Все про церковь

Все про церковь

Грецьке слово «церква», «збори людей», походить від дієслова ekkaleo — «закликати». в українській мові існує кілька значень слова церква: церква як храм, місце молитви; Церква як «церковна організація» (наприклад, Російська Православна церква); Церква як духовна спільнота віруючих; Церква як Тіло Христове «, єдність віруючих у Христа.

Початком існування Церкви вважається бесіда Ісуса Христа з учнями, коли Петро від імені всіх апостолів сповідав Його Сином Божим, на що Спаситель відповів: «Ти -Петро, ​​і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, і сили адові не переможуть її» (Мф. 16: 17-18). У власному розумінні підставою Церкви є Сам Христос. У Посланні до Коринтян апостол Павло пише: «Бо ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Христос» (1 Кор. 3:11). Історично життя Християнської Церкви може бути представлена ​​наступним чином: через 50 днів після воскресіння Христа Його учні отримали дари Святого Духа, після цього багатьом з учнів, за жеребом, визначили місце проповіді (Діян.).
Старозавітним прообразом Церкви був ізраїльський народ, обраний Богом і відокремлений від інших народів. Ознаками належності до старого Ізраїлю служили національність і обрізання, до нового Ізраїлю-Церкви — віра в Христа і Хрещення.
Християнська церква — це зібрання покликаних Христом, що повірили в Нього і живуть Їм. Але Церква — не просто суспільство або співдружність людей, об’єднаних вірою в Христа, не просто сума індивідів. Зібрані разом, члени Церкви складають єдине тіло, неподільний організм.
Через таїнства, особливо через причастя Тіла і Крові Христа в євхаристійному хлібі і вині, віруючі з’єднуються з Ним і стають в Ньому одним тілом: «Один хліб, і ми багато одне тіло, бо всі ми беремо участь в одному хлібі» (1 Кор. 10 : 17). Церква є євхаристійне тіло Христа: Євхаристія з’єднує людей з Богом і один з одним.
Існують основні властивості Церкви:
Істинна Церква Христова єдина. Церква як Тіло Христове не може бути розділена онтологічно, так як сам господь Ісус Христос не був розділений. Земне поділ і протиріччя між церквами як організаціями не може розділити «єдиної Церкви». Слово «єдина» змістовно, характеризує онтологічний (буттєвий, вічний) сенс Церкви Христової.

Святість Церкви передбачає розуміння Її як Тіла Ісуса Христа. Глава Християнської Церкви — Христос, і Він, будучи Святим, через прилучення віруючих в Таїнствах робить святими. Грішний, але той, хто кається людина має заставу вічного життя, тобто висвітлюється Духом Божим і має можливість отримати вічне життя. Святим така людина і називається по своїй вірі і прагненню до Бога, до пізнання Його волі і виконання Його заповідей.
З поняттям «святість» в Церкві пов’язані поняття: «земна» і «небесна». Під Церквою небесною зазвичай розуміють спільноту віруючих і прославилися святістю людей, по вірі Православної Церкви — перебувають в небесних оселях з Христом і моляться за Церкву «земну» або «войовничу», що знаходиться в часі і в просторі. Церква «войовнича» — це співтовариство віруючих, які прагнуть в Небесне царство і проходять на землі шлях утвердження у вірі і боротьби з сатаною.
Соборність — слово багатогранне і глибоке. Під соборної Церквою спочатку розуміли Її організаційна єдність і вид верховного земного управління.

Грецьке слово соборна (католицька) означав вселенський, в сенсі «все церкви Римської імперії». Цим же словом був позначений глава Кафолоческой Церкви — Вселенський (кафоличний) собор як спільне вирішення ключових для Церкви питань. Сьогодні словом Кафолична (католицька) користується Римська церква, яка відокремилася від грецьких та інших помісних церков в 1054 році. Це слово Римська церква використовує в дещо іншому значенні, ніж це було спочатку. У православних помісних церквах главою, вищим органом управління є Помісний собор. Змістовним відмінністю православних помісних церков від неправославних є їхнє ставлення до навчання соборів. Вселенські (кафоличні) собори в церкви стали головним способом вирішення актуальних доктринальних і інших питань. Православними називають християнські церкви, які визнають і наступні вченню семи вселенських соборів. Вселенські собори виробили сучасне православне вчення Церкви, яке зберігається тільки в православних помісних церквах.
Апостольської Церква називається тому, що початок Християнської Церкви було покладено безпосередньо учнями Ісуса Христа — апостолами. Це спадкоємство в Православній Церкві існує через «свячення» і зведення в священний сан.
Православна Церква є тіло Христове, духовний організм, у якого Глава — Христос. Вона має єдиний дух, єдину спільну віру, єдине і загальне, соборну, кафолічне свідомість, кероване Духом Святим, але утверждающееся в своїх судженнях на конкретних, визначених підставах Святого Письма і Апостольського Передання.

Лекція, реферат. Поняття Церква. Властивості Церкви — поняття і види. Класифікація, суть і особливості.

Зміст книги відкрити закрити

В жизни людей храмам принадлежит особое место. Каждое поколение возвышало свои храмы. Храм – это символ веры, причем символ видимый, осязаемый. Веру искоренить сложно, она в душе человека, а вот храм стереть с земли куда как просто. Если убрать храм – разрушишь символ, а вера исчезнет сама по себе – так, рассуждали, принимая решения об уничтожении церквей.

В дореволюционное время в Мариинске мирно уживались представители различных религиозных концессий: православные, католики, иудеи, мусульмане. Они имели свои храмы (за исключением мусульман, мечети не было в городе).

Православные имели: Никольский собор, церковь «Во имя всех святых», в тюремном деревянном замке приписную церковь «Утоли мои печали», была часовня святого Пантейлемона.

Католики Римско-Католический храм, иудеи синагогу.

Храмы были не только украшением города, представляли собой большую ценность, как памятники архитектуры и культуры. К сожалению, их не сохранили для потомков.

Никольский собор

Построенный в 1824 году в селе Кийском, которое в 1857 году обрело статус города и названо Мариинском, храм во имя Николая Чудотворца можно смело назвать народным достоянием – сооружен он исключительно на деньги прихожан. Стоял он близ берега Кии, на углу Большой Московской и Никольской улиц.

Это был очень красивый, белокаменный, с куполами храм. На нем было 8 колоколов и их перезвон, особенно в большие религиозные праздники, слышался не только в городе, но и далеко за его пределами. Никольский собор занимал важное место в жизни мариинцев – здесь они принимали крещение, здесь венчались, здесь их отпевали, когда они покидали земную юдоль

Новая власть некоторое время не трогала собор, но в 1934 году, после выхода постановления о запрещении колокольного звона, начался его терновый путь. Причина – звон колоколов мешает работать учреждениям. Старожилы рассказывают, как однажды на площади перед собором появились мужички с лестницами и веревками и стали деловито снимать колокола. Народ окружил храм, из конца в конец по толпе шел шепоток о Божьей каре богоухольникам, старушки крестились, но никто не протестовал. А лишь говорили, что Христова вера учит терпению, послал Господь испытание, значит, грехи велики. Снятие колоколов, по сути, означало начало конца – 14 августа 1936 года собор превратили в зернохранилище. Рассказывают, что власти не разрешили верующим снять иконы, и святые лики, покрывались пылью и грязью, казалось, вопрошали: ведаете ли что творите? Но, думаем, ответа на этот вопрос нет и до сих пор

Куда девалось все имущество собора – неизвестно. Судьба служителей храма такая же, как и многих других. Настоятель собора Иосиф Долматов был репрессирован.

В качестве зерносклада храм использовали недолго – очень уж не приспособлено его помещение для таких целей. И сооружение оставили на поругание – всяк, греха не боявшийся, тащил из собора все, что приглянулось или в хозяйстве годное. Перед войной здание, а вернее то, что от него осталось, передали Мариинской МТС. Старожилы помнят эпопею по разборке стен храма. Сколько положено было трудов, чтобы оторвать хотя бы кусок кладки! Сколько требовалось усилий, чтобы отделить от него отдельные кирпичи! Не раствор держит, передавалось из уст в уста по Мариинску, Господь предостерегает!

Но, как известно, что одним человеком содеяно, другим может быть разрушено. И часть храма унесли по кирпичику к месту постройки мастерских, начали возводить стены. Но едва подвели здание под крышу, кладка стала расползаться. Пытались установить стяжки, не помогло, все равно трескалось. Рассказывают, как однажды подошел к рабочим, который ликвидировал трещины, пожилой мужчина и сказал» «Зря стараетесь, все равно ничего у вас не получится. И будет вам кара Божья за надругательство над святыми камнями». То ли предостережение напугало, то ли нерентабельно стало заниматься добыванием храмовых кирпичей, но собор оставили в покое. На развалинах его играли ребятишки, которые рассказывали матерям, что в этих руинах кто-то часто и жалобно плачет.

Так не стало в нашем городе каменного красивого по своей архитектуре собора как исторического, религиозного памятника. Храм – символ веры – был разрушен, на его месте возвели управление Сиблага.

Кладбищенская церковь

Кроме Никольского собора, в нашем городе был еще один православный храм – церковь «Во имя всех святых», прозванная в народе кладбищенской, поскольку находилась она около погоста и там большей частью отпевали православных. Было у нее еще одно неофициальное название – солдатская. Дело в том, что невдалеке, возле тюремного замка стояли казармы охранной роты, солдаты которой составляли большее число прихожан церкви.

Своим появлением храм обязан иркутскому мещанину Василию Шпочину – именно он, как свидетельствуют документы Томской епархии, внес средства на сооружение кладбищенской церкви в Мариинском Уезде. Почему иркутянин воспылал любовью к Мариинску – неясно. Однако в 1862 году был заложен первый камень, а уже в 1865 году специально посетивший Мариинск епископ Томский Порфирий освятил новопостроенный храм.

А какая красивая была церковь! Само здание – деревянное, с деревянной колокольней, фундамент каменный. Оно гармонично вписывалась в архитектуру тогдашнего Мариинска, большинство зданий которого строилось в стиле русского барокко.

Судя по всему, приход был не из богатых – на солдатские пятаки не очень-то поддержишь великолепие храма. К тому же деревянное здание по прошествии полувека требовало вложений средств на ремонт, а их не находилось. А когда власть переменилась, храмом и вовсе заниматься стало не кому.

В 30-х годах кладбищенскую церковь закрыли, причем тихо, спокойно, не оскверняя принародно лики святых и не разрушая стены. Потом сняли с куполов кресты, а в помещении открыли Дом культуры, просуществовавший в нем до 1958 года.

Почти вековой давности постройка совсем обветшала, но еще держалась, и там разместили спортивный клуб «Динамо». Запахи мира и ладана полностью перебили табачный дым и вонь пота от тел, разгоряченных тренировками спортсменов Долго им пребывать там не удалось – по невыясненным причинам бывший храм загорелся, и в одночасье от него осталось пепелище. В этом «самовозгорании» верующие усмотрели кару небесную за все прегрешения, не мог больше терпеть храм надругательства над своими святыми стенами

Так это или нет, но еще один дом Божий оказался стертым с лица земли. Память о нем сохраняют лишь старожилы, у которых на прицерковном кладбище были похоронены близкие. Правда, сейчас и не догадаться, что тут было кладбище, поскольку место его ныне занято городским садом с развлекательными аттракционами

Кладбищенская церковь канула в Лету, недалеко от места ее расположения планируется возвести Спасо-Преображенский храм. Высокопреосвященнейший Софроний, архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий, освятил закладной камень, но строительство все не начато – нет средств, и когда они найдутся, неизвестно. Разве что опять какой-нибудь иркутянин воспылает любовью к нашему городу и подарит ему храм

В нашем краеведческом музее можно увидеть фотографии кладбищенской церкви и Никольского собора.

Кроме них в Мариинске была часовня святого Пантейлемона. Каждое лето от Никольского собора проходило шествие с хоругвями и молитвами к часовне.

Польский костел

Как и православные храмы, католический так же был построен на пожертвования католиков, проживавших в Мариинске.

О закрытии католического костела было принято решение Запсибкрая в 1931 году. В нем говорилось: «Учитывая отказ римско-католического религиозного общества от пользования в дальнейшем католическим костелом в Мариинске и уплаты налогов и сборов, считать молитвенный пункт в католическом костеле ликвидированным, здание костела передать горсовету для использования под культурно-просветительные цели».

Согласно решению, польский костел был закрыт, а впоследствии разобран.

Из него была сделана пристройка к городскому Дому культуры в городском саду (бывшей кладбищенской церкви).

Так Мариинск потерял еще один архитектурный памятник, который украшал наш родной город.

Иудейская синагога.

Кроме христианских, в городе был и иудейский храм-синагога. Евреи имели свой храм, где совершались культовые обряды. Это единственное сохранившееся здание храма, все горожане его прекрасно знают – здесь находился почтамт.

По архивным материалам установлено, что синагога была построена в 1896 году на пожертвования евреев, проживавших в городе Мариинске. В городе в те времена было много торговцев и домовладельцев – евреев. синагога представляла собой двухэтажное каменное здание. На фронтоне и сейчас можно рассмотреть силуэт шестиугольной звезды – иудейского символа – он находится в круге на самом верху. В 1931 году, учитывая добровольный отказ иудейского религиозного общества от использования синагоги считать ее ликвидированной. Здание передали для использования на культурно-просветительские и учебные цели. Был ли это добровольный отказ евреев от синагоги или нет, сейчас трудно судить.

С недавних пор церкви и храмы начали возрождать: строить новые, реставрировать разрушенные временем и людьми памятники, появился интерес к наследию прошлого.

Сегодня в Мариинске снова есть Никольский храм – маленький, вдали от центра города. Будет ли когда-нибудь церковь, похожая на Никольский собор, такая же белокаменная, с тремя алтарями, сказать трудно. А может, все же будет!

Никольский храм

В Мариинске жителям он был больше известен, как польский костел. Он находился на углу улиц М. Горького и Гоголя (кстати, раньше ул. М. Горького и называлась Костельной).

Костел был деревянным, характерной архитектуры готического стиля, построен в 1913 году. На фотографии отчетливо видны посредине здания сплошные снизу доверху окна, а по сторонам по два окна – одно под другим, как бы на первом этаже и на втором этаже. На самом деле здание одноэтажное с очень высоким потолком. На верху здания высокий купол в виде шпиля и на нем крест.

Для верующего человека посещение храма сродни празднику. Он ощущает умиротворённость души, бодрость тела и бесконечное счастье от возможности прикосновения к чему-то более высокому. Он ищет любви, защиты и благословения на добрые начинания. Люди молятся об исцелении, об укреплении веры и наставлении на путь истинный, о сердечной радости, о даровании благочестия и милосердия. Однако мало кто из них задумывался, есть ли разница между словами «храм» и «церковь». А если есть, то в чем она заключается.

Хотя, с одной стороны, храм и церковь являются синонимами, заменять эти слова друг другом можно далеко не всегда.

Значение слова церковь

Церковь м. церква, южн. зап. новг. место, здание для христианского богослужения, храм, божий храм. У нас церковь отличается от молитвенного дома освященьем престола, заменяемого в походной, переносной церкви антиминсом. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Пойдем в церковь! — «Вишь, грязно!» — Ну, в кабак! — «Уж разве как-нибудь под забором пробраться». Соборная церковь, собор, бесприходная и главная. Сельская церковка. Развалившаяся церквишка. Огромная церквища. Близко церковь, да далеко от Бога, говорится о попе; здесь винит. пад. вместо родит. близко церкви. Дома спасайся, а в церковь ходи. Не грози попу церковью: он от нее сыт живет! Что больше народу в церкви, то он (ханжа) выше руку заносит. | Общество одноверцев, единоверцев, одноисповедников, одной христианской веры и самое исповеданье, вера. Церковь соборная, вселенская, общая христианская, до раздела на исповеданья. Церковь восточная, греческая, православная; — западная, католическая, римская. Церковь языческая, церк. из обращенных язычников образованная. Церковь царская, стар. ружная. — крестовая, в архиерейском доме. — походная, шатер, намет. Церковный, к церкви принадлежащий, относящийся. Церковная утварь, ризница. — ограда, земля. Церковное пение, служба, обряды; — праздник, звон, благовест. Церковный, в виде сущ. или церковник, церковница, причетник и жена его; человек духовного звания, но не посвященный в сан. | Ниж.-сем. сын церкви, православный и единоверец, не раскольник, а посещающий церковь или прихожанин. | Церковник (в цвету), рогульник (в семенах), растение Pedicularis; его в Троицын день набирают в церковь пучками, твер. Церковников, церковницын, что лично их; церковничий, церковнический, к ним относящ. Церковность ж. церковный быт, порядок и обряды служенья; | принадлежность кого к церкви. Церквище ср. языческий храм, требище, капище, идолище. Церквища, увеличит. Церковище ср.

твер. место срытой церкви, где обычно на месте престола ставится часовня. Церковнослужитель, причетник, дьячок, пономарь, звонарь; церковнослужительница, просвирня; церковнослужителев, что лично его; церковнослужительский, к ним относящийся.

Значение слова церковь в толковом онлайн-словаре Даля В. И.

Церковь, -кви, мн. -и, -ей, -ам, ж. 1. Объединение последователей той или иной религии. организация, ведающая религиозной жизнью и соответствующим культом; религиозная община. Православная ц. Католическая ц. Протестантские церкви (напр. лютеранская, англиканская). 2. Православный храм. Каменная ц. Ц. с колокольней, Ходить в ц, 4- Соборная церковь — то же, что церковный собор. || уменью, церковка, -и, ж. (ко 2 знач.), церковка, -и, ж. (ко 2 знач.) и церквушка, -и, ж. (ко 2 знач.). || прил. церковный, -ая, -ое- Церковная литература. Церковная музыка. Церковная служба. Ц. брак. Церковные праздники. Церковные действа (обряды русской православной церкви). Церковная паперть. * Церковный собор — съезд высшего духовенства христианской церкви для решения вопросов вероучения, церковного управления.

Значение слова церковь в толковом онлайн-словаре Ожегова C. И.

См. также: происхождение слова церковь в этимологических словарях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *