Рак и щука

Рак и щука

Крылов Лебедь Щука и Рак English

Евгения Саркисьянц

Swan, Pike, and Crawfish
When teammates cannot make their mind as one,
No good will come of what they do;
But what will come instead is wasted time and torture.
Swan, Pike, and Crawfish, with good fortune,
Once joined to pull a loaded cart;
All three got harnessed to perform their part.
They pull with all their might — but gain not one iota!
The load is rather light if they could jointly try –
Yet Swan is reaching for the sky,
Crawfish is moving backwards; Pike, into the water.
Which one is right or wrong – to reckon isn’t fair,
Save for the cart’s still being there.
***
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак, да Щука
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам;
Да только воз и ныне там
1814

© Copyright: Евгения Саркисьянц, 2014
Свидетельство о публикации №114021901433

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Евгения Саркисьянц

Рецензии

Написать рецензию

Женя, кул — но интересен выбор третьего протагониста: не Crab, не Cancer — а Crayfish.

Почему — понятно, но это вообще-то креветка. Я бы взял Crawfish — это и по зрительному образу лучше (crawl) и по смыслу ближе.
А так (кроме отмеченной предыдущим оратором строчки) все хорошо!
Валентин Емелин 20.02.2014 19:11 • Заявить о нарушении

+ добавить замечания

No problem, I have no strong feelings about crayfish. Let it be crawfish now. The cart will still be there I guess. 🙂
Евгения Саркисьянц 20.02.2014 21:37 Заявить о нарушении

«iota» is actually 3 syllables: «aɪˈoʊtə»
Александр Гивенталь 21.02.2014 02:32 Заявить о нарушении

correct) but no prob, can be easily changed f.ex. They pull with might; the cart won’t move for an iota!
Валентин Емелин 21.02.2014 14:07 Заявить о нарушении

No problem, will fix that. Thanks!!
Евгения Саркисьянц 21.02.2014 23:31 Заявить о нарушении

+ добавить замечания

На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные — в полном списке.

Написать рецензию Написать личное сообщение Другие произведения автора Евгения Саркисьянц

Иван Крылов Лебедь, щука и рак Лебед, щука и рак

Красимир Георгиев

„ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК”
Иван Андреевич Крылов (1769-1844 г.)
Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев
ЛЕБЕД, ЩУКА И РАК
Когато няма сговор, няма как
другари да работят в крак,
от работата – само мъка.
Веднъж тъй лебед, рак и щука
се впрегнали в кола с товар,
напънали се тримата за старт,
с все сила дърпат, а не движи се колата!
Товарът им изглежда лек, а си стоят –
нагоре дърпа лебедът крилат,
назад отстъпва рак, а щука – към водата.
И кой виновен е, кой прав от тях, не знам;
колата и до днес е там.
Ударения
ЛЕБЕД, ЩУКА И РАК
Кога́то ня́ма сго́вор, ня́ма ка́к
друга́ри да рабо́тят в кра́к,
от ра́ботата – са́мо мъ́ка.
Веднъ́ж тъй ле́бед, ра́к и щу́ка
се впре́гнали в кола́ с това́р,
напъ́нали се три́мата за ста́рт,
с все си́ла дъ́рпат, а не дви́жи се кола́та!
Това́рът им изгле́жда ле́к, а си стоя́т –
наго́ре дъ́рпа ле́бедът крила́т,
наза́д отстъ́пва ра́к, а щу́ка – към вода́та.
И ко́й вино́вен е, кой пра́в от тя́х, не зна́м;
кола́та и до дне́с е та́м.
Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев
Иван Крылов
ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак, да Щука
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, – судить не нам;
Да только воз и ныне там.
—————
Руският поет, писател, драматург, публицист и преводач Иван Крилов (Иван Андреевич Крылов) е роден на 2/13 февруари 1769 г. в Москва. Първото му по-съществено произведение е либретото „Кофейница” (1784 г.). Издател и редактор е на сатирични и просветителски списания като „Почта духов” (1789 г.), „Зритель” (1792 г.) и „Санкт-Петербургский Меркурий” (1793 г.). Превежда творби на Езоп, Расин, Лафонтен и др. Сътрудник е на Императорската публична библиотека (1810 г.), член е на литературното общество „Беседы любителей русской словесности” (1811 г.), статски съветник, действителен член на Руската императорска академия (1811 г.), академик по руски език и словесност в Петербургската академия на науките (1841 г.). Автор е на 9 сборника с 236 басни (в периода 1809-1843 г.), на десетки трагедии, комедии и либрета за опери като „Клеопатра” (1785 г.), „Филомела” (1786 г.), „Бешеная семья” (1786 г.), „Сочинитель в прихожей” (1788 г.), „Проказники” (1788 г.), „Американцы” (1788 г.), „Каиб” (1792 г.), „Ночи” (1792 г.), „Пирог” (1801 г.), „Модная лавка” (1806 г.), „Урок дочкам” (1807 г.), „Илья Богатырь” (1807 г.) и др. Умира на 9/21 ноември 1844 г. в Санкт Петербург.
—————
Іван Крилов
ЛЕБІДЬ, ЩУКА І РАК (перевод с русского языка на украинский язык: Максим Рильський)
Де згоди доброї в товаришів нема,
До діла братись там дарма,
Бо вийде, далебі, не діло, тільки мука.
Раз якось Лебідь, Рак та Щука
Везти підводу узялись
І в неї троє всі мерщій впряглись.
Щосили смикають, – та ба, немає ходу!
Воно, здавалось би, і не який тягар:
Та Лебідь рветься аж до хмар,
Рак сунеться назад, а Щука тягне в воду.
Хто винен серед них, хто ні, – судить не нам,
А тільки віз і досі там.
Иван Крылов
ЛЕБIДЬ, РАК, ТА ЩУКА (перевод с русского языка на украинский язык: Марик Лиеф)
Одного разу Лебідь, Рак, та Щука
Везти з поклажею віз узялися,
І разом троє всі в нього впряглися;
З шкіри лізуть геть, а воза все немає ходу!
Поклажа б для них здавалася і легка:
Та Лебідь рветься в хмари,
Рак задкує назад, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто правий, – судити не нам;
Та тільки віз і нині там.
Иван Крылов
A SWAN, A PIKE AND A CRAYFISH (вариант перевода на английский язык: Людмила Пургина)
When there’s no a consent in partner’s will –
Then there’ll be no a success in business,
And, thus, only the torture it will be.
Once a Swan, a Pike and a Crayfish
Were going to carry a heavy cart,
And harnessed all the three together;
To go out of their skins they tried,
But moving of the cart had failed!
Though the weight was rather light for them:
But the Swan pulled it right to heaven,
The Crayfish all the time moved back,
The Pike was carrying it to water.
Who was responsible at last for this mischap?
The cart is staying still without motion…

© Copyright: Красимир Георгиев, 2012
Свидетельство о публикации №112081005629

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Красимир Георгиев

Рецензии

Написать рецензию

Одного разу Лебідь, Рак, та Щука
Везти з поклажею віз узялися,
І разом троє всі в нього впряглися;
З шкіри лізуть геть, а воза все немає ходу!
Поклажа б для них здавалася і легка:
Та Лебідь рветься в хмари,
Рак задкує назад, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто правий, — судити не нам;
Та тільки віз і нині там.
Марик Лиеф 11.08.2012 05:11 • Заявить о нарушении

+ добавить замечания

Спасибо за чудесный перевод, Марик.

С удовольствием поставил на странице.
Счастья и удачи Вам!
Жму руку!
Ваш
Красимир
Красимир Георгиев 14.08.2012 18:39 Заявить о нарушении

Замечательная работа, Красимир, достойная внимания!
С уважением, Владимир.
Владимир Щукин -Римидал 18.08.2012 01:00 Заявить о нарушении

С уважением,
Марик Лиеф 28.08.2012 05:24 Заявить о нарушении

Пробачте, що без запрошення, але…
Український переклад не дуже вдалий, його потрібно допрацювати.
По-перше, не звучить віршем, окрім:
«Везти з поклажею віз узялися,
І разом троє всі в нього впряглися…»
Навіщо ж переклад байки в прозі?.
Крім того, в укр.мові недопустимо збіг трьох приголосних між словами:
З ШКірит -зі шкіри.
————-
Іван Крилов
ЛЕБІДЬ, ЩУКА І РАК
Перекладач: Максим РИЛЬСЬКИЙ:
Де згоди доброї в товаришів нема,
До діла братись там дарма,
Бо вийде, далебі, не діло, тільки мука.
Раз якось Лебідь, Рак та Щука
Везти підводу узялись
І в неї троє всі мерщій впряглись.
Щосили смикають,- та ба, немає ходу!
Воно, здавалось би, і не який тягар:
Та Лебідь рветься аж до хмар,
Рак сунеться назад, а Щука тягне в воду.
Хто винен серед них, хто ні,- судить не нам,
А тільки віз і досі там.
————
Вибачте за вторгнення!
Бути добру!
Валентина Лысич 23.04.2018 18:31 Заявить о нарушении

+ добавить замечания

На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные — в полном списке.

Написать рецензию Написать личное сообщение Другие произведения автора Красимир Георгиев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *