Молитва целителю пантелеймону

Молитва целителю пантелеймону

Содержание

Великомученик Пантелеи́мон целитель

Аудио:

Кондак 1

Из­бра́н­ный стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в и вра­чу́ бла­го­да́т­ный, ту́­не по­да­я́й не­ду́­гую­щим ис­це­ле́­ния, пе́снь­ми вос­хва­ля́­ем тя, за­сту́п­ни­ка на́­ше­го. Ты же, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких бед и бо­ле́з­ней сво­бож­да́й нас, лю­бо́­вию те­бе́ зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Икос 1

А́н­ге­ла зем­на́­го и не­бе́с­на­го че­ло­ве́­ка ве́­мы тя, сла́в­ный Пан­те­леи́­мо­не: а́н­гель­скою бо не­по­ро́ч­нос­тию и му́­че­ни­чест­вом укра­ше́н, пре­се­ли́л­ся еси́ от зем­ли́ на Не́­бо, иде́­же со А́н­ге­лы и все́­ми свя­ты́­ми пред­стоя́ Пре­сто́­лу Го́с­по­да сла́­вы, мо­ли́­ся о нас, зем­ны́х, по­чи­та́ю­щих тя зва́­нии си́­ми:

Ра́­дуй­ся, све́т­лос­те бла­го­че́с­тия;

ра́­дуй­ся, пре­сла́в­ный све­ти́ль­ни­че Це́рк­ве.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков пре­чест­ны́х укра­ше́­ние;

ра́­дуй­ся, ве́р­ных в не­по­ко­ле­би́­мом тер­пе́­нии утвер­жде́­ние.

Ра́­дуй­ся, ю́нос­ти пре­из­ря́д­ная по­хва­ло́;

ра́­дуй­ся, по­бо́р­ни­че Хрис­то́в, в му́­же­стве не­одо­ле́н­ный.

Ра́­дуй­ся, про­из­ра́ст­ший в ми́­ре, пре­ми́­рен яви́­вый­ся;

ра́­дуй­ся, а́н­ге­ле во пло́­ти, пре­вос­хо­дя́й сме́рт­ных.

Ра́­дуй­ся, не­бо­жи́­те­лю все­бла­же́н­ный;

ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­на­го ра́­зу­ма вмес­ти́­ли­ще.

Ра́­дуй­ся, и́м­же ве́­ра воз­вы́­си­ся;

ра́­дуй­ся, и́м­же пре́­лесть низ­ло­жи́­ся.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 2

Ви́­дя тя Вла­ды́­ка со­су́д из­бра́н, воз­лю­би́ ду́­ши тво­е́й доб­ро́­ту. Ты бо зем­ну́ю вся́­кую сла́­дость и сла́­ву пре­зре́в, вен­це́м му́­че­ни­чес­ким воз­же­ле́л еси́ укра­си́­ти­ся, уя́зв­лен Бо­же́­ствен­ною лю­бо́­вию, и вдох­но­ве́н­но поя́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум бо­го­духнове́н име́я, о до́б­лий вои́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не, изу­ми́л еси́ ца­ря́ Мак­си­миа́­на му́­же­ством ду́­ши твоея́ и сло­ве­сы́, и́ми­же дерз­но­ве́н­но про­по­ве́­дал еси́ Хри­ста́. Те́м­же по­хва­ля́ю­ще дерз­но­ве́­ние твое́, гла­го́­лем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, угро́­зы Мак­си­миа́­на пре­зре́­вый;

ра́­дуй­ся, со­ве́­том не­чес­ти́­вых не по­ко­ри́­вый­ся.

Ра́­дуй­ся, на­са­жде́­ние и́с­тин­на­го бо­го­почита́ния;

ра́­дуй­ся, ис­ко­ре­не́­ние де́­мон­ско­го слу­же́­ния.

Ра́­дуй­ся, не­и́с­тов­ства му­чи́­те­лей изобли­чи́­те­лю;

ра́­дуй­ся, и́дольс­кия пре́­лес­ти низ­ло­жи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, раз­гна́­вый не­чес­ти́­вых со­бо́­ри­ща;

ра́­дуй­ся, пре­ме­ни́­вый тле́н­ная на не­бе́с­ная.

Ра́­дуй­ся, со­бе­се́д­ни­че не­ве­ще́ст­вен­ных А́н­ге­лов;

ра́­дуй­ся, сли­ков­ство­ва́­те­лю мно­го­стра­да́ль­ных свя­ты́х.

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́ по­сра­ми́­ся;

ра́­дуй­ся, и́м­же Хрис­то́с про­сла́­ви­ся.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 3

Си́­лою Вы́ш­ня­го, да­ро­ва́н­ною те­бе́, и кре́п­ким тер­пе́­ни­ем тво­и́м обез­си́­лил еси́ му­чи́­те­ле­ву де́р­зость, му́­же­ствен­ный по­бе­до­но́с­че: ог­ня́, зве­ре́й, ко­ле­са́ не убо­я́в­ся и ме­че́м усе­че́н во гла­ву́, ве­не́ц по­бе́­ды при­я́л еси́ от Хри­ста́ Бо́­га, взы­ва́я Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́­щи оби́­тель твоя́ все­дра­гу́ю гла­ву́ твою́, бо­го­му́дрый стра­сто­те́рп­че, я́ко пре­ве­ли́­кое со­кро́­ви­ще, ра́­дос­ти ис­пол­ня́­ет­ся о сем и, лю­бо́­вию вос­пе­ва́ющи да́н­ную те­бе́ от Бо́­га бла­го­да́ть ис­це­ле́­ний, бла­го­да́р­но зо­ве́т ти:

Ра́­дуй­ся, Ни­ко­ми­ди́и све­ти́ль­ни­че все­све́т­лый;

ра́­дуй­ся, чту́­щей тя оби́­те­ли стра́­же не­усы́п­ный.

Ра́­дуй­ся, и́м­же охла­де́ без­бо́­жие;

ра́­дуй­ся, и́м­же воз­рас­те́ бо­го­позна́ние.

Ра́­дуй­ся, све́т­лая стра­сто­те́рп­цев сла́­во;

ра́­дуй­ся, ра́­дост­ное пра­во­сла́в­ных слы́­ша­ние.

Ра́­дуй­ся, ис­це­ле́­ний бла­го­да́т­ный ис­то́ч­ни­че;

ра́­дуй­ся, да­ро­ва́­ний ве­ли́­ких вмес­ти́­ли­ще.

Ра́­дуй­ся, бла­го­во́н­ное ми́­ро, обла­го­уха́ю­щее ду́­ши;

ра́­дуй­ся, я́ко по­мо­га́е­ши при­зы­ва́­ющим тя.

Ра́­дуй­ся, сле­пы́м зре́­ние да­ро­ва́­вый;

ра́­дуй­ся, хро­мы́м бла­го­ше́ст­вие устро́­ивый.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 4

Бу́­рею по­мыш­ле́­ний мно­го­бо́­жия одер­жи́м, не­чес­ти́­вый царь сму­ти́­ся, уве́­дев от за­ви́ст­во­вав­ших те­бе́ вра­че́в, я́ко вся́­кия не­ис­це́ль­ныя не­ду́­ги це­ли́­ши ты и́ме­нем Хри­ста́. Мы же, с ве­се́­ли­ем сла́­вя­ще ди́в­на­го в те­бе́ Бо́­га, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше ни­ко­ми­ди́й­стии лю́­дие о ве­ли́­ком со­стра­да́­нии тво­е́м к стра́­жду­щим и о без­ме́зд­ном вра­че­ва́­нии от вся́­ких бо­ле́з­ней, устре­ми́­ша­ся вси к те­бе́, с ве́­рою во вра­чу́ю­щую бла­го­да́ть, в те­бе́ су́­щую, и, при­е́м­лю­ще ско́­рая ис­це­ле́­ния от вся́­ких бо­ле́з­ней, про­сла­вля́­ху Бо́­га и те­бе́ ве­ли­ча́­ху, все­ми́­ло­сти­ва­го це­ли́­те­ля сво­его́, зо­ву́­ще ти:

Ра́­дуй­ся, по­ма́­зан­ный ми́­ром бла­го­да́­ти;

ра́­дуй­ся, хра́­ме Бо́­га освя­ще́н­ный.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кая бла­го­чес­ти́­вых сла́­во;

ра́­дуй­ся, тве́р­дая озло­бля́е­мых сте­но́.

Ра́­дуй­ся, му́д­рых пре­вос­хо­дя́й ра́­зу­мом;

ра́­дуй­ся, ве́р­ных осия­ва́­яй мы́с­ли.

Ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­ных да­ро́в при­я́те­ли­ще и мно­го­об­ра́з­ных нам ми́­лос­тей Гос­по́д­них ис­то́ч­ни­че;

ра́­дуй­ся, ско́­рый по­мо́щ­ни­че стра́­жду­щим.

Ра́­дуй­ся, обу­ре­ва́­емых при­ста́­ни­ще;

ра́­дуй­ся, за­блу́жд­ших на­ста́в­ни­че.

Ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих ту́­не вра­чу́яй;

ра́­дуй­ся, оби́ль­но ис­це­ле́­ния ис­то­ча́­яй.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 5

Чу́­до пре­сла́в­ное со­тво­ри́ то­бо́ю Гос­по́дь, ег­да́ чрез слу­жи́­те­ля Сво­его́ Ермо­ла́я при­зва́ тя в чу́д­ный Свой свет. Ехи́д­ною бо ве́­лиею угры­зе́н­но уме́р­шее от­ро­ча́ по мо­ли́т­ве тво­е́й ко Хри­сту́ а́бие ожи­ве́ и вос­та́ здра́­во. По­зна́в у́бо Жиз­но­да́в­ца всех И́с­тин­на­го Бо́­га, с тве́р­дою ве́­рою воз­зва́л еси́ Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Узре́ свет сле­пы́й, ему́­же с при­зы­ва́­нием име́­не Хри­сто́­ва при­кос­ну́л­ся еси́ ты, сла́в­не. Ермо­ла́­ем бо пре­сви́­те­ром про­све­ще́н, отри́­нув оте́­чес­кое мно­го­бо́­жие, вос­при­я́л еси́ ма́­тер­нее бла­го­че́с­тие, и́м­же и от­ца́ про­све­ти́л еси́. Се­го́ ра́­ди те­бе́, сла́в­но­му уго́д­ни­ку Бо́­жию и чу́д­ному вра­чу́, взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, к Бо́­гу ве́­лие ра­че́­ние име́яй;

ра́­дуй­ся, при­сно­го­ря́­щий ог­ню́ бо­же́ст­вен­ныя люб­ве́.

Ра́­дуй­ся, де́я­тель­ный по­слу́­ша­те­лю свя­ще́н­ных по­уче́­ний Ермо­ла́я;

ра́­дуй­ся, по­сле́­до­ва­вый со­ве́­там ма́­те­ре тво­е́й Ев­ву́­лы.

Ра́­дуй­ся, я́ко вся раз­да́л еси́, да Хри­ста́ при­об­ря́­ще­ши;

ра́­дуй­ся, лю­бо́вь к ми́­ру лю­бо́­вию Бо́­жиею по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко вме́с­то сла́д­ких ми́­ра за Хри­ста́ лю́­тая стра­да́­ния при­я́л еси́;

ра́­дуй­ся, я́ко о́б­щник со­тво­ри́л­ся еси́ Стра­сте́м Хри­сто́­вым.

Ра́­дуй­ся, вос­тор­жест­во­ва́­вый над все́­ми страсть­ми́;

ра́­дуй­ся, укра­си́­вый­ся бла­го­да́т­ным без­стра́­сти­ем.

Ра́­дуй­ся, ис­пол­ня́­яй ра́­дос­ти при­те­ка́­ющия к те­бе́;

ра́­дуй­ся, ту́­не исцеля́яй всех бла­го­да́­тию Хри­сто́­вою.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник и́с­ти­ны яви́­ся про­све­ще́н­ный то­бо́ю те­ле́с­не и ду­ше́в­не сле­пе́ц: по­до́б­но бо ева́н­гельс­ко­му слеп­цу́, дерз­но­ве́н­но пред все́­ми ис­по­ве́да Све́­та И́с­тин­на­го, Хри­ста́, про­све­ща́­юща вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, не­чес­ти́­ва­го же ца­ря́ и бо́­ги язы́­чес­кия уко­ри́в, чрез ме́ч­ное усе­че́­ние взы́­де к не­мер­ца́ю­ще­му све́­ту на Не­бе­си́ пе́­ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

С све́т­лым ли­це́м пред­ста́в су­ди́­ли­щу ца­ре́­ву, дерз­но­ве́н­но взы­ва́л еси́, пре­бла­же́н­не, во услы́­ша­ние всех: все­це­ле́б­ная си́­ла моя́ и сла́­ва Хрис­то́с есть, И́с­тин­ный Бог, Вла­ды́­ка всех, ме́рт­выя воскре­ша́­яй и всяк не­ду́г от­го­ня́­яй. За та­ко­во́е ис­по­ве́­да­ние убла­жа́­юще тя, гла­го́­лем:

Ра́­дуй­ся, ус­та́ гро­мо­гла́с­ная Бо­же­ства́ Хри­сто́­ва;

ра́­дуй­ся, язы́­че ме­до­то́ч­ный, ве­ща́яй Его́ до­мо­строи́­тель­ство.

Ра́­дуй­ся, ви­ти́е пре­вы́с­ша­го бо­го­сло́вия;

ра́­дуй­ся, се́я­те­лю му́д­рый бла­го­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, слад­ко­зву́ч­ная ве́­ры сви­ре́ль;

ра́­дуй­ся, сла́в­ный про­по­ве́д­ни­че Пра­во­сла́­вия.

Ра́­дуй­ся, пре́ж­де сме́р­ти яви́­вый ди́в­ная;

ра́­дуй­ся, по сме́р­ти со­вер­ша́­яй чу́д­ная.

Ра́­дуй­ся, зри́­те­лю сла́­вы Хри­сто́­вой;

ра́­дуй­ся, по­слу́­ша­те­лю мо­ля́­щих­ся те­бе́.

Ра́­дуй­ся, по­да́­те­лю ми́­лос­ти той тре́­бую­щим;

ра́­дуй­ся, хо­да́­таю благ по­чи­та́ю­щим па́­мять твою́.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 7

Ми́­ро из­лия́­ся на ду́­шу твою́, бо­го­му́дрый це­ле́б­ни­че, от Уте́­ши­те­ля Ду́­ха; те́м­же по сме́р­ти чест­ны́я мо́­щи твоя́, бла­го­уха́­ни­ем сво­и́м страс­те́й зло­смра́­дие от­го­ня́я, ис­це­ле́­ние по­да­ю́т во­пию́­щим ве́­рою Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ег­да́ узре́­ша и́дольс­тии чти́­те­ли мно­го­ле́т­на раз­сла́б­лен­на, мо­ли́т­вою твое́ю, свя́­те, воз­дви́г­ну­та и хо­дя́­ща, мно́­зи уве́­ро­ва­ша во Хри­ста́; жре­цы́ же бе­со́в­стии, за́­вис­тию сне­да́­еми, по­дви­го́ша ца­ря́ на я́рость. Те­бе́ у́бо не­ща́д­но за Хри­ста́ стру́­же­му и опа­ля́е­му бы́в­шу, со уми­ле́­нием зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, на­слаж­де́­ния зем­на́я пре­зре́­вый;

ра́­дуй­ся, благ ве­ще́ст­вен­ных пре­вы́с­ший.

Ра́­дуй­ся, я́ко вся крас­на́я ми́­ра се­го́ ни во что же вме­ни́л еси́;

ра́­дуй­ся, я́ко сла́­ву ско­ро­те­ку́­щую с се­бе́ отря́сл еси́.

Ра́­дуй­ся, не­уло­ви́мь пре­бы́­вый лов­ле́­нии Ве­лиа́­ра;

ра́­дуй­ся, по­бе­ди́­вый му­чи́­те­лей ко­ва́р­ства.

Ра́­дуй­ся, не по­ща­ди́­вый за Хри­ста́ жи́з­ни свое́й;

ра́­дуй­ся, враг яви́­вый­ся враж­де́б­ныя пло́­ти.

Ра́­дуй­ся, мно­го­бо́­жия ши­ро­ту́ утес­ни́­вый;

ра́­дуй­ся, бо­же́­ствен­ною си́­лою и́до­лы по­пра́­вый.

Ра́­дуй­ся, остре́й­шая стре­ло́, яз­вя́­щая вра­ги́;

ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю, зас­ту­па́яй ве́­рую­щия.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 8

Стран­но­ле́п­но явля́­ше­ся те­бе́ Гос­по́дь, обод­ря́я и со­блю­да́я в му­че́­ни­их за и́мя Его́: во о́б­ра­зе бо пре­сви́­те­ра Ермо­ла́я, кло­ко́­чу­щее оло́­во, в не́­же ввер­жен был еси́, охла­ди́, и в мо́­ри от­ре­ши́в ве́­лий ка́­мень от вы́и тво­е́й, из­ве­де́ не­вреж­де́н­на на зе́м­лю. Ты же, па́­ки пред­ста́в пред ца­ря́, тор­же́ст­вен­не пел еси́ Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь у́м­не на Не­бе­си́ во­дво­ря́л­ся, и ни́зу на зем­ли́ су́­щих не ос­тав­ля́­еши, со­пре­бы­ва́я с на́­ми все­чест­но́ю гла­во́ю твое́ю, ве­ли́­кий стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в, при­е́м­ля от Го́с­по­да и по­дая́ про­све­ще́­ние и ос­вя­ще́­ние во­пию́­щим те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, пре­му́д­ро­сте бо­же́ст­вен­ныя ис­по́л­нен­ный;

ра́­дуй­ся, про­мыш­ле́­ния Бо́­жия о нас таи́н­ни­че.

Ра́­дуй­ся, бо­го­му́дренных умо́в услаж­де́­ние;

ра́­дуй­ся, бо­го­люби́вых душ уве­се­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лый Хрис­то́в би́­се­ре;

ра́­дуй­ся, освя­ще́н­ный ду­ше́ю и те́­лом.

Ра́­дуй­ся, во дво́­рех пер­во­ро­жде́н­ных на Не­бе­си́ все­ли́­вый­ся;

ра́­дуй­ся, в при­сно­бла­же́н­ных оби­та́­яй чер­то́­зех.

Ра́­дуй­ся, све́­та Тро́и­чес­ка­го зри́­те­лю;

ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах к Бо́­гу те́п­лый о нас пред­ста́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, про­све­ще́­ние ду­ша́м по­да­ва́­яй;

ра́­дуй­ся, скор­бя́­щим уте­ше́­ние низ­по­сы­ла́­яй.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́ уди­ви́­ся, Пан­те­леи́­мо­не, сия́­нию в те­бе́ бла­го­да́­ти и бо­га́т­ству доб­ро­де́­те­лей: ан­ге­ло­по­до́б­ней чис­то­те́ тво­е́й, ве­ли́­кому му́­же­ству в лю́­тых стра­да́­ни­ях, кре́п­кой люб­ве́ ко Хри­сту́ и мно́­го­му со­стра­да́­нию к лю́­дем, в ни́х­же тво­ри́­ши пре­сла́в­ная, во е́же пе́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ви­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя не воз­мо́­гут по до­стоя́­нию вос­хва­ли́­ти бо­ре́­ния твоя́, сла́в­ный доб­ро­по­бе́д­ни­че, ка́­ко не­по­бе­ди́­мою си́­лою Бо́­жиею ю́ный ле́­ты по­бе­ди́ дре́в­ня­го ис­ко́н­на­го вра­га́ и по­сра­ми́ и́доль­скую пре́­лесть. Мы же, уди­вле́­ния ис­по́л­нен­нии, зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, ра́­дост­ное зре́­ли­ще А́н­ге­лов;

ра́­дуй­ся, бла­го­го­ве́й­ное удив­ле́­ние че­ло­ве́­ков.

Ра́­дуй­ся, кровь за Хри­ста́ из­лия́­вый и в сме́р­ти мле́­ко ис­то­чи́­вый;

ра́­дуй­ся, те́­ло за Не­го́ му́­че­ни­чес­кой сме́р­ти пре­да́­вый.

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­чест­ва пра́­ви­ло;

ра́­дуй­ся, до́б­лий во́и­не Ца­ря́ ца­ре́й.

Ра́­дуй­ся, тьмы дер­жа́в­ца по­бе­ди́­вый;

ра́­дуй­ся, по­бе́­дою твое́ю не­бе́с­ных и зем­ны́х об­ве­се­ли́­вый.

Ра́­дуй­ся, Го́р­ня­го ми́­ра оби­та́­те­лю бла­же́н­ный;

ра́­дуй­ся, до́ль­ня­го ми́­ра му́д­рый стра́н­ни­че.

Ра́­дуй­ся, дре́­во, укра́­шен­ное пло­да́­ми бла­го­да́т­ных да­ро­ва́­ний;

ра́­дуй­ся, но­ся́й доб­ро­по­бе́д­ныя ве́т­ви.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 10

Со­стра­да́­ния ис­по́л­нен, я́ко и́с­тин­ный под­ра­жа́­тель По­да́­те­ля ми́­лос­ти Го́с­по­да, чест­ны́й стра­да́ль­че, Пан­те­леи́­мо­ном (си есть, все­ми́­ло­сти­вым) от Не­го́ пре­име­но́­ван еси́, на вся при­те­ка́­ющия к те­бе́ ми́­лость из­ли­ва́я, ю́же и нам не­ос­ку́д­но ис­т­оча́й, о те­бе́ во­пию́­щим Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте́­ну тя тве́р­ду об­ре́т му­чи́­тель, ни­ки́и­ми же му́­ка­ми по­бе­ди́­му, по­ку­си́­ся со­кру­ши́­ти кре́­пость твою́ зу­бы́ зве­ре́й и острия́­ми му­чи́­лищ­на­го ко­ле­са́, оба́­че и в сем ни­что́же успе́: си́­ла бо Хри­сто́­ва лю́­тость зве­ре́й укро­ти́, а стра́ш­ное ко́­ло, на не́м­же обра­ща́­емо бе те́­ло твое́, а́бие со­кру­ши́ся. Те­бе́ у́бо не­по­бе­ди́­мо­му стра­сто­те́рп­цу зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, чест­но́е Хрис­то́­во из­бра́­ние;

ра́­дуй­ся, не­по­ро́ч­ное Бо́­го­ви бла­го­уха́­ние.

Ра́­дуй­ся, тве́р­дый ада­ма́н­те Це́рк­ве;

ра́­дуй­ся, не­по­ко­ле­би́­мый сто́л­пе, до­ся­за́яй до Не­бе­се́.

Ра́­дуй­ся, зве́­ри ви́­ди­мыя укро­ща́­яй;

ра́­дуй­ся, дра­ко́­нов не­ви́­ди­мых со­кру­ша́яй.

Ра́­дуй­ся, обаг­ре́н­ный твое́ю за Хри­ста́ кро́­вию, сраст­во­ре́н­ною мле́­ком;

ра́­дуй­ся, не­увя­да́­емыя при­е́мый вен­цы́.

Ра́­дуй­ся, ра́­дость при­чи­ни́­вый А́н­ге­лом и че­ло­ве́­ком;

ра́­дуй­ся, про­сла́в­лен­ный Бо́­гом на Не­бе­си́ и на зем­ли́.

Ра́­дуй­ся, не­бо­жи́­те­лю, ли­ков­ству́­яй с му́­че­ни­ки;

ра́­дуй­ся, на­сы­ща́­яй­ся ли­це­зре́­ни­ем Хри­ста́ пре­сла́д­ким.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 11

Песнь ис­хо́д­ную при­но́­сим тво­ему́ за Хри­ста́ за­ко­ле́­нию свя­ще́н­но­му, в не́м­же вме́с­те с кро́­вию мле́­ко ис­те­че́ от те­бе́, ве­ли­ко­му́­че­ни­че, и ма́с­ли­ни­чи­на, под не́ю­же усе­че́н был еси́, ис­по́л­ни­ся це­ли́­тель­ных пло­до́в. Те́м­же Хри­сту́, ди́в­но про­слав­ля́­юще­му сла́­вя­щия Его́, те́п­ле во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­за́р­ная лу­ча́ был еси́, бо­го­му́д­ре, во тьме мно­го­бо́­жия се­дя́­щим, пу­те­во­дя́­щая к Со́лн­цу Пра́в­ды Хри­сту́ Бо́­гу, Ему́­же мо­ли́­ся, во све́­те за́­по­ве­дей Его́ при́с­но пре­бы­ва́­ти и нам, си­це­ва́я ра́­дост­ная те­бе́ при­но­ся́­щим:

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая звез­до́, на мы́с­лен­ней тве́р­ди бли­ста́ю­щая;

ра́­дуй­ся, лу­чу́, хри­сто­име­ни́­тым лю́­дем све­тя́­щая.

Ра́­дуй­ся, та́ин­ствен­но обли­ста­ва́е­мый от Со́лн­ца Хри­ста́;

ра́­дуй­ся, у́м­не зе́м­лю обте­ка́яй.

Ра́­дуй­ся, се­ле́­ние кра́с­ное Пре­свя­та́­го Ду́­ха;

ра́­дуй­ся, со­су́­де пре­чест­ны́й, из­ли­ва́­яй ис­це­ле́­ния.

Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ со­кро́­ви­ще;

ра́­дуй­ся, ми́­лос­ти те­зо­име­ни́­те.

Ра́­дуй­ся, Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го нас­ле́д­ни­че;

ра́­дуй­ся, ве́ч­ныя сла́­вы со­при­ча́ст­ни­че.

Ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю бе́д­ствую­щим в мо́­ри жи­те́й­стем;

ра́­дуй­ся, без­сре́­бре­ни­че, по­мо­га́­яй при­зы­ва́­ющим тя с ве́­рою.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 12

Бла­го­да́­ти оби́­лие при­я́л еси́, тре­бла­же́н­не, по оби́­лию люб­ве́ твоея́ ко Хри­сту́ Бо́­гу, И́же и яви́ тя мно­го­це­ле́б­ным ис­то́ч­ни­ком, без­ме́зд­но вра­чу́ю­щим ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя бо­ле́з­ни при­те­ка́ю­щих к те­бе́ с ве́­рою и Бо́­гу во­пию́­щих: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще мно­го­стра­да́ль­ныя по́д­ви­ги твоя́ за Хри­ста́, сла́в­ный стра­сто­те́рп­че, хва́­лим дол­го­тер­пе́­ние твое́, убла­жа́­ем му́­че­ни­чес­кую кон­чи́­ну, по­чи­та́­ем и свя­ще́н­ную па́­мять твою́, зас­ту́п­ни­че наш и це­ли́­те­лю, и в по­хва­лу́ си­це­ва́я те­бе́ зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, бла­го­че́с­тия тру­бо́ бла́­го­зву́ч­ная;

ра́­дуй­ся, ме­чу́, по­се­ка́­яй не­че́с­тие.

Ра́­дуй­ся, стро­га́н­ный на дре́­ве за Рас­про­сте́р­ша­го ру́­це Свои́ на дре́­ве Кре́ст­нем;

ра́­дуй­ся, я́ко опа­ля́­емь за Не­го́, пре́­лес­ти пещь по­га­си́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́з­вами тво­и́ми вра­ги́ уяз­ви́­вый;

ра́­дуй­ся, кро́­вию твое́ю то́­ки и́дольс­кия кро́­ве из­су­ши́­вый.

Ра́­дуй­ся, в ки­пя́­щее оло́­во вве́р­жен­ный за Хри­ста́;

ра́­дуй­ся, по­гру­же́н­ный за и́мя Его́ в во­да́х мор­ски́х.

Ра́­дуй­ся, про­мыш­ле́­ни­ем Бо́­жи­им не­вреж­де́н в сих пре­бы́­вый;

ра́­дуй­ся, я́ко чрез огнь и во́­ду му­че́­ний вшел еси́ в по­ко́й Не­бе́с­ный.

Ра́­дуй­ся, из­ли­ва́­яй не­из­ся­ка́­емыя струй ми́­лос­ти ве́р­ным;

ра́­дуй­ся, бла­го­со­стра­да́­тель­ный вра­чу́, ис­це­ле́­ния бла­го­да́ть по­да­ва́­яй.

Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 13

О мно­го­стра­да́ль­ный и пре­ди́в­ный стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в и це­ли́­те­лю наш Пан­те­леи́­мо­не! Ми́­ло­сти­во при­е́м сие́ ма́­лое от нас при­но­ше́­ние, от мно­го­об­ра́з­ных не­ду́­гов ис­це­ли́ ны и пред­ста́­тель­ством тво­и́м со­хра­ни́ от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых и ве́ч­на­го му­че́­ния из­ба́­вит­ся нам Го́с­по­да умо­ли́, да во Ца́рст­вии Его́ вы́­ну вос­пе­ва́­ем: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1 и кондак 1.

Мо­ли́т­ва 1-я

О ве­ли́­кий Хрис­то́в уго́д­ни­че и пре­сла́в­ный це­ле́б­ни­че, ве­ли­ко­му́­че­ни­че Пан­те­леи́­мо­не! Ду­ше́ю на Не­бе­си́ Пре­сто́­лу Бо́­жию пред­сто­я́й и три­ипос­та́с­ныя Его́ сла́­вы на­слаж­да́­яй­ся, те́­лом же и ли́­ком свя­ты́м на зем­ли́ в бо­же́ст­вен­ных хра́­мех по­чи­ва́­яй и да́н­ною ти свы́­ше бла­го­да́­тию раз­ли́ч­ная чу­де­са́ ис­то­ча́­яй, при́­зри ми́­ло­стив­ным тво­и́м о́ком на пред­стоя́­щия лю́­ди, чест­не́й тво­е́й ико­не уми́ль­но мо­ля́­щия­ся и про­ся́­щия от те­бе́ це­ле́б­ныя по́­мо­щи и за­ступ­ле́­ния: про­стри́ ко Го́с­по­ду Бо́­гу на́­ше­му те́п­лыя твоя́ мо­ли́т­вы и ис­про­си́ ду­ша́м на́­шим ос­тав­ле́­ние со­гре­ше́­ний. Се бо мы, за без­за­ко́­ния на́­ша не сме́­юще воз­вес­ти́ о́че́­са́ на́­ша к вы­со­те́ Не­бе́с­ней, ни­же́ во́з­не́с­ти́ глас мо­ле́б­ный к Его́ в Бо­же­стве́ не­при­сту́п­ней сла́­ве, се́рд­цем со­кру­ше́н­ным и ду́­хом сми­ре́н­ным те­бе́, хо­да́­тая ми́­ло­сти­ва ко Вла­ды́­це и мо­ли́т­вен­ни­ка за ны, гре́ш­ныя, при­зы­ва́­ем, я́ко ты при­я́л еси́ бла­го­да́ть от Не­го́ не­ду́­ги от­го­ня́­ти и стра́с­ти ис­це­ля́­ти. Те­бе́ у́бо про́­сим: не пре́­зри нас, не­до­сто́й­ных, мо­ля́­щих­ся те­бе́ и тво­е́й по́­мо­щи тре́­бую­щих. Бу́­ди нам в пе­ча́­лех уте́­ши­тель, в не­ду́­зех лю́­тых стра́­жду­щим врач, на­па́ст­вуе­мым ско́­рый по­кро­ви́­тель, оче­се́м не­ду́­гую­щим про­зре́­ния да́­тель, ссу́­щим и мла­де́н­цем в бо­ле́з­нех го­то́­вей­ший пред­ста́­тель и ис­це­ли́тель: ис­хо­да́­тай­ствуй всем вся, я́же ко спа­се́­нию по­ле́з­ная, я́ко да тво­и́ми ко Го́с­по­ду Бо́­гу мо­ли́т­ва­ми по­лу­чи́в­ше бла­го­да́ть и ми́­лость, про­сла́­вим всех бла­ги́х Ис­то́ч­ни­ка и Да­ро­по­да́­те­ля Бо́­га, Еди́­на­го в Тро́­ице Свя­те́й сла́­ви­ма­го От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва 2-я

О, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не, Бо́­га ми­ло­сти­ва­го под­ра­жа́­те­лю! При́­зри бла­го­сер­ди­ем и услы́­ши нас, гре́ш­ных, пред свя­тою твое́ю ико́­ною усерд­не мо­ля́­щих­ся, ис­про­си́ нам у Го́с­по­да Бо́­га, Ему́­же со а́н­ге­лы пред­стои­ши на не­бе­си́, ос­тав­ле́­ние гре­хо́в и пре­гре­ше́­ний на́­ших: ис­це­ли́ бо­ле́з­ни ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя ра­бо́в Бо́­жи­их, ны́­не по­ми­нае­мых, зде пред­стоя́­щих и всех хри­сти­а́н пра­во­сла́в­ных к тво­ему́ зас­туп­ле­нию при­те­ка́ю­щих: се бо, грех на́­ших ра́­ди, лю́­те одер­жи­мы ес­мы мно́­ги­ми не­ду́­ги и не и́ма­мы по́­мо­щи и уте­ше­ния: к те­бе́ же при­бе­га́­ем, я́ко да­де­ся ти бла­го­да́ть мо­ли­ти­ся за ны и це­ли­ти всяк не­ду́г и вся́­ку бо­ле́знь: да́­руй у́бо всем нам свя­ты́­ми мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми здра́­вие и бла́­гомо­щие ду́­ши и те́­ла, пре­спе­яние ве́­ры и бла­го­че́с­тия и вся к жи­тию вре­мен­но­му и ко спа­се́­нию по­тре́б­ная, я́ко да спо­до­бив­ше­ся то­бо́ю ве­ли́­ких и бо­га­тых ми́­лос­тей, про­сла́­вим тя и По­да́­те­ля всех благ, ди́в­на­го во свя­ты́х Бо́­га на́­ше­го, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва 3-я

О, пре­сла́в­ный му­че­ни­че и до́б­лий во́и­не Не­бе́с­на­го Ца­ря́, Пан­те­леи́­мо­не все­бла­же́н­не, ми­ло­сти­ва­го Бо́­га пре­из­ряд­ный под­ра­жа́­те­лю, и́же Хри­ста́ на зем­ли́ дерз­но­ве́н­но ис­по­ве­дав и мно­го­об­раз­ныя за Не­го́ му́­ки пре­тер­пев, не­увя­да­емый при­я́л еси́ ве­не́ц на не­бе­си́, иде́­же ве́ч­на­го на­слаж­да́е­ши­ся бла­же́н­ства и со дерз­но­ве­ни­ем Пре­сто́­лу Три­со́л­неч­на­го Бо­же­ства́ пред­стои­ши! К тво­ему́ хри­сто­по­дра­жа­тель­но­му со­стра­да́­нию по Бо́­зе при­бе­га́­ем вси мы гре́ш­нии и все­усерд­но мо́­лим тя, теп­ла­го за­сту́п­ни­ка и пред­ста­те­ля на́­ше­го: не пре­стай при­зи­ра­ти на нас, су́­щих в нуж­дех и ско́рб­ных об­стоя́­ни­их, и твое́ю мо­лит­вен­ною по́­мо­щию и цель­бо­по­да­тель­ною си́­лою из­бав­ляй нас при́с­но от лю́­тых зол, все­гу­би­тель­ства и вся́­кия ины́я бе­ды́ и бо­ле́з­ни. Ты бо при­я́л еси́, свя́­те, не­ос­куд­ную бла­го­да́ть ис­це­ле́­ний от Спа́­са на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́ за твер­дую твою́ к Не­му́ ве́­ру, при чис­том и не­по­роч­ном жи­тии, за­пе­чат­лен­ную му́­че­ни­чест­вом и мно­го­по­бед­ною твое́ю кон­чи­ною, в ней­же по дан­ней ти бла­го­да́­ти и на­име­но­ван от Хри­ста́ Пан­те­леи́­мо­ном, ми́­лос­ти те­зо­име­ни́­тым, ми­лую­щим всех при­те­ка́ю­щих к те­бе́ в ско́р­бех и бо­ле́з­нех. Се­го́ ра́­ди ве́­ду­ще тя ми­ло­сти­ва­го ко всем по­мо́щ­ни­ка и ис­це­ли­те­ля, с ве́­рою взы­ва́­ем к те­бе́, услы́­ши нас и бо­го­приятным хо­да́­тай­ством тво­и́м по­да­вай нам вся бла­го­по­треб­ная в жи­тии сем и нуж­ная к ве́ч­но­му спа­се́­нию. Му́­че­ни­чес­ким же дерз­но­ве­ни­ем тво­и́м умо­ли́ ми­ло­сти­ва­го Бо́­га, да по­ми­лу­ет нас, гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных, по ве­ли­цей ми́­лос­ти Свое́й, да из­ба́­вит от тру́­са, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́ и вся́­ка­го пра­вед­на­го гне­ва и пре­ще́­ния, бла­го­вре­мен­не под­ви­зая нас к очис­ти­тель­но­му и уми­ло­сти­ви­тель­но­му во гре­се́х на́­ших по­кая­нию, ра́­ди мно́­жест­ва щед­ро́т Сво­и́х, да по­да́ст всем нам без­бе́дное, ти́­хое и бо­го­угод­ное жи­тие́, и всех нас от вра­го́в, ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, да со­хра­ни́т бла­го­да́­тию Свое́ю и непобедимым опол­че­ни­ем а́н­гел Сво­и́х, и́ми­же ограж­дае­ми и нас­тав­ля­еми да по­жи­вем в ве­це сем в по­кая́­нии, чис­то­те́ и в тво­ре­нии бо­го­угод­ных дел; да спо­до́­бим­ся тво­и́м те́п­лым пред­ста́­тель­ством хри­сти­ан­скую кон­чи́­ну улу­чи­ти без­бо­лез­нен­ну, ми́­рну, не­пос­тыд­ну, из­ба­ви­ти­ся от ко́з­ней воз­душ­ных кня­зей тьмы и от ве́ч­ныя му́­ки и бы­ти нас­лед­ни­ками без­ко­неч­на­го, все­бла­жен­на­го ца́рст­вия. Ей, уго́д­ни­че Бо́­жий! Не пре­стай моли­ти­ся за ны, гре́ш­ныя, да тво­и́м хо­да́­тай­ством вре́­мен­ных и ве́ч­ных бед из­бав­ле­ни, ве­ли­ча́­ем те­бе́, за­сту́п­ни­ка на́­ше­го и мо­ли́т­вен­ни­ка, и веч­но про­сла­вля­ем об­ща­го Вла­ды́­ку и Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, Ему́­же по­до­ба́­ет вся­кая сла́­ва, честь и по­кло­не­ние со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м и Пре­свя­тым Ду́­хом, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Святой целитель Пантелеимон (Пантелеймон) — житие и молитвы

Друзья, добрый день. Сегодня я вам расскажу о великом Целителе Христовым, о великомученике Пантелеимоне.

Как всегда, вначале кратко о житии, а в конце статьи сборник молитв великомученику Пантелеймону.

>

ЖИТИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

Родился великий святой в городе Ни­ко­ми­дия (Малая Азия), в семье богатого язычника и нарекли его именем Пантолеон, что в переводе означает “по всему лев”.

Впрочем, мать его, святая Еввула была, христианкой и воспитывала мальчика по своей вере.

Умерла Еввула рано и мальчика отправили учиться в языческую школу, к знаменитому врачевателю того времени, врачу Ев­фро­си­ну. Вскоре юношу приметил сам император Максимиан и повелел служить Пантолеону при своём дворе.

В Никомидии в это время жил священомученик пресвитер Ермолай, который прозорливо приметил в юноше “замысел Божий”. Ермолай ежедневно заходил к Пантелеимону и рассказывал ему о христианстве, объясняя основные истины веры Христовой.

Однажды Пантолеон увидел ребёнка, умершего от укуса змеи. Юноша взмолился Иисусу Христу о воскрешении укушенного мальчика и об умерщвлении ядовитой змеи. Пантолеон твёрдо решил, что в случае исполнения молитвы, он уверует во Христа и примет Святое Крещение. К своему удивлению мальчик ожил, а змея разлетелась на куски.

После этого случая, Пантолеона крестился и получил имя Пантелеимон. Став христианином, Пантелеон решил подвести к истинной вере и своего отца.

Если вам помог святой Пантелеимон

Об этом можно написать или поблагодарить святого в комментариях. Это полезно для тех, кто духом упал.

Поделиться

Помог случай.

Так как Пантолеон прослыл искусным врачевателем, то ему домой привели безнадёжного слепца.
«Свет гла­зам тво­им воз­вра­тит Отец све­та. Бог ис­тин­ный, во имя Гос­по­да мо­е­го Иису­са Хри­ста, про­све­ща­ю­ще­го сле­пых, про­зри!» — сказал святой. Слепой прозрел на глазах изумлённого отца. После этого чуда бывший слепой и отец Пантелеимона приняли крещение “во имя Отца и Сына и Святого Духа”.

После смерти отца святой стал безмездным врачевателем и бескорыстно лечил больных и страждущих. Из-за этого многие врачи города лишились своих доходов. Лекари доносят императору на святого, где пишут о том, что Пантолеон — христианин, и он “лечит христианских больных”.

Император Максимиан уговаривает святого опровергнуть донос и просит принести жертву идолам. Святой предлагает императору пройти прилюдное испытание — кто излечит неизлечимого больного, та вера истинна.

Согласно житию, врачи-язычники не смогли вылечить безнадёжного больного, а святой Пантелеимон силой молитвы даровал расслабленному полное исцеление. Увидев великое чудо исцеления, многие свидетели уверовали во Христа и приняли Святое Крещение.

Максимиан ожесточился на Пантелеймона и велел подвергнуть святого мучениям, а исцелённого больного казнить.

«Гос­по­ди Иису­се Хри­сте! Пред­ста­ни мне в эту ми­ну­ту, дай мне тер­пе­ние, чтобы я до кон­ца мог вы­не­сти му­че­ние!» — молил Бога святой. И Бог услышал святого, послав утешение в образе пресвитера Ермолая. «Не бой­ся, Я с то­бой» — услышал Пантелеимон.

Пантелеимон подвергся многим мучениям. Его тело вешали на железных крюках, его растягивали на колесе, жгли свечами и даже кидали в кипящее олово. Святой с защитой Божьей остаётся жив, тогда его кидают в море с камнем на шее, но и сейчас святой остался невредим.

Тогда Максимиан приказывает кинуть святого в цирк на растерзание к голодным хищникам, но они только лижут ноги Пантелеимона. Увидев это, многие зрители стали кричать: «Ве­лик Бог хри­сти­ан­ский! Да бу­дет от­пу­щен непо­вин­ный и пра­вед­ный юно­ша!»

Максимиан взбешен, он требует обезглавить всех: кричавших зрителей, провинившихся хищников и великомученика Пантелеимона. Святого привязывают к масличному дереву и даже пытаются обезглавить, но меч стал мягкий как воск.

Палачи замечают, что святой молится и в это время Господь вновь открывается святому, назвав его прилюдно Пантелимоном (“многомилостивый”), а не Пантолеоном. Услышав голос с небес, палачи падают ниц и просят у великомученика прощения.

Палачи отказываются приводить приказ в исполнение, но великомученик повелевает исполнить волю Максимиана.
Тогда воины со слезами прощаются со святым, целуя его руку, после чего с плачем отсекают Пантелеимону голову.

Происходит чудо — из раны, вместе с кровью течёт молоко, а масленичное дерево, к которому был привязан святой, в момент расцветает и наполняется целительных плодов.

Брошенное в костёр тело не сгорело, и христиане погребли Пантелеимона в зем­ле схо­ла­ста Ада­ман­ти.

Сейчас глава Пантелеимона хранится в Пантелеимоновом монастыре на Афоне, а частицы мощей святого можно встретить во многих монастырях России.

В Православии святой Пантелеимон, почитается в лике великомучеников. Святому молятся о здравии, об исцелении, Ему молятся воины об успехах в ратном деле.

ДНИ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА

В Православной церкви 27 июля (9 августа), в Католической церкви — 27 июля

Молитва святому Пантелеимону об излечении

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеимоне!

Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга.

Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек.

Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя;

да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего.

Ей, угодниче Божий!

Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей.

Аминь.

Молитва святому Пантелеимону от напастей и болезней

К тебе, как безвозмездному врачу, утешителю скорбящих, обогатителю неимущих, прибегаем мы ныне, святый Пантелеймон.

Любомудрию мирскому и искусству врачебному хорошо научившись, во Христа ты уверовал и, от Него дар исцелений, безмездно недугующих исцелял их.

Богатство все свое нищим, убогим, сиротам и вдовам раздавая, в узах томимых ты посещал, святый страдалец Христов, и врачеванием, беседою и подаянием утешал их.

За веру во Христа многообразные испытал мучения, ты во главу мечем был усечен, и пред кончиною твоею, явившись Христос наименовал тебя Пантелеймоном, то есть всемилостивым,

потому что дал тебе благодать всегда миловать всех притекающих к тебе в любых обстоятельствах и скорбях.

Услышь нас, с верою и любовью прибегающих к тебе, святый великомученик, ибо ты от самого Спаса Христа всемилостивым был наречен, и в жизни своей земной одному врачевание,

другому милостыню, иному утешение нескудно подавал, никого не отпуская от себя необлагодетельствованным.

Так и ныне, не отринь и не оставь нас, святой Пантелеймон, но внемли и поспеши на помощь нам;

от всякой скорби и болезни исцели и уврачуй, от бед и напастей освободи, и в сердца наши пролей утешение Божественное, чтобы бодры будучи телом и духом, прославили мы Спаса Христа во веки.

Аминь.

Молитва великомученику Пантелеймону о помощи

О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне!

Душею на Небеси Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше благодатию различная чудеса источаяй,

призри милостивным твоим оком на предстоящия люди, честней твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления: простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений.

Се бо мы, за беззакония наша не смеюще возвести очеса наша к высоте Небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушённым и духом смиренным тебе,

ходатая милостива ко Владьще и молитвенника за ны, грешныя, призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти.

Тебе убо просим: не презри нас, недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих.

Буди нам в печалех утешитель, в недузех страждущим врач, напаствуемым скорый покровитель, очесем недугующим прозрения датель, ссущим и младенцем в скорбех готовейший предстатель и исцелитель:

исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими Господу Богу молитвами получивше благодать и милость,

прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

Молитва святому Пантелеимону от всяких невзгод и болезней. О покровительстве.

О, преславный мучениче и доблий воине Небеснаго Царя, Пантелеймоне всеблаженне, Милостиваго Бога преизрядный подражателю, иже Христа на земли дерзновенно исповедав и многообразный за Него муки претерпев,

неувядаемый приял еси венец на небеси, идеже вечнаго наслаждаешися блаженства и со дерзновением Престолу Трисолнечнаго Божества предстоиши!

К твоему Христоподражательному состраданию по Бозе прибегаем вси мы грешнии и всеусердно молим тя, теплаго заступника и предстателя нашего:

не престай призирати на нас, сущих в нуждех и скорбных обстояниих, и твоею молитвенною помощию и цельбоподательною силою избавляй нас присно от лютых зол, всегубительства и всякия иныя беды и болезни.

Ты бо приял еси, святе, неоскудную благодать исцелений от Спаса нашего Иисуса Христа за твердую твою к Нему веру, при чистом и непорочном житии,

запечатленную мученичеством и многопобедною твоею кончиною, в нейже по данней ти благодати и наименован от Христа Пантелеимоном, милости тезоименитым, милующим всех притекающих к тебе в скорбех и болезнех.

Сего ради ведуще тя милостиваго ко всем помощника и исцелителя, с верою взываем к тебе, услыши нас и богоприятным ходатайством твоим подавай нам вся благопотребная в житий сем и нужная к вечному спасению.

Мученическим же дерзновением твоим умоли Милостиваго Бога, да помилует нас, грешных и недостойных, по велицей милости Своей, да избавит от труса, потопа, огня, меча и всякаго праведнаго гнева и прещения, благовремение подвизая нас к очистительному и умилостивительному во гресех наших покаянию, ради множества щедрот Своих,

да подаст всем нам безбедное, тихое и богоугодное житие, и всех нас от врагов видимых и невидимых да сохранит благодатию Своею и непобедимым ополчением ангел Своих,

имиже ограждаеми и наставляеми да поживем в веце сем в покаянии, чистоте и в творении богоугодных дел;

да сподобимся твоим теплым предстательством христианскую кончину улучити безболезненну, мирну, непостыдну, избавится от козней воздушных князей тьмы и вечныя муки и быти наследниками безконечнаго, всеблаженнаго царствия.

Ей, угодниче Божий!

Не престай молитися за ны грешныя, да, твоим ходатайством временных и вечных бед избавлени, величаем тебе, заступника нашего и молитвенника,

и вечно прославляем общаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Молитва целителю Пантелеимону от всякой болезни, от невзгод и несчастий

Святый великомучениче и целебниче Пантелеймоне!

Моли Бога о нас (имена) и не допусти долее оставаться в нас болезням, коими болим душею и телом!

Исцели те язвы и струпы, кои причинены нам страстями нашими.

Болим мы леностию и расслаблением — исцели ны.

Болим влечением и пристрастием к земным предметам — исцели ны.

Болим, о святый Пантелеймоне!

Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях — исцели ны.

Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством — исцели, о целебниче Свято-Афонский и всемирный.

Болим зависитию, гордостию, надменностию, превозношением, при всей скудости и непотребстве — исцели ны.

Болим многими и разными припадками плотоугодия:

чревоизлишеством, невоздержанностию, многоядением, сластолюбием — исцели ны.

Болим сонливостию, многословием, празднословием, осудливостью — исцели ны, о святый Пантелеймоне!

Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов — исцели ны.

Болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни — исцели ны.

Болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских — исцели ны.

Болит, зело болит язык наш, уста наши:

пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия — исцели ны, о милостиве!

От главы до ног болим мы:

болит в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием;

болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным;

болит в нас память, забывшая наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших;

болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие — исцели ны, о святый Пантелеймоне!

Все в нас болит.

Немоществует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями.

Немоществует и тело наше все со всеми его членами.

Исцели ны, о святый Пантелеймоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятыя Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи:

да исцелясь твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю твою, о святый Пантелеймоне, цельбоносную святыню во веки.

Аминь.

Молитва святому Пантелеимону о здравии ребёнка

Обращаюсь в мольбах к тебе, Пантелеймон Целитель!

Даруй ребенку моему исцеление, ниспошли ему силы, прикоснись к плоти его, поцелуй душу его.

Погаси огонь пылающий, укроти страсть, отзови немощь.

Разбуди раба Божьего (имя), подними его с одра болезненного.

Пусть ложе озлобленное его отпустит.

Пусть он будет одарен церковным благословением.

Покоряемся воле твоей и ожидаем милости.

Благодарственная молитва святому великомученику Пантелеимону по исцелении и помощи

Святый великомучениче, целителю и чудотворче Пантелеймоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных!

Достойно наречен еси Пантелеймоном, еже есть всемилостивый, яко приняв от Бога благодать молитися за ны и болезни целити, ты богатно подаеши всем, к тебе притекающим, различная исцеления и вся к жизни временней и ко спасению потребная.

Сего ради и мы, недостойнии, сподобившеся твоея милости, паки пред святою твоею иконою прибегаем к тебе, и прославляюще тя,

яко искренняго угодника Божия, нашего же вернаго молитвенника и исцелителя, усердие благодарим тя и Подателя всех благ Господа Бога нашего о великих благодеяниих, от Него тобою нам бывших.

Приими убо милостивно малое сие молитвенное благодарение наше, зане не имамы ино что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас,

немощных и грешных, твоея помощи и молитвеннаго ходатайства у Господа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

 • Категории:С Богом
 • Ключевые слова:Молитвы,Святые

Пантилимон, Костел

Костел Пантилимон

Пантилимон в июне 2014 года
Общая информация
Полное имя Костел Фане Пантилимон
Родился 1 февраля 1987 (32 года)
Бакэу, Румыния
Гражданство Румыния
Рост 203 см
Вес 96 кг
Позиция вратарь
Информация о клубе
Клуб Ноттингем Форест
Номер 1
Молодёжные клубы
1993—2003 Аэростар Бакэу
Клубная карьера
2003—2005 Аэростар Бакэу 9 (-?)
2006—2011 Тимишоара 93 (-89)
2005—2006 Тимишоара II 26 (-?)
2011—2012 → Манчестер Сити 0 (0)
2012—2014 Манчестер Сити 7 (-7)
2014—2016 Сандерленд 45 (-66)
2016—2018 Уотфорд 2 (-4)
2017—2018 → Депортиво Ла-Корунья 6 (-9)
2018 → Ноттингем Форест 13 (-14)
2018—н. в. Ноттингем Форест 0 (0)
Национальная сборная
2003—2004 Румыния (до 17) 5 (-?)
2005 Румыния (до 19) 3 (-?)
2006—2008 Румыния (до 21) 12 (-?)
2008—н. в. Румыния 30 (-33)
 1. Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, обновлено по состоянию на 26 июля 2018 года.
 2. Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах, обновлено по состоянию на 30 марта 2018 года.
Медиафайлы на Викискладе

Костел Фане Пантилимон (рум. Costel Pantilimon; 1 февраля 1987, Бакэу, Румыния) — румынский футболист, вратарь клуба «Ноттингем Форест» и национальной сборной Румынии.

Клубная карьера

Начинал карьеру в родном городе в клубе «Аэростар Бакэу», откуда в январе 2006 года в 18-летнем возрасте за 250 тысяч евро перешёл в «Политехника Тимишоара», где рассматривался в качестве запасного голкипера, не проведя в первом сезоне за новый клуб ни одного матча. В сезоне 2007/08 Пантилимон сыграл 4 полных матча и один раз вышел на замену в начале второго тайма в национальном чемпионате Румынии. В 5 сыгранных матчах он пропустил всего 2 мяча, что позволило ему в сезоне 2008/09 стать основным вратарем клуба, принять участие в Кубке УЕФА и получить вызов в сборную Румынии. В следующем сезоне Пантилимон провел в национальной лиге на 10 матчей меньше, чем в предыдущем, однако дебютировал в квалификации к Лиге чемпионов, из 4-х матчей два отыграв на ноль. Также провел 5 из 6 матчей в групповой стадии Лиги Европы. В сезоне 2010/11 сыграл 26 матчей в национальной лиге и 3 матча в квалификации Лиги Европы, два из которых были против «Манчестер Сити», куда Пантилимон и перешёл в начале августа 2011 года на правах годичной аренды. По слухам, вратарем сборной Румынии интересовались лондонский «Арсенал» и миланский «Интер», но «горожане» предложили лучшие условия соглашения.

16 июня 2014 года на правах свободного агента перешёл в «Сандерленд». После двух лет в «Сандерленде» Пантилимон на правах свободного агента перешёл в клуб «Уотфорд».

1 сентября 2017 года Пантилимона арендовал «Депортиво», который зимой 2018 года вернул вратаря «Уотфорду». После этого Костел до конца сезона 2017/18 перешёл в «Ноттингем Форест».

> Достижения Манчестер Сити

 • Обладатель Суперкубка Англии: 2012
 • Обладатель Кубка Английской Лиги: 2014
 • Чемпион Премьер-лиги: 2013/14

Статистика

По состоянию на 14 декабря 2013 года

Выступление Лига Кубки Еврокубки Прочее Итого
Клуб Лига Сезон Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Тимишоара Лига I 2008/09 31 -32 0 0 0 0 0 0 31 -32
2009/10 21 -15 0 0 9 -12 0 0 30 -27
2010/11 28 -32 0 0 3 -4 0 0 31 -36
Итого 80 -79 0 0 12 -16 0 0 92 -95
Манчестер Сити Премьер-лига 2011/12 0 0 4 -5 0 0 0 0 4 -5
2012/13 0 0 6 -5 0 0 1 -2 7 -7
2013/14 7 -7 2 -0 1 -2 4 -5 14 -14
Итого 7 -7 12 -10 1 -2 5 -7 25 -26
Всего за карьеру 87 -86 12 -10 13 -18 5 -7 117 -121

Примечания

 1. Согласно данным Архивная копия от 14 сентября 2011 на Wayback Machine сайта transfermarkt.co.uk.
 2. Костел Пантилимон — четвёртый новичок «Сити», mcfc-fan.ru (11.08.05). Дата обращения 31 августа 2011.
 3. Costel Pantilimon: Sunderland sign ex-Man City keeper, BBC Sport. (англ.)
 4. Костел Пантилимон покинул «Депортиво» и перешел в Ноттингем Форест

Ссылки

 • Профиль на официальном сайте Премьер-лиги (англ.)

Это заготовка статьи о футболисте Румынии. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Тематические сайты

Футбольный клуб «Ноттингем Форест» — текущий состав

 • 1 Пантилимон (в)
 • 2 Рибейру
 • 3 Фигейреду
 • 5 Гедиура
 • 6 Милошевич
 • 7 Грэббен
 • 8 Уотсон
 • 9 Мерфи
 • 10 Карвалью
 • 11 Кэш
 • 12 Смит (в)
 • 13 Босток
 • 14 Рафа Мир
 • 17 Семеду
 • 18 Робинсон
 • 19 Гонсалвеш
 • 20 Доусон
 • 23 Лолли
 • 24 Якоб
 • 25 Байрам
 • 26 Бридкатт
 • 27 Дариква
 • 29 Беналуан
 • 35 Каммингс
 • 37 Адома
 • 44 Хефеле
 • 49 Мурич (в)
 • главный тренер: Сабри Лямуши

 • 1 Пантилимон (в)
 • 2 Мэцел
 • 3 Рац
 • 4 Моци
 • 5 Хобан
 • 6 Кирикеш (к)
 • 7 Кипчу
 • 8 Пинтилий
 • 9 Алибек
 • 10 Станчу
 • 11 Торже
 • 12 Тэтэрушану (в)
 • 13 Кешеру
 • 14 Андоне
 • 15 Гэман
 • 16 Филип
 • 17 Сынмэртян
 • 18 Препелицэ
 • 19 Станку
 • 20 Попа
 • 21 Григоре
 • 22 Сэпунару
 • 23 Лунг (в)
 • главный тренер: Ангел Йордэнеску

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *