Слава и ныне богородичен

Слава и ныне богородичен

Слава, и ныне, Богородичен:

Ины стихиры, глас тойже.

Кресту́ Твоему́ честно́му покланя́емся, Христе́, / и Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим. // Ра́ною бо Твое́ю мы вси исцеле́хом.

Пое́м Спа́са от Де́вы вопло́щшагося. / Нас бо ра́ди распя́тся, / и в тре́тий день воскре́се, // да́руя нам ве́лию ми́лость.

Су́щим во а́де сшед Христо́с благовести́: / дерза́йте, глаго́ля, ны́не победи́х, / Аз есмь Воскресе́ние, Аз вы возведу́, // разруши́в сме́ртная врата́.

Недосто́йно стоя́ще в пречи́стом дому́ Твое́м, / вече́рнюю песнь возсыла́ем, / из глубины́ взыва́юще, Христе́ Бо́же: / просвети́вый мир тридне́вным воскресе́нием Твои́м, // изми́ лю́ди Твоя́ от руки́ враго́в Твои́х, Человеколю́бче.

Октоих воскресный, глас 3.

На Го́споди воззва́х, догматик, гла́с 3:

Слава, и ныне:

Ка́ко не диви́мся / Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я? / Искуше́ния бо му́жескаго не прие́мши, Всенепоро́чная, / родила́ бо еси́ без Отца́ Сы́на пло́тию. / Пре́жде век от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере, / ника́коже претерпе́вшаго измене́ния, / или́ смеше́ния, или́ разделе́ния, / но обою́ существу́ / сво́йство це́ло сохра́ншаго. / Те́мже, Ма́ти Де́во Влады́чице, / Того́ моли́ спасти́ся душа́м, // правосла́вно Богоро́дицу испове́дающих Тя.

Октоих воскресный, глас 3.

На стиховне стихиры воскресны, глас 3:

Стра́стию Твое́ю, Христе́, / омрачи́вый со́лнце / и све́том Твоего́ Воскресе́ния, / просвети́вый вся́ческая, // приими́ на́шу вече́рнюю песнь, Человеколю́бче.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Живоприе́мное Твое́ воста́ние, Го́споди, / вселе́нную всю просвети́, / и Твое́ созда́ние истле́вшее призва́.

/ Те́мже кля́твы Ада́мовы изме́ншеся, вопие́м: // Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Ибо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется.

Бог сый неизме́нен, / пло́тию стражда́ измени́лся еси́, / Его́же тварь не терпя́щи ви́сяща зре́ти, / стра́хом прекланя́шеся, / и стеня́щи пое́т Твое́ долготерпе́ние: / соше́д же во ад, тридне́вен воскре́сл еси́, // жизнь да́руя мирови, и ве́лию ми́лость.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу́ дний.

Да род наш от сме́рти, Христе́, изба́виши, / смерть претепе́л еси́: / и тридне́вен из ме́ртвых воскре́с, / с Собо́ю воскреси́л еси́, / и́же Тя Бо́га позна́вших: / и мир просвети́л еси́. // Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, Богородичен:

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха, / во́лею же Отчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия, / от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща: / нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́ бы́вша, / пло́тию родила́ еси́, / и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́. / Те́мже не преста́й моли́ти, // изба́витися от бед душа́м на́шым.

Октоих воскресный, глас 3.

Тропарь воскресен, глас 3:

Да веселя́тся Небе́сная, / да ра́дуются земна́я; / я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь, / попра́ сме́ртию смерть, / пе́рвенец ме́ртвых бысть; / из чре́ва а́дова изба́ви нас, // и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, Богородичен:

Тя хода́тайствовавшую спасе́ние ро́да на́шего, / воспева́ем, Богоро́дице Де́во; / пло́тию бо от Тебе́ восприя́тою Сын Твой и Бог наш, / Кресто́м восприи́м страсть, // изба́ви нас от тли, я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 3.

Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, / и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных; / днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Ева, / вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно // Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

Октоих воскресный, глас 3.

Степенна, глас 3.

Плен Сио́нь Ты изъя́л еси́ от Вавило́на: / и мене́ от страсте́й к животу́ привлецы́, Сло́ве.

В юг се́ющии слеза́ми Боже́ственными, / жнут кла́сы ра́достию присноживо́тия.

Слава,И ныне:

Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие, / я́коже Отцу́ и Сы́ну сооблиста́ет, / в Не́мже вся живу́т и дви́жутся.

Прокимен, глас 3:

Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, / и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Октоих воскресный, глас 3.

Кондак, глас 3.

Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре, / и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных; / днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Ева, / вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно // Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

Октоих воскресный. На хвалитех стихиры воскресны, глас 3:

Прииди́те вси язы́цы, / уразуме́йте стра́шныя та́йны си́лу: /
Христо́с бо Спас наш, Еже в нача́ле Сло́во, / распя́тся нас ра́ди, и во́лею погребе́ся, / и воскре́се из ме́ртвых, е́же спасти́ вся́ческая: // Тому́ поклони́мся.

Пове́даша вся чудеса́ / стра́жие Твои́, Го́споди, / но собо́р суеты́ испо́лни мздо́ю десни́цу их, / скры́ти мня́ше воскресе́ние Твое́, // е́же мир сла́вит: поми́луй нас.

Ра́дости вся испо́лнишася / воскресе́ния иску́с прии́мша: / Мари́я бо Магдали́на ко гро́бу прии́де, / обре́те Ангела на ка́мени седя́ща, / ри́зами блиста́ющася и глаго́люща: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми? / Несть зде, но воста́, я́коже рече́, // предваря́я вы в Галиле́и.

Во све́те Твое́м, Влады́ко, / у́зрим свет, Человеколю́бче: / воскре́сл бо еси́ из ме́ртвых, / спасе́ние ро́ду челове́ческому да́руя: / да Тя вся тварь славосло́вит Еди́наго Безгре́шнаго, // поми́луй нас.

Ины стихиры, глас тойже

Песнь у́треннюю мироно́сицы жены́ / со слеза́ми приноша́ху Тебе́, Го́споди, / благоуха́ния бо арома́ты иму́ща, / гро́ба Твоего́ достиго́ша, / Пречи́стое Те́ло Твое́ пома́зати тща́щася. / Ангел седя́й на ка́мени тем благовести́: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / смерть бо попра́в воскре́се я́ко Бог, // подая́ всем ве́лию ми́лость.

Блиста́яся Ангел на гро́бе Твое́м животво́рнем, / мироно́сицам глаго́лаше: / истощи́в гро́бы Изба́витель, плени́ а́да, / и воскре́се тридне́вен, // я́ко Еди́н Бог и Всеси́лен.

Во гро́бе Тя иска́ше, / прише́дши во еди́ну от суббо́т Мари́я Магдали́на, / не обре́тши же рыда́ше с пла́чем вопию́щи: / увы́ мне, Спа́се мой! / Укра́ден был еси́, всех Ца́рю. / Супру́г же живоно́сных Ангел внутрь гро́ба вопия́ше: / что пла́чеши о же́но; / пла́чу, глаго́лет, я́ко взя́ша Го́спода моего́ от гро́ба, / и не вем, где положи́ша Его́. / Сия́ же обра́щшися вспять, / я́ко ви́де Тя, а́бие возопи́: // Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Октоих воскресный, глас 3.

На хвалитех стихиры воскресны, глас 3:

Хочу увеличить своё молитвенное правило и т.е помимо утренних и вечерних молитвах начать читать каноны.
есть тут православные кто дома читает Каноны ……….какие молитвы нужно читать перед началом канонов?
Я нашла в инете правила чтение канонов, но они все разные и какой брать за правила даже и не знаю.
Вот какие варианты я нашла:
Чин келейного правила чтения канонов и акафистов.
А. Для чтения канонов существует определенный чин:
1. вначале читаются предначинательные молитвы,
2. затем 142 псалом,
3. далее Бог Господь и
4. тропарь святому кому читается канон,
5. к тропарю по его гласу читается богородичен,
6. далее следует 50 псалом и
7. сам канон,
8. Достойно есть с земным поклоном,
9. далее трисвятое,
10. кондак канона и
11. богородичен по гласу кондака,
12. Господи помилуй 40 раз и
13. отпуст.
Когда написано “Слава”, следует читать: “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу”.
Когда написано “И ныне”, следует читать: “И ныне и присно и во веки веков. Аминь.”
*****************************************************************************
Б. Чтения канонов:
Боже, милостив буди ми грешному. (Поклон.)
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон.)
Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон.)
Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон.)
Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон.)
Ангеле, храниИтелю мой святый, от всякаго з ла сохрани мя. (Поклон.)
Святый апостоле (или мучениче, или преподобный Отче, имя) моли Бога о мне. (Поклон.)
Таже:
1. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
2. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
3. Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины……….
4. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды.)
5. Слава, и ныне…..
6. Пресвятая Троице, помилуй нас : Господи, очисти грехи наша……
7. Господи, помилуй. (Трижды.)
8. Слава, и ныне:
9. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадём Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)
10. Псалом 50
11. Символ веры
12. Читай какон какой желаешь или акафист
13. Достойно есть Яко воистину…….. . (Поклон.)
14. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Чтётся трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
15. Слава, и ныне:
16. Отче наш,
17. Тропари:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву Яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне Яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и Имя Твое призываем.
И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.
18. Господи, помилуй. (12 раз.)
19. И молитвы на сон грядущим.
***************************************************************************
В. ПРАВИЛО ЧТЕНИЯ МОЛЕБНЫХ КАНОНОВ и АКАФИСТОВ
Чтение канонов и акафистов отдельно от утреннего и вечернего молитвенного правила необходимо совершать, испросив благословения, после «седмипоклонного начала»:
Боже, милостив буди мне грешному (поклон).
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (поклон).
Создавый мя, Господи, помилуй мя (поклон).
Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон).

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (поклон).
Ангеле Хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя (поклон).
Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя рек), моли Бога о мне (поклон).
Затем:
1. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
2. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды, с крестным знамением и поясными поклонами).
3. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
4. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
5. Господи, помилуй (трижды).
6. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
7. Отче наш
8. Господи, помилуй (12 раз).
9. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
10. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу (поклон).
Приидите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон)
11. Псалом 50.
12. Символ веры
13. Затем читается канон и (или) акафист
14. По завершении чтения канона – молитва ко Господу Иисусу Христу или Божией Матери, святому – соответственно смыслу канона и акафиста.
15. Достойно есть, яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога Нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
16. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
17. Господи, помилуй (трижды).
18. По окончании следует положить те же поклоны, что и в начале
Боже, милостив буди мне грешному (поклон).
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (поклон).
Создавый мя, Господи, помилуй мя (поклон).
Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон).
Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (поклон).
Ангеле Хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя (поклон).
Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя рек), моли Бога о мне (поклон).
*****************************************************************************
Г. Чин келейного чтения канонов и акафистов.
1. Перед началом всякого правила и по окончании его кладутся следующие поклоны (земные или поясные), кои называются седмипоклонный начал.
Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)
Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)
Без числа согреших, Господи,прости мя. (Поклон)
Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)
Ангеле, хранителю мой, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)
Святой апостоле (или мучениче, или преподобный отче, имя) моли Бога о мне. (Поклон)
2. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
3. Царю Небесный……..
4. Трисвятое: Святый Боже, Святый Крепкий…….. (Трижды),
5. Слава, и ныне
6. Пресвятая Троице
7. Господи, помилуй (Трижды),
8. Слава, и ныне
9. Отче наш:
10. Господи, помилуй (12 раз),
11. Слава и ныне:
12. Приидите, поклонимся: (Трижды),
13. псалом 50-й,
14. Верую
15. и чти каноны c акафисты.
16. Посем, Достойно есть…….. (Поклон).
17. Трисвятое и по Отче наш:
18. тропари: Помилуй нас, Господи, помилуй нас
19. и молитвы на сон грядущим.
*****************************************************************************
Д. 1. «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
2. Слава тебе Боже наш, Слава Тебе.
3. Царю Небесный
4. Святый Боже -3 раза
5. Слава и Ныне
6. Пресвятая Троица
7. Господи помилуй 3- раза
8. Слава и Ныне
9. Отче наш
10. Господи помилуй 12 раз
13.Слава и Ныне
14.Прииде, поклонимся -3 раза
15. псалом -50
16. Апллилуя, Алиллуя,Аллилуя, Слава тебе Боже
17. и далее сам Канон или Акафист
18. в конце»Достойно есть..» и окончание как в утренних и вечерних молитвах
***************************************************************************

Дружба, как бриллиант. Встречается редко, стоит дорого, а подделок очень много…

Отныне и присно, и во веки веков…

Элла Герасименко

Лариска проспала! Такого с ней давно уже не случалось, и надо же было случиться именно сегодня! Будильник добросовестно зазвонил в положенное время, Лариска, как всегда, нажала кнопку, отключив звонок, но вместо того, чтобы быстренько выбраться из-под одеяла и бежать в ванную, она повернулась на другой бок и снова уснула. Всё это вспомнилось ей позднее, когда она сидела рядом с водителем на переднем сиденье такси, то и дело беспокойно поглядывая на часы. А в тот момент, когда умолк будильник, она абсолютно органично вернулась в свой сон, в котором доказывала своему начальнику Виктору Петровичу Серёгину, что проект Юрки Летунова категорически не отвечает требованиям заказчиков и, кроме того, значительно дороже согласованной стоимости. Виктор Петрович вёл себя как-то странно, молча улыбался, смотрел куда-то в сторону, а потом вдруг подхватил Лариску и закружил в вальсе. И тут Лариска вспомнила, что вчера они всем коллективом провожали Виктора Петровича на пенсию, и сегодня генеральный директор компании «Дизайн-проект» должен представить нового начальника отдела проектирования. От этой мысли Лариска вздрогнула и проснулась.
Что было дальше, она помнила плохо, потому что делала десять дел одновременно, и все они как-то смешались в её сознании в один клубок отрывочных образов.
… И всё равно она опоздала. В конференц-зале стояла напряжённая тишина, в которой отчётливо звучал чуть глуховатый голос генерального. Секретарша укоризненно посмотрела на Лариску и только покачала головой, когда она, затаив дыхание и как будто даже став меньше ростом, на цыпочках и не глядя по сторонам, стала пробираться к свободному стулу. Со вздохом облегчения плюхнувшись на него, Лариска осторожно огляделась по сторонам. Ну, конечно, весь коллектив в полном составе! Виктор Петрович при всей своей демократичности в общении с коллегами, был требовательным в вопросах дисциплины. Был… А как всё будет теперь?
На лицах сотрудников отдела проектирования читался интерес, взгляды всех были прикованы к небольшому возвышению, на котором за столом сидели несколько человек. И один из них почему-то смотрел на Лариску. Ещё не глядя в его сторону, Лариска почувствовала этот взгляд, и ей стало как-то тревожно. В сознание сквозь волнение пробился голос генерального:
— … Итак, разрешите представить вам нового начальника отдела проектирования: Гранин Олег Васильевич!
Лариска чуть не подпрыгнула на стуле и с ужасом уставилась на сидевшего рядом с генеральным человека. «Этого не может быть!» – мысленно воскликнула она.
Но насмешливый взгляд ярко-синих глаз утверждал обратное. Впрочем, это продолжалось не дольше секунды. Олег отвёл взгляд и начал говорить. Лариска попыталась придать своему лицу подобающее ситуации выражение внимания и интереса, а в душе у неё в это время бушевал ураган, мысли разбегались и никак не хотели собираться в кучку. Одно только было ясно: это он, Олег Гранин, от которого она, Лариска, уехала прошлым летом, не оставив ни адреса, ни номера телефона, и которого весь прошедший год старалась забыть.
— … Ну, вот, пожалуй, и всё обо мне, — закончил свою краткую речь Олег, и с улыбкой добавил, — я думаю, мы сработаемся…
— А вы женаты? – раздался нахальный женский голос.
По залу прокатился смешок. «Верка в своём репертуаре!» — подумала Лариска, но в следующее мгновение сердце у неё в груди громко ёкнуло и чуть не остановилось, потому что Олег улыбнулся и непринуждённо ответил нахалке:
— Да, я женат.
«И чего ты от него хотела услышать? — мысленно выговаривала себе Лариска, сидя за столом в своём кабинете и отрешённо глядя в окно. – Его спросили — он ответил. И разве он виноват, что ты не удосужилась его спросить об этом год назад!»
В обеденный перерыв за столиком кафе только и разговоров было, что о новом боссе.
— Ну почему все нормальные мужики уже женаты?

– драматически вопрошала Верка, страдальчески сложив свои подрисованные бровки домиком.
Вопрос был чисто риторический и никто не счёл необходимым ей на него отвечать. Всем не терпелось обсудить более конкретные вопросы.
— Странно всё-таки: бросил всё в Москве и зачем-то приехал сюда… — задумчиво сказала Оксанка, осторожно нацепив на вилку кусочек огурца из салата и мысленно высчитывая количество калорий в нём.
— Натворил, наверное, чего-нибудь, вот его к нам сюда, на периферию, и отправили! – авторитетно заявила Юлька.
Потом потянулась и мечтательно добавила:
— А какие у него глаза!
Все одобрительно закивали головами. Это был тот редкий случай единодушия, когда никому не хотелось спорить.
После обеда к Лариске в кабинет ввалился Юрка Летунов со своими чертежами торгового комплекса и, как всегда, не церемонясь, заявил:
— Лорка, выручай! Заказчики требуют завтра представить им точную смету затрат, я один не успею!
Лариска с тоской посмотрела на свой неоконченный макет оздоровительного центра и, обречённо вздохнув, достала из стола калькулятор.
Она любила свою работу.

И некоторые, Юрка, в частности, беззастенчиво этим пользовались. При всей своей талантливости он ужасно не любил делать рутинную часть работы, и старался, по возможности, «загрузить» ею кого-нибудь другого. Вот как сейчас, например, Лариску этими расчётами.
… Они провозились до позднего вечера. Благо, что лето на дворе и темнеет поздно. Но Юрка, как истинный джентльмен, проводил Лариску до самых дверей квартиры. Он был не прочь и чайку попить, но она непреклонно закрыла дверь перед самым его носом, сказав на прощание:
— Как-нибудь в другой раз! Устала очень.
Но отдохнуть не удалось. Включив автоответчик на прослушивание сообщений, и пропустив без особого внимания как всегда эмоциональный рассказ своей приятельницы Наташки об очередной измене мужа, Лариска вдруг услышала до боли знакомый голос:
— Лариса, я заеду к тебе в 11 часов.
Голос Олега она узнала бы из тысячи других голосов. Электронный будильник на столе показывал 22-55. Зная его пунктуальность, можно было не сомневаться, что встречи не избежать. И совсем не было времени, чтобы привести чувства в порядок.
… Весну и лето прошлого года Лариска помнила до мельчайших подробностей. Защита диплома на «отлично» и победа в конкурсе студенческих проектов не стали для Лариски неожиданностью. Она была прирождённым архитектором. Все её проекты отличались самобытностью и оригинальностью, чувством стиля и функциональностью. Блестяще защитив свой проект в Москве, она вместе с первой премией получила предложение от солидной архитектурно-проектной компании. Вот здесь-то они с Олегом и познакомились.
Это была любовь с первого взгляда, как в кино. Оба с первого момента встречи почувствовали, что знают и любят друг друга тысячу лет. Находиться рядом стало для них так же необходимо и естественно, как дышать. Их души были настроены одна на другую, они понимали друг друга с полуслова, а порой и без слов, с полувзгляда, с полужеста. Понимали и принимали всё друг в друге до мелочей. Каждую свободную минуту они посвящали друг другу, но никогда не говорили ни о прошлом, ни о будущем, до краёв наполненные ощущением настоящего. Уезжая подальше от Москвы, они бродили в окрестностях деревенек, взявшись за руки, или бежали наперегонки по лесным дорожкам, или просто лежали в траве и наблюдали за облаками.
Однажды неожиданная гроза и ливень привели их в деревенскую церквушку, старую, но не заброшенную. Службы в ней в тот час не было. Тишина и покой, какая-то отрешённость от мирской суеты и полумрак, в котором неяркими точками теплились лишь несколько свечей перед иконами.
Как зачарованные, стояли они в бледном пятне света, падавшего из залитого дождём решетчатого окна. Казалось, вот сейчас зазвучит орган и произойдёт что-то очень важное и торжественное… И это «что-то» произошло!
— Согласна ли ты, взять меня, Олега Гранина, в мужья? – голос Олега заставил Лариску вернуться в реальный мир. Взгляд его глаз был, как никогда, серьёзен и нежен.
С каким-то благоговейный трепетом, не отводя взгляда от его глаз, Лариска ответила почти шепотом:
— Согласна.
И, сжав покрепче его руку, в свою очередь спросила чуть громче:
— Согласен ли ты, взять меня, Росову Ларису, в жёны?
— Да, согласен, — охрипшим вдруг голосом, очень серьёзно, ответил Олег.
Потом осторожно обнял Лариску и поцеловал. Не говоря больше ни слова, провожаемые лишь строгими взглядами святых с икон, и всё также не разнимая рук, они вышли из церквушки.
Трудно было поверить, что только несколько минут назад дождь лил, как из ведра, и солнечный свет не мог пробиться на землю сквозь плотную завесу туч. Всё в мире вдруг изменилось – небо было пронзительно голубым, и яркое солнце дробилось в дождевых каплях. Как будто мириады звёзд зажглись на ветвях деревьев и кустов. И над всем этим звёздным великолепием неправдоподобно цветная, в полнеба, возвышалась радуга.
Вот таким и запомнился тот день Лариске.
А на следующий день всё рухнуло…
Телефон зазвонил перед самым обеденным перерывом. Высокий женский голос звучал в трубке отчётливо-снисходительно:
— Это Лариса?
Услышав утвердительный ответ, и не пожелав представиться, незнакомка фамильярно продолжила:
— Деточка, оставь Олега в покое. Он на тебе никогда не женится. У него таких, как ты, было и ещё будет немало. Но жена у него одна, и это – я. Он тебе об этом факте своей биографии, конечно, не говорил…
Но продолжение монолога Лариска слушать не стала. Бросив трубку, она несколько секунд безучастно сидела, глядя невидящим взглядом в пространство, а потом решительным шагом вышла из кабинета. В сознании пульсировала мысль: «Только бы его не встретить!»
И они больше не виделись. До сегодняшнего дня.
Ровно в 23-00 звякнул звонок в прихожей. Вот он на пороге, такой знакомый и близкий. Но уже чужой… Вернее, всегда был чужим, это Лариске только казалось, что он родной.
— Как видишь, я тебя нашёл,- сказал Олег, закрывая за собой дверь.
— А зачем? – резко спросила она. – Ведь ты, кажется, женат. Кстати, а почему ты не носишь обручальное кольцо?
Она стояла, прислонившись плечом к стене прихожей, и с независимым видом сложив руки на груди.
— Может быть, ты позволишь всё-таки войти в комнату? – вопросом на вопрос ответил Олег. — Нам есть о чём поговорить.
Лариска молча отступила в сторону, пропуская его, и вошла в комнату следом за ним.
— А почему не носишь обручальное кольцо ты? – поинтересовался он, уютно устроившись в кресле, напротив тахты, на которую присела Лариска.
— Я не замужем, — сухо ответила она, — и вообще, разговор не обо мне, а о тебе.
— Разговор о нас обоих, — мягко возразил Олег, и в следующее мгновение оказался рядом с Лариской на тахте, осторожно взял её правую сопротивляющуюся руку, и надел на безымянный палец обручальное кольцо.
— Ты сбежала в тот день, когда я купил это кольцо, и я знаю, почему ты это сделала. Ну, почему ты ни о чём меня не спросила?!
В его голосе Лариска почувствовала боль, и в то же мгновение её сердце отозвалось такой же болью.
— Понимаешь, — продолжил Олег, не выпуская её руку из своих теплых ладоней, — я не хотел ничего говорить тебе о той женщине потому, что, когда мы с тобой встретились, уже был практически разведён с ней, оставалось только забрать из суда документы о разводе… К сожалению, Катя никак не хотела смирится с этим фактом, и надеялась меня вернуть, даже ценой подлости…
— Но всё это в прошлом, — со вздохом облегчения добавил Олег, — я нашёл тебя, и это самое главное. Только ты — моя жена перед Богом и людьми! И никуда ты теперь от меня не убежишь!
Последние слова он произнёс с мальчишеским задором, глаза его сияли. Притянул Лариску за руку к себе и обнял.
— Ой, что это? – вдруг шутливо воскликнул он, жестом фокусника разжимая ладонь своей правой руки.
На ней лежало второе обручальное кольцо:
— Ты мне поможешь? – спросил Олег, заглянув Лариске в глаза.
Дрожащими пальцами она взяла кольцо с ладони и осторожно надела на его безымянный палец.
— Ну вот, — с удовлетворением сказал Олег, — теперь никто не посмеет сказать, что я не женат. Отныне и присно, и во веки веков… Аминь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *