Молитва об усопших родителях: самые сильные тексты и как правильно читать

Молитва об усопшем отце

Молитва об усопших родителях: самые сильные тексты и как правильно читать

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х.

Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́.

Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков.

С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва об усопшей матери

Молитва об усопших родителях: самые сильные тексты и как правильно читать

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х.

Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́.

Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков.

С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва об усопших родителях: самые сильные тексты и как правильно читать

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х.

Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́.

Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков.

С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва детей об усопших родителях иная*

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. — М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 816 с.

См. УСПЕНИЕ

Молитва об усопших родителях: сильнейшая для детей, чтобы молиться за упокой души умерших, текст на русском языке из молитвослова, на 2 день и на 9-ый

Смерть это всегда страшно, но когда уходят родители – это особенно тяжело. Невозможно свыкнуться с мыслью, что маму и отца больше нельзя будет увидеть. Молитва об усопших родителях облегчит страдания и подарит душевное спокойствие. Молиться можно как дома, так и в церкви.

Душа почившего человека просить за себя уже не может, ей остается только ждать решения Господа. Однако мольбу детей Бог слышит. Это помогает душе избежать адских мучений.

Значение молитв об усопших родителях

Искренне молясь, можно изменить участь покойных родителей. При смерти умирает физическое тело человека, а душа попадает в другое измерение и продолжает там жить.

Новопреставленная душа ожидает своей участи, изменить которую может молитва детей за умерших родителей.

Многие христиане, которые пережили смерть родителей, но при этом не молились о них, говорят о постоянном чувстве тревоги и вины, которое усиливают сны с участием умерших близких. Как только дети начинали возносить молитвы за упокой души родителей, все прекращалось.

Особенное значение имеют поминальные молитвы в первые сорок дней  после смерти. Первые три дня душа в сопровождении ангела посещает дорогие ее сердцу места на земле.

Следующие шесть дней  она путешествует по райским обителям. С девятого дня и по сороковой душу отправляют в ад, где она проходит испытания, отвечая за грехи, содеянные при жизни.

Именно молитва детей поможет ей пройти их и не попасть в преисподнюю.

Молитва об усопших родителях: самые сильные тексты и как правильно читать

В какие дни положено читать молитвы за умерших родителей

Молитвы принято читать в третий, девятый и сороковой день, а также в даты начала и конца жизни и в день ангела. В эти дни дети заказывают богослужение в храме и собираются на поминальный обед. Родственников поминают каждую субботу.

Читайте также:  Евфросиния полоцкая: житие преподобной, иконография, о чем просят

Кроме этого, есть особые дни почитания родителей:

  • суббота за неделю до Великого поста;
  • субботы второй, третьей и четвертой недели Великого поста;
  • второе воскресение после Пасхи;
  • суббота перед Троицей;
  • праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сентября;
  • 8 ноября – Дмитриевская суббота.

В эти дни дети посещают заупокойные богослужения в храме. Приносят в качестве жертвы продукты на поминальный стол. Исключением является только мясо. После службы их раздают прихожанам, в детские дома или нуждающимся.

На сороковой день с момента кончины душа предстает перед Спасителем. Этот момент по важности сравним с рождением.

Как читать молитвы и поминать умерших родителей

Молитва об усопших родителях: самые сильные тексты и как правильно читать

Придя в церковь перед службой, подают записку на проскомидию. Также можно заказать поминальную панихиду. Поминать покойных в храме нужно в любой день, когда вы там бываете.

Читать молитвы об усопших родителях следует читать ежедневно до 40 дней. Это очень мощная поддержка родителей, отошедших в мир иной.

Текст молитвы об умерших родителях на русском языке

«Го́споди, Иису́с Христеос, Бо́же на́ш! Ты́ сирот храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ я, сирота, стеная и пла́ча, и молю́сь Тебе́: услы́шь моле́ние мое́ и не отверни лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з глаз мои́х.

Молю́сь Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими меня́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, как отшедшие к Тебе́ с и́стинной ве́рой в Тебя́ и с тве́рдой наде́ждой на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, прими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́й свято́й во́лей, е́юже отъяты были у меня, и прошу́ Тебя́, не отыми́ прошу от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́.

Ве́рю, Го́споди, что Ты́ Судья́ ми́ра этого, грехи́ и нече́стия отцов наказываешь в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьего и четве́ртого ро́да: но и ми́луешь отцеов за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков.

С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тебя́, ми́лостивый Судья, не наказуывай ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́бов Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м все согреше́ния и́х во́льные и нево́льные, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нные и́ми в житии́ и́х зде́сь на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стой Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чной му́ки изба́вь.

Ты́, милосе́рдый О́тец отцеов и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моей, до после́днего вздоха моего́, не престава́ть паомнить о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ть Тебя́, пра́ведного Судью́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тлом, в ме́сте прохладном и в ме́сте поко́йном, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбежит вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостивый Го́споди! Прими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, как научившим меня́ пе́рвее всего́ видеть Тебя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́ться Тебе́, на Тебя Еди́ного упова́ть в беда́х, ско́рбях и боле́знях и храни́ть за́поведи Твояи; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́вании, за те́пло приноси́мое и́ми обо мне́ моле́ния перед Тобо́й и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебея, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Как правильно молиться и когда

Молитва об усопших родителях: самые сильные тексты и как правильно читать

Чтобы помочь душам умерших родителей и облегчить их состояние, рекомендуют читать молитвы ежедневно первые сорок дней, на поминальные даты, в даты рождения и смерти. Предки – это основа семьи, и их смерть – большая утрата. Поэтому дети должны молитвами поддержать их, чтобы они прошли испытания и искупили грехи, совершенные при жизни.

В эти дни особенно важно молиться по усопшим родителям дома. Желательно возносить мольбу перед иконами. Регулярное творение домашней молитвы об покойных родителях за спасение их душ не только облегчит участь на Небесах, но и благословит детей, оставшихся на земле.

Если опыта регулярно читать молитвы нет, лучше обратиться за помощью к священнослужителю. Он научит вас, какие читать молитвы, и как правильно молиться за упокой родителей, ушедших в мир иной. Если дети будут постоянно возносить мольбы к Всевышнему за покойных мать и отца, они смогут вымолить прощение им.

По поводу поминания самоубийц церковь имеет однозначную позицию. Если человек лишил себя жизни будучи в здравом уме и доброй памяти, его не поминают в храме. Более того, раньше самоубийц хоронили отдельно, за воротами кладбища. Однако если человек был душевнобольным, этот поступок не вменяется ему в грех.

Каждый конкретный случай рассматривают индивидуально. Если с вашими близкими случилась подобная трагедия, необходимо обратиться в церковь и побеседовать с настоятелем. Читать дома молитвы о таких людях не запрещено, но особую силу имеет милостыня. Некрещеных людей не поминают в храме, но дети могут это делать дома.

Стоит помнить, что кроме молитвы немаловажную роль играют поминальные обеды. На них собираются родственники и близкие друзья. Перед обедом читают молитву за упокой души. Категорически запрещено поминать спиртными напитками. Так вы только навредите своим родителям. Помните об этом! Обязательно подавайте милостыню. Она поможет облегчить участь покойных в загробном мире.

Заключение

Как гласит одна из Заповедей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле, которую Господь Бог твой, дает тебе».

О родителях нужно с благоговением заботиться еще при жизни, чтобы получить Божье благословение для детей и внуков.

При этом молитва детей об умерших родителях продлевает благословение Творца над оставшимися на земле. Его милость ширится над ушедшими в Небеса.Молитва об усопшем родственнике, читаемые дома до 40 дней

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † —  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Молитва об усопших родителях: самые сильные тексты и как правильно читать

В таком молитвословии живые принимают святое участие в спасении души умершего. Люди обращаются с молитвой «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего» и продвигают Бога на милость души умершего. Такая милость дается только по прошению живых. Молитва за усопших родственников также доставляет спасение и живым.

Все дело в том, что при молитвословии об умерших люди настраивают также свою душу на небесный лад. Это все отвлекает от суетливого и временного живого мира и наполняет память людей о смерти и отклоняет их души от зла. Также такое молитвословие помогает живым надежду на неземное будущее, и воздерживаться от произвольных грехов.

Еще молитвы об усопших родственниках помогают расположить душу верующего христианина к исполнению основной заповеди Христа — готовиться к исходу в любой час. Помните, что усопшие также молятся и за нас. А особенную помощь мы можем получить по молитвословиям, которые показали свою Божественную силу и обрели блаженство в вечности.

Основные правила молитвенных обращений об умерших

Поминальное молитвословие об умершем родственнике считается долгом любого верующего православного человека. По канонам православной церкви особенно усердно необходимо молиться в течении первых сорока дней после кончины. Христианская церковь заповедует возносить молитву вдовы об усопшем муже, детей родителям или просто близкому человеку каждый день.

Православная церковь также заповедует прочитывать имена по специальному помяннику. Это небольшая книжечка, в которой сохранены имена усопших и живых сородников. Даже существует благочестивый обычай, по которому предлагают ведение семейных помянников. Прочитав имена всех записанных родственников, православные верующие могут помнить многие поколения родственников, которые давным-давно умерли.

Помните, что молитвы, читаемые дома, до 40 дней усопшему имеют намного лучший эффект, чем после 40 дней. Помимо этого стоит учесть, что в домашних условиях можно читать все молитвы.

Даже те, которые нельзя упоминать на церковном Богослужении. Например, в храме запрещено читать молитву за не крещенных усопших или за самоубийц.

Главное, точно воспроизводите весь текст молитвословия, сохраняйте все намерения и концентрацию. И ни коем случае нельзя ни на что отвлекаться.

Так же читайте про: как отмечают 40 дней, традиции и что нельзя делать

Богослужение в храме

Поминать умершего человека в Церкви необходимо как можно чаще. Это нужно делать не только в дни поминовения, но и в любой другой день.

  1. Главным молением является короткая молитва об усопших православных христиан на Божественной литургии. Во время этого процесса приносится бескровная жертва Богу.
  2. После литургии следует панихида. Этот обряд служится перед кануном — специальным столиком с несколькими подсвечниками и с изображением распятия. Во время этого процесса в память об умерших следует оставить приношение на нужды церкви.
  3. Для души умершего человека очень важно заказать в церкви сорокоуст. Это обряд литургии, который длиться со дня кончины человека до 40 дней. По окончании сорокоуста — его можно заказать вновь. Длительные сроки поминовения можно заказывать на полгода и на год. А самым простым жертвованием за умершего считается свеча, которую ставят за упокоение.

Какие молитвы читать по усопшему дома

Помните, что самое большое, что можно сделать в память об умершем — это заказать литургию. Но все же не стоит забывать, что за них также можно совершать дела милосердия и молиться дома.

Молиться о спасении души умершего — это святая обязанность, которая возлагается на здравствующих родственников. Помните, что только молясь о умерших близких людях, можно доставить им единственное благо, которого они ждут. Этим благом будет поминовение Господа.

Церковь заповедует детям произносить слова молитвы об усопших родителях до 40 дней после их кончины. Это необходимо делать каждый день на протяжении этого периода. Для этого достаточно читать следующее краткое молитвословие каждое утро:

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

А имена удобнее будет читать по помяннику.

На кладбище

Кладбище — это святое место, на котором покоятся тела усопших до их будущего всеобщего воскрешения. Даже во времена язычества усыпальницы считались неприкосновенными и священными.

Помните, что могилу умершего человека всегда нужно содержать в идеальной чистоте. Крест на могиле считают молчаливым проповедником воскресения и бессмертия. Его обязательно ставят в ноги покойного для того, чтобы лик его был обращен на Распятие.

Читайте также:  Димитриевская родительская суббота: поминовение усопших, традиции, служба и молитвы

Придя на кладбище, нужно зажечь свечу и помолиться. Не нужно на кладбище есть и пить. Особенно недопустимым является лить водку на могильный холм. Ведь это оскверняет память умершего. Также не должен соблюдаться обычай оставлять на могиле кусочек хлеба и рюмку водки. Это пережиток язычества.

Наиболее эффективные поминальные молитвы

Дальше поговорим о том, какие молитвы читать по усопшему для того, чтобы Господь их услышал. Ведь молитвословия о покойниках с грузом грехов, способны намного улучшить загробную жизнь наших родных. А Господь всегда очень хорошо слышал тех, кто молится не только за себя, но и за других людей.

Со следующее поминальным молитвенным обращением обращаются к Господу вдовы:

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты — плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами.

Ты, Господи Владыко всяческих, благословил еси сочетати мя со единем из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника.

Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину.

Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим.

Аще отъял еси его от меня, не отыми от меня Своея милости. Якоже некогда приял вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое.

Помяни, Господи, душу усопшаго раба Твоего (имя), прости ему вся согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконьми его и не предаждь вечной муки, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в небесныя обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца, и Сына, и Святаго Духа православно даже до последняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит.

Ты Един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако, умилосердився, утиши и скорбь мою.

Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам святыя Церкви Твоея внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими и мое моление о рабе Твоем, и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше, Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь!»

Молитвословие детей за своих умерших родителей:

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и. плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие,, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи!

приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя;

за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Храни Вас Господь!

Лучшая статья для Вас, переходите:  Акафист Силуану Афонскому

Смотрите еще и видео о молитве за усопших:

Молитва за упокой души родителей

Поминальная молитва — давняя традиция, корни ее — во глубине веков. Во все времена люди чтили усопших.

Могилы погибших на мамонтовой охоте украшали цветами и костями убитого-таки мамонта, античные народы (римляне, например) чтили предков как защитников и покровителей дома (всем знакомые слова «пенаты» и «лары» родом из Рима). Культ предков существовал и на Востоке (китайцы молились своим предкам, испрашивая мудрости). Славянские племена также приносили жертвы предкам.

Православная вера не предусматривает поклонения духам людей. Почему же тогда мы все же молимся, поминая за упокой души тех, кто покинул этот мир?

В чем же смысл заупокойной молитвы об усопших родителях?

Тот, кто умер — теряет право просить о себе у Бога. Отсюда огромное количество догматов, связанных с необходимостью покаяния перед смертью, и вообще — тщательной подготовкой в мир иной.

Когда человек мертв — душа его не имеет права голоса, не говорит, а лишь смиренно ждет решений.

Молитва детей об усопших родителях и других родственниках радует душу, ведь не зря говорят: человек жив, пока о нём помнят.

Молитвы об усопших

Как было сказано выше, сама душа молить о милости не может, но родственники усопшего вполне могут просить Господа и Его честных Ангелов о смягчении участи новопреставленного, и чем горячее молитва — тем больше шансов получить милосердие Божие имеет душа покойного. В молитвослове есть огромное количество молитв на самые разные случаи смерти — внезапно ушедшие, мертворожденные младенцы, трагически погибшие, убитые на войне — список просто огромен, нужно пробовать подобрать подходящую молитву для каждого конкретного случая.

Не так давно появился Канон о самовольне живот свой скончавших — о самоубийцах раньше не молились ни при каких обстоятельствах. Сейчас милостивая Матерь-Церковь разрешила келейное (домашнее) моление о них, несчастных, совершивших тот грех, который никогда не смогут уже отмолить.

О родителях

Об умерших родителях принято молиться именно детям — для этого есть большое количество молитв, как, например, молитва детей за умерших родителей и всех православных христианах, от века в вере православной скончавшихся.

Молитва «О усопших»

«Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и в притче церковнем, и монашестем чине Тебе послужившия, и в вечных Твоих селениях со святыми упокой. (Поклон) Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. (Поклон) Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. (Поклон) Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отошедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. (Трижды)»

Такая молитва позволяет помянуть большое количество людей в своих заупокойных прошениях.

Имеется также отдельная молитва за усопших родителях — ее можно найти в интернете или специальных изданиях с заупокойными молитвами.

Молитва «Детей об усопших родителях»

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и. плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие,, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи! приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Кроме того, принято поминать отдельно усопших, которые умирали после долгой и тяжелой болезни.

Молитва «За умершего после продолжительной болезни»

Читайте также:  Ефрем сирин: житие преподобного и значение святого в православии, молитва

«Боже, Ты соделал, что наш брат «имя» служил (наша сестра «имя» служила) Тебе среди страданий и болезней, участвуя таким образом в Страстях Христовых; просим Тебя, удостой его (её) участия и в славе Спасителя. Через Христа Господа нашего. Аминь.»

Молиться можно также о упокоении души «наставников и воспитателей» — если они имели большое значение в вашей жизни и воспитании, отдельная молитва для этого случая есть в молитвослове.

Как молиться правильно?

Молиться можно дома и на кладбище. Дома о усопших молятся каждый день во время вечернего поминовения усопших, а о новопреставленных (умерших менее сорока дней назад) — каждый день, читая молитвы. Если есть время и возможность, читается еще и специальный Канон.

Когда мы ходим на кладбище — принято и там читать молитвы, но можно обойтись крестным знамением и кратким приветствием. Церковь установила особые дни (названные «родительскими»), в которые принято посещать места захоронения. На могилки приносят атрибуты ближайшего церковного праздника (верба, пасха, яйца и так далее).

Следует отметить, что в день Светлого Христова Воскресение ходить на кладбище не следует — все мертвые восставлены Христом из своих гробов, и сами придут в гости на пасхальную трапезу.

Христосоваться и поздравлять их с Пасхой можно заочно, а посещать — во вторник на неделе, следующей за Светлой Седмицей — неделей после Пасхи.

На аргумент «Все ходят» можно сообщить о приживании данной традиции в советские времена, когда другой возможности посетить могилки родных, кроме выходного дня , попросту не было. Сейчас же Вас никто не обвинит в тунеядстве, если Вы на часок отпроситесь в будний день с работы для посещения усопших родных.

  • Молитвы за здоровье родителей

Молитва детей об усопших родителях

Молитвослов на русском языке

Молитва детей об усопших родителях

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирот хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе я, сирота, стеная и плача, и молюсь Тебе: услышь моление моё и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слёз очей моих.

Молюсь Тебе, милосердный Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) меня родителем моим (матерью моей), (имя) (или: с родившими и воспитавшими меня родителями моими, имена их) –, душу же его (или: её, или: их), как отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тебя и с твёрдою надеждою на Твоё человеколюбие и милость, прими в Царство Твоё Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, которую отнят (или: отнята, или: отняты) были у меня, и прошу Тебя, не отыми лишь от него (или: от неё, или: от них) милости и благосердия Твоего.

Знаю, Господи, Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцов наказуешь в детях, внуках и правнуках даже до третьего и четвёртого рода: но и милуешь отцов за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тебя, милостивый Судья, не наказуй вечным наказанием усопшего незабвенного (усопшую незабвенную) для меня раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) все согрешения его (её) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворённая им (ею) в житии его (её) здесь на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистый Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и от вечных мук избавь.

Ты, милосердный Отче отцов и чад! Даруй мне, во все дни жизни моей, до последнего издыхания моего, не переставать памятовать об усопшем родителе моём (усопшей матери моей) в молитвах своих, и умолять Тебя, праведного Судью, поселить его (её) в месте светлом, в месте прохладном и в месте спокойном[20], со всеми святыми, где же отсутствует всякая болезнь, печаль и воздыхание.

Милостивый Господи! Прими сейчас о рабе Твоём (Твоей) (имя) тёплую молитву мою эту и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, как научившему (научившей) меня первее всего понимать Тебя, своего Господа, в благоговении молится Тебе, на Тебе Единого уповать в бедах, скорбях и болезнях и хранить заповеди Твои; за благопопечение его (её) о моём духовном преуспеянии, за тёплые приносимые им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебя, воздай ему (ей) Своею милостью, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствие Твоём.

Ты Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Следующая глава

12. МОЛИТВА ЗА УСОПШИХ
Мы должны молиться не только за тех наших ближних, которые живы, но и за тех, кто уже отошел в мир иной.Молитва за усопших необходима прежде всего нам, потому что, когда уходит близкий человек, у нас возникает естественное чувство утраты, и от этого мы

Молитва над кутиею (коливом) в память усопших
Го?споди Бо?же наш, упова?ние всех призыва?ющих Тя и почита?ющих и?мя Твое? Пресвято?е, и?же в па?мять почи?вшаго раба? Твоего? (имярек) во святе?й це?ркви Твое?й предложе?нное ко?ливо и приноше?ния сия? благослови?. И его?же ра?ди сия?

Молитва за усопших
Почему псалтиpь читают над умеpшим?Мы читаем псалтирь над покойником, над усопшим, как бы выpажая всю его жизнь, весь диапазон тех чувств, котоpые могли в нем быть: и покаянных, и яpых, и умиленных, и пpекpасных, и темных, – все это мы пpиносим Богу как бы от его

Молитва обо всех усопших христианах
Боже духов и всякой твари, смерть победивший и диавола низвергнувший[33], и жизнь миру Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во

Смерть человека, обряд погребения и церковная молитва за усопшего. Дни особого поминовения усопших
Как рождение человека, так и его смерть всегда понимались в православном сознании как таинство, которое всецело зависит от воли Господа. Однако в сознании человечества

Молитва об усопших
Помяни, Господи, от жития сего отшедшия святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и в причте церковнем,и монашестем чине Тебе послужившия, и в вечных Твоих селениих со святыми упокой

Молитва за усопших внезапною (скоропостижною) смертию
Неисповедимы судьбы Твои, Господи! Неизследимы пути Твои! Даяй дыхание всякой твари и вся от не сущих в бытие приведый, Ты овому посылаеши Ангела смерти в День, егоже не весть, и в час, егоже не чает; оваго же исхищаеши из

Молитва супругов, детей не имеющих (о даровании детей)
Услышь нас, Милосердый и Всемогущий Боже, да молением нашим низпослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, воспомни закон Твой об умножении рода человеческаго и будь милостивым Покровителем,

Молитва о усопших
Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диаволаупразднивый и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих (имена) (раба Твоего, рабы Твоея) (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюду же отбеже болезнь, печаль

Глава I. Молитва об усопших и послушание Святой Церкви
«Всё должно быть благообразно и чинно»(I Кор. 14, 40) “Любовь не бесчинствует, не ищет своего”(I Кор. 13, 5)Следуя руководству Святой Церкви, мы исповедуем, что не только православные угодники Божий живут по смерти, но и все

Глава 9. Молитва за ближних и усопших Молитесь друг за друга.
Иак. 5,

Молитва об усопших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.Вместо кратких молитв можно читать следующий

Молитва за усопших приятна им
«В годовой день по кончине своей родной матери я присутствовал на богослужении в одной из Стародубских церквей, причем немалочисленным почитателям почившей, собравшимся в храме помолиться за усопшую, сказал вылившееся от сыновнего чувства

Молитва за усопших внезапною (скоропостижною) смертию
Неисповедимы судьбы Твои, Господи! Неизследимы пути Твои! Даяй дыхание всякой твари и вся от не сущих в бытие приведый, Ты овому посылаеши Ангела смерти в День, егоже не весть, и в час, егоже не чает; оваго же исхищаеши из

Молитва об усопших.
Как важно поминовение на Литургии, можно видеть из следующих случаев. Еще до прославления святого Феодосия Черниговского (1896), иеромонах (знаменитый старец Алексий из Голосеевского скита Киево-Печерской Лавры, умерший в 1916 г), переоблачавший мощи,

Молитва об усопших
Как важно поминовение на Литургии, можно видеть из следующих случаев. Еще до прославления святого Феодосия Черниговского (1896), иеромонах (знаменитый старец Алексий из Голосеевского скита Киево-Печерской Лавры, умерший в 1916 г.), переоблачавший мощи,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *