Канон молебный ко пресвятой

Канон молебный ко пресвятой

Песнь 6. Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися / и живо́т мой а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: / от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Юне́йший бых сын Твой, / и бога́тство Твое́ зле ижди́х, / удале́нием зла́го жития́, / и благи́х Твои́х лиша́яся, Человеколю́бче, / прихожду́ Тебе́, Отцу́ и Бо́гу моему́, / и прошу́ проще́ния.

Стра́нничество безчелове́чное получи́х, / и пасти́ свинии́ осужде́н бых, / я́ко мое́ расточи́х бога́тство, / е́же ми́лостивно вско́ре пода́л еси́, / и бых от всех наг, / но Ты я́ко Бог мой уще́дри.

Не и́мам дерзнове́ния, Человеколю́бче, воззре́ти и ви́дети, / согреши́в на Не́бо, безме́рную высоту́, / ни нарещи́ся сын Твой, блу́дный, / но уще́дри мя туне, име́яй безме́рную ми́лость.

Богородичен: Несказа́нное Твое́ Рождество́, / и неизрече́нный рождества́ Твоего́ о́браз, Деви́це, / я́ко Бо́га вы́ше ума́ ражда́еши, / де́вство нескве́рное иму́щи, / тем Тя вси и́стинную Богоро́дицу досто́йно сла́вим.

Иный.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е:

Растерза́ся су́етное шата́ние, / и язы́к Варлаа́ма безу́мнаго, / словесы́ и веле́нии, и ра́зума острото́ю / прему́драго царя́, и твое́ю, Григо́рие.

Боже́ственную цевни́цу Ду́ха, / трубу́ я́ве пропове́дающую Боже́ственныя та́йны, / Фессалони́тскаго председа́теля, Богосло́вский язы́к, пе́сньми почти́м.

Лю́дем иногда́ предводи́тель, / я́ко столп о́гненный, ве́ры враги́ попали́л еси́, / ве́рных же состоя́ния просвети́л еси́, / богому́дре о́тче Григо́рие.

Богородичен: Бу́ди ми, Всечи́стая Влады́чице, / тишина́ и приста́нище утеше́ния, / преводя́щее к Боже́ственному приста́нищу невла́емому, / бу́рю страсте́й мои́х укроти́вши.

Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Кондак святому, глас 8.
Подобен: Взбра́нной:

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н, / богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́, / воспева́ем тя, Григо́рие богоглаго́льниче, / но я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й, / к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м: / ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Икос.

Подобен: А́нгел предста́тель:

А́нгел яви́лся еси́ на земли́, неизрече́нная Бо́жия челове́ком возвеща́я. / Безпло́тных бо гла́сы, от челове́ческих сый, и пло́тию употребля́яся, удиви́л еси́ нас, / и вопи́ти тебе́ богоглаго́ливе увеща́л еси́ сия́: / ра́дуйся, и́мже тьма сокры́ся; ра́дуйся, и́мже свет взы́де. / Ра́дуйся, несозда́ннаго Божества́ а́нгеле; / ра́дуйся, созда́ннаго и бу́яго вои́стинну обличи́телю. / Ра́дуйся, высоту́ невосходи́мую, Боже́ственное естество́ реки́й; / ра́дуйся, глубину́ неудо́бь ви́димую, де́йство реки́й; / ра́дуйся, я́ко сла́ву Бо́жию до́бре рекл еси́; / ра́дуйся, я́ко мне́ния злоде́ев отре́кл еси́. / Ра́дуйся свети́льниче, показа́вый Со́лнце; / ра́дуйся ча́ше, пития́ Боже́ственнаго пода́тельнице. / Ра́дуйся, и́мже и́стина просиява́ет; / ра́дуйся, и́мже помрачи́ся лжа. / Ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Синаксарий.

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 3; Нарушение авторских прав

Поемый во всякой скорби душевней и обстоянии. Tворение Феостирикта монаха.

Начало канонов общее.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 8

Песнь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежáв, / изрáильтянин вопия́ше: / Избáвителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Мно́гими содержи́мь напáстьми, / к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: / о, Мáти Сло́ва и Де́во, / от тя́жких и лю́тых мя спаси́.

Страсте́й мя смущáют прило́зи, / мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; / умири́, Отрокови́це, / тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Слава: Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, / молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: / к Тебе́ бо ны́не прибегáя, / простирáю и ду́шу и помышле́ние.

И ныне: Неду́гующа те́лом и душе́ю, / посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, / я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Песнь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й, / желáний крáю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Предстáтельство и покро́в жи́зни моея́ / полагáю Тя, Богороди́тельнице Де́во: / Ты мя окорми́ ко пристáнищу Твоему́, благи́х вино́вна; / ве́рных утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: / Ты бо, Богоневе́стная, / нача́льника тишины́ Христа́ родилá еси́, еди́на Пречи́стая.

Слава: Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, / благодея́ния бога́тство всем источи́, / вся бо мо́жеши, / я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

И ныне: Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истязáему, Де́во, Ты ми помози́: / исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждивáемое.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, / я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибегáем, / я́ко неруши́мей стене́ и предстáтельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, / на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, / и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Тропарь, глас 2:

Моле́ние те́плое и стенá необори́мая, / ми́лости исто́чниче, мирови прибе́жище, / приле́жно вопие́м Ти: / Богоро́дице Влады́чице, предвари́, / и от бед избáви нас, / еди́на вско́ре предстáтельствующая.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ тáинство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и прослáвих Твое́ Божество́.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Страсте́й мои́х смуще́ние, / ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, / и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.

Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призывáющу подáждь ми, / я́же Благосе́рдаго ро́ждшая и Спáса всех пою́щих Тя.

Наслаждáющеся, Пречи́стая, Твои́х даровáний, / благодáрственное воспевáем пе́ние, / ве́дуще Тя Богомáтерь.

Слава: На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежáщу ми, / я́ко благолюби́ва, помози́, Богоро́дице, / еди́на Присноде́во.

И ныне: Наде́жду и утвержде́ние и спасе́ния сте́ну недви́жиму иму́ще Тя, Всепе́тая, / неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Песнь 5.

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, / и мы́шцею Твое́ю высо́кою / Твой мир подáждь нам, Человеколю́бче.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, / Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, / весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

Избáви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, / ве́чное ро́ждши избавле́ние, / и мир, всяк ум преиму́щий.

Слава: Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, / просвеще́нием Твоея́ све́тлости, / Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.

И ныне: Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние, / посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, / и здрáвие моли́твами Твои́ми подáждь ми.

Песнь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися, / и живо́т мой а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: / от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Сме́рти и тли я́ко спасл есть, / Сам Ся издáв сме́рти, / тле́нием и сме́ртию мое́ естество́, я́то бы́вшее, Де́во, / моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, / враго́в злоде́йствия мя избáвити.

Предстáтельницу Тя живота́ вем и храни́тельницу тве́рду, Де́во, / и напáстей решáщу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; / и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х избáвити мя.

Слава: Я́ко сте́ну прибе́жища стяжáхом, / и душ всесоверше́нное спасе́ние, / и прострáнство в ско́рбех, Отрокови́це, / и просвеще́нием Твои́м при́сно рáдуемся: / о, Влады́чице, и ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.

И ныне: На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, / и несть исцеле́ния пло́ти мое́й: / но, Бо́га и Спáса ми́ру и Избáвителя неду́гов ро́ждшая, / Тебе́ молю́ся, Благо́й: / от тли неду́г возстáви мя.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Кондaк, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, / ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, / но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; / ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости, / не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою, / и неисче́тною просты́нею уще́дри нас, / и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи, / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол. / Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Иный кондaк, глас тот же:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хвáлимся, / Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Стихира, глас тот же:

Не вве́ри мя челове́ческому предстáтельству, / Пресвята́я Влады́чице, / но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: / скорбь бо обдержи́т мя, / терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, / покро́ва не и́мам, / ниже́ где прибе́гну, окая́нный, / всегда́ побеждáемь, / и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице мира, / уповáние и предстáтельство ве́рных, / не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

Песнь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, / в Вавило́не иногдá, / ве́рою Тро́ическою плáмень пе́щный попрáша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спáсе, устро́ити, / во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, / Ю́же ми́ру предстáтельницу показа́л еси́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же родилá еси́, Мáти чи́стая, / умоли́ избáвитися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Сокро́вище спасе́ния и Исто́чник нетле́ния, Тя Ро́ждшую, / и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, / любо́вию приступáющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, / Спáса Христа́ нам ро́ждшая.

Песнь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, / Его́же пою́т во́и А́нгельстии, / хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, / пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни, Де́во, / да Тя прослáвлю, Чи́стая, во ве́ки.

Слава: Исцеле́ний бога́тство изливáеши ве́рно пою́щим Тя, Де́во, / и превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́.

И ныне: Напáстей Ты прило́ги отгоня́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во: / те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу / Тя испове́дуем, / спасе́ннии Тобо́ю, Де́во чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя величáюще.

Припев:Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

То́ка слез мои́х не отврати́ся, / Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, / Де́во, Христа́ ро́ждшая.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, / Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, / грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Пристáнище и предстáтельство к Тебе́ прибегáющих / бу́ди, Де́во, и стена́ неруши́мая, / прибе́жище же и покро́в и весе́лие.

Слава: Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во, / мрак неве́дения отгоня́ющи, / благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.

И ныне: На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, исцели́, / из нездрáвия во здрáвие претворя́ющи.

И абие: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Богородичны, глас 2:

Вы́шшую небе́с, / и чи́стшую све́тлостей со́лнечных, / изба́вльшую нас от кля́твы, / Влады́чицу ми́ра / пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в / немощству́ет те́ло, / немощству́ет и душа́ моя́: / к Тебе́ прибега́ю Благода́тней, / наде́жде ненаде́жных, / Ты ми помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, / приими́ моле́ние / недосто́йных раб Твои́х, / да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе́. / О Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица!

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не / всепе́той Богоро́дице ра́достно, / со Предте́чею, и все́ми святы́ми, / моли́ Богоро́дице, / е́же уще́дрити ны.

Вся А́нгелов во́инства, / Предте́че Госпо́день, / апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси / с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, / во е́же спасти́ся нам.

Молитва.

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ина молитва

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, áще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое прии́мет, áще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто пáче Тебе́ в напáстех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Мáти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Мáти и засту́пница. Вручáю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да плáчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, áще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты ми уповáние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Мáти Го́спода моего́ Творцá! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты подáждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да избáвлюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Мáти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, благода́тная, ра́дуйся, обра́дованная; ра́дуйся, преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Окончание канонов общее.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Канон Похвале Пресвятой Богородице

Полезно? Поделись ссылкой!

Песнь 1

Ирмос: Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся, светло торжествуя, и воспою, радуяся, Тоя чудеса.

Просвети, Владычице, души наша зарею Божественною, паче ума благодатию Твоею, и независтный дар подаждь ми воспети Тя, яко Помощницу человеческому существу, Препетая, верное заступление, на враги победу отечеству нашему.

Приидите, соберитеся, российстии собори, в пречестный храм Всенепорочныя Владычицы и возопийте, умильно молящеся, к честному образу взирающе: Богородице Безневестная, хвалящия Тя спаси.

Твой, Богомати, всечестный образ Богогласный Евангелия Христова списатель, пребожественный Лука, написав, Творца всех на Твоих честных руках вообрази, к немуже притекающия напасти и печали избавляеши и вся покрываеши Твоею милостию.

Храм прекрасный, Содетель всех едину Тя обрет, в Тя вселися и человеки обожи. К Немуже за ны, Богородице, молися, спасти ны от поганых пленения и всякия иныя скорби, находящия на ны, да Твоего днесь образа сретение всечестно празднуем.

Песнь 3

Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице, Живый и Независтный Источниче, лик Себе совокупльшия, духовно утверди, в Божественней Твоей славе венцев славы сподоби.

Все помышление отвергше, Богомудрии, приидите в сретение прекрасныя зари, держащия пресветлую лучу, вся просвещающую и милостию весь мир обогащшую.

Твою, Богомати, всечестную и чудотворную икону российстии люди стяжавше, яко заступление крепко и стену нерушиму, молятся Ти, на враги победу даровати отечеству нашему.

Облак светозарный показася, росою благодати вся омывающи телесныя скверны и души просвещающи, едина Всепетая.

Древо многоплодно явилася еси, пищею негиблющею вся насыщающи, души же веселящи, Богоневесто Чистая, добродеяния всем источи и от скорбей, нуждных спаси.

Седален, глас 4-й

Народи боголюбивии, приидите в сретение: се бо приходит Дева, всех пророков превышши, честным Своим образом, Жизнодателя миру на руках имеющи, град Свой сохраняти страждущий, варварскую дерзость низложити, вообразитися всем Хранительница тверда, держава и ограждение верно молящимся.

Песнь 4

Ирмос: Неизследный Божий совет, еже от Девы воплощения Тебе, Вышняго, пророк Аввакум усмотряя, зовяше: слава силе Твоей, Господи.

Гору превелию, юже Даниил виде, от неяже камень отсечеся без руки и вся соблазны истни, верныя же просвети, истинное светозарное солнце показа, лучами просвещающи, Богородице Приснодево.

Вооружаются на люди Твоя, Чистая Богородице, сынове Агарины, злый совет творяще, грады разоряюще, верныя же погубляюще, но Ты, Всепетая, Твоею милостию вся низложи, исмаильтяны враги покаряющи отечеству нашему.

Небо одушевлено, едина Богомати, Свет велий приемши, вся просвещающи, тьму держащих бед разжени и нас Вышняго причастия сподоби.

Давид пред кивотом ликовствует, левити же воспевают, паче же пред Тобою, Богородительнице Чистая, Россия хвалами яко Царицу воспевает, гласы молебными прилежно Ти вопиющи: радуйся, Заступнице града нашего.

Песнь 5

Ирмос: Ужасошася всяческая о Божественней славе Твоей: Ты бо, Неискусобрачная Дево, имела еси во утробе над всеми Бога и родила еси Безлетнаго Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая.

Тебе, Богомати, великий во пророцех Исаия провиде Духом, Угль имеющу во чреве, верныя просвещающ и соблазны вся пожигающ, спасая род человеч.

Жезл Ааронов прозябла еси и злобный корень исторгнула еси, Дево Богоневестная, Жизнодателя рождши миру, Егоже моли сему граду спастися от многих напастей.

Ныне убо приступите с веселием, Богоизбранное стадо, российстии собори, ко Всечестней Божии Матери и честный Ея образ любезно приимите: се бо благодать неисчерпаемая, воды точащи Божественныя неоскудно, Юже, вернии, почтим и честному образу Ея поклонимся.

От корене Иессеева древо возрасте всем животное, Плод убо прозябла еси во утробе Твоей, Дево Чистая, вся люди насыщающи Твоею милостию.

Песнь 6

Ирмос: Божественное сие и всечестное совершающе празднество, Богомудрии, Богоматере, приидите, руками восплещим, от Нея рождшагося Бога славим.

От Тебе, Богомати, истече поток сладкий, вся напаяя люди, душ измывая скверны, Богородице Владычице, спаси всех, покланяющихся верно честному образу Твоему.

Вси убо, совокупльшеся вкупе, воспоем Чистую Деву, Богоизбранную лествицу Иаковлю, Гедеоново же руно, радости Ходатаицу, крепость и похвалу спасаемых, Богородительницу Чистую.

Се ныне веселие приближается, скорбь же потребляется, вернии спасаются, яко от источника радость почерпающе, выну хвалами воспевают: радуйся, Чистая Владычице, спасения нашего начаток и всех верных стена и похвала.

Подаждь нам помощь мольбами Твоими, Пречистая Богородице, скорби убо находят на ны и печали умножаются, врази ополчаются, но Ты, Пречистая, представши, избави, врагов наших шатание низложи, на враги победу даруй, да посрамятся вси, являющии рабом Твоим злая.

Кондак, глас 8-й

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице, светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Икос

Ангел предстатель с Небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, и, со безплотным гласом воплощаема Тя зря, Господи, ужасашеся, и стояше, зовый к Ней таковая: радуйся, Еюже радость возсияет; радуйся, Еюже клятва исчезнет.

Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима. Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся. Радуйся, звездо, являющая солнце; радуйся, утробо Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже обновляется тварь; радуйся, Еюже покланяемся Творцу. Радуйся, Невесто Неневестная.

Песнь 7

Ирмос: Не послужиша твари Богомудрии паче Создавшаго, но, огненное прещение мужески поправше, радовахуся, поюще: препетый отцев Господь и Бог, благословен еси.

Яко порфирою и виссом, червленою хламидою, Дево Богородице Владычице, град Твой, Тобою одеяся, Христа величает и пришествие честнаго Твоего образа славит, явльшася паче луч солнечных и немрачным светом просвещающа велегласно хвалящия Тя.

Скрижали, богописанныя перстом Духа, в ярости Моисей сокруши; но в Тебе, Чистая, преславный Творец вселився, невредну Тя сохрани. Емуже поем: отец наших Боже, благословен еси.

Приими Твоих раб мольбы, Пречистая Дево Богородице, непостоянную бурю утиши молитвами Твоими и советы противных врагов разжени, нападающих на стадо Твое, Всенепорочная Владычице.

Тебе едину помощницу роду человеческому, Богородице Марие, Зиждитель всех рождеством Своим назнамена и пророцы прообразиша: ов Тя дверь, ин же Тя ложницу Божию; мы же Тя воспеваем Родительницу Божию, и Ходатаицу к Богу, и Заступницу от всех зол, находящих на ны.

Песнь 8

Ирмос: Отроки благочестивыя в пещи Рождество Богородичо спасло есть, тогда убо образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети Тебе: Господа пойте, дела, и превозносите Его во вся веки.

Како Тя, Дево, по достоянию воспоем? Помощь твердую, Хранительницу жизни нашея и Ходатаицу непреложну к Сыну Твоему и Богу нашему, Егоже воспеваем и превозносим во веки.

Цвете прекрасный и воня пищная, облагоухаеши, Богородице Марие, вся, и спасаеши, и от недуг исцеляеши, бесы прогоняеши. Темже Ти вопием: радуйся, Помощнице всем молящимся верным.

Столп явльшися, Богомати, нахождения противных отгоня: Тя бо чтущим сердцем теплым явилася еси стена, и ограждение, и спасительное прибежище.

Давидски воспеваем Ти песнь, гору Божию Тя именующе, Пречистая Дево: Источника бо сущим приснотекущаго источила еси. Егоже поем и превозносим во веки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земнородный да взыграется, Духом просвещаемь, да торжествует же Безплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматере, и да вопиет: радуйся, Всеблаженная Богородице, Чистая Приснодево.

Радости Ходатаице, возвесели наш смысл вопити Тебе, Богородице Чистая: радуйся, Хранительнице наша, державо, и ограждение, и спасительное прибежище.

Да восхвалят согласно Тя небо и земля, яко Жизнодателя миру рождши: радуйся, тихое пристанище, животныя воды источниче неисчерпаемый, Владычице.

Собравшеся днесь, людие, во сретение Пречистыя Божия Матере, Яже винограда мысленнаго грезн носящи, вино источающ всегда и веселия всех исполняющ, яко Богородицу по долгу славим.

Божественная река вод животных, вся удолия наполняющи, наша соблазны, Богомати, погрузи и до конца потреби.

Светилен

Да почтится днесь Богомати, Зиждителя рождшая, райских дверей отверзение и всего мира очищение, победу давшая христолюбивому воинству, о Сей бо пророцы глаголаша, Той поклонимся.

Сайт нуждается в вашей помощи!

С каждым днём на сайт molitvoslov.today заходит всё больше и больше людей. Он для этого и создавался: в конечном итоге стать самым популярным и полным в рунете собранием молитв, акафистов, канонов и изображений икон. Но для развития ресурса нужны средства: ежегодное продление домена, оплата хостинга и услуг авторов статей. Обвешивать же сайт рекламой, как новогоднюю ёлку, совсем не хочется. Поэтому маленькая просьба ко всем кто долистал страницу до этого места и кому понравился molitvoslov.today: буду благодарен любой финансовой помощи на его развитие. Мир Вам!

» Канон о распятии ГосподниКанон Торжеству Православия «

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *