Икона Варвара великомученица

Икона Варвара великомученица

Святая Барбара.

Ідзі сваім шляхам да свабоды і жыцця
Св.

Барбара яшчэ і сёння пабуджае многіх хрысціянаў 4 снежня, у дзень, калі адзначаецца яе ўспамін, па старым звычаі зразаць галінкі вішні і ставіць іх у збан з вадой. Тады яны будуць цвісці на свята Нараджэння Пана. Яны з’яўляюцца галінкамі любові, якія сярод халоднай зімы дапамагаюць ёй цвісці, саграваюць і змяняюць халодныя сэрцы. Спачатку гэта было язычніцкім звычаем, які ў гады першых хрысціянаў стаў атаясамлівацца з гэтаю святою. Відавочна, што св. Барбара выпраменьвала любоў, мацнейшую за зімовы холад, любоў, якая была здольнаю прынесці святло ў цемру сэрца.
Легенда пра св. Барбару насычаная цікавым развіццём падзеяў. У перакладзе з грэцкай мовы імя «Барбара» азначае «чужаземка», альбо тая, якая прыходзіць з іншага свету — з незямнога. Яе бацька сачыў за тым, каб яна дакладна рабіла тое, што хоча ён. Ён зачыніў яе ў вежы, каб яна, у выпадку чаго, не пайшла сваім уласным шляхам. Яна мусіла жыць паводле плану, які склаў для яе бацька. Але калі ён накіраваўся ў падарожжа, св. Барбара запрасіла хрысціянскіх філосафаў і дыскутавала з імі. Яна перайшла ў хрысціянства і загадала зрабіць трэцяе акно ў вежы ў знак Трыадзінага Бога, у якога яна цяпер непахісна верыла. Бацька быў моцна раззлаваны ўпартасцю дачкі, якая вызвалілася з-пад яго апекі, ідзе сваім уласным шляхам і мае свае ўласныя думкі. Ён ператварыў вежу ў засценак для сваёй дачкі, але цудоўным спосабам ёй удалося збегчы.
Св. Барбара ўцякае ад раззлаванага бацькі ў горы і хаваецца ў пячоры. Аднак адзін пастух выдаў яе бацьку, а ён перадаў яе губернатару. Дачка і далей упарта адмаўлялася пакланяцца розным боствам, таму яе жорстка катавалі. Але ўначы да яе прыходзілі анёлы і лячылі яе раны. Распранутую св. Барбару гналі праз вуліцы горада і білі прутамі, але пруты ператвараліся ў пер’е паўліна і закрывалі яе. У засценку яе наведваў анёл, які прыносіў святую Камунію. У выніку яе асудзілі на смерць, загадаўшы адсекчы галаву. Уласны бацька трымаў меч, але, як толькі ён выканаў сваю справу, адразу быў забіты маланкай.
Які сэнс у гэтых бязлітасных аповедах? Можа, яны задавальняюць жорсткія фантазіі чытача? Альбо яны могуць нешта сказаць нам сёння? У легендзе пра св. Барбару апісаны жорсткі бацька, які не спалохаўся змясціць сваю ўласную дачку спачатку ў вежу, пазбавіць свабоды і ў выніку нават адсекчы галаву. І ўсё ж гэты бацька не мае ўлады над дачкою. Яна незалежна ідзе сваім уласным шляхам. Анёлы лагодзяць яе раны, якія прычыняе бацька. Пасля кожнага ўдару яна прыгажэла. Праз свае раны яна судакраналася са сваёю сапраўднаю прыгажосцю, з першапачатковым непадробным вобразам, які стварыў у ёй Бог. Св. Барбара — гэта дачка, якая не дазваляе кіраваць бацьку, але ідзе сваім уласным шляхам. Яна з’яўляецца абяцаннем для многіх дачок, якія пакутуюць ад ранаў, ад душэўных траўмаў, нанесеных іх уласным бацькам. Гісторыя св. Барбары паказвае, што дачка не мае безнадзейнай і безвыходнай залежнасці ад бацькі. Анёл суправаджае і вядзе яе да сапраўднага жыцця.
Св. Барбару малююць з келіхам, у зялёным святарскім адзенні. Яна прапаведніца, якая прыносіць святое тым людзям, якія заблыталіся ў сабе. Яна стала выдатным вобразам індывідуалізацыі жанчыны: жанчыны-прапаведніцы, захавальніцы святога агню, заступніцы Святога. Яна захоўвае агонь любові, які не згасае ў холадзе гэтага свету. Яна прыносіць людзям Хрыста. Яна прыносіць святло ў людскую цемру і ежу тым, хто адчувае душэўны голад. Зялёнае адзенне сімвалічна ўказвае на жыццёвую сілу, якая сыходзіць ад яго.
Св. Барбару ўшаноўваюць як апякунку паміраючых. Яна апранутая ў зялёнае адзенне, якое не знішчыць смерць.

Св. Барбара спускаецца да людзей, якія маюць страх перад смерцю. У ёй ёсць мужнасць, каб сесці ў вязніцу. Калі яна трапляе туды, усё навокал становіцца светлым, цемра ператвараецца ў святло, шэрасць набывае зялёны колер. Св. Барбара з’яўляецца адной з Чатырнаццаці святых памочнікаў, той групы святых, якія з ХIV стагоддзя замацаваліся ў народнай пабожнасці, і іх ушанаванне хутка распаўсюдзілася па ўсім нямецкамоўным свеце. Сёння мы можам звяртацца да св. Барбары, каб яна ўтаймавала наш страх перад смерцю, наш страх перад непражытым жыццём, наш страх апынуцца ў пастцы былога ладу жыцця.
Адказваючы на наступныя пытанні, усвядомім, што наша ўласнае жыццё мае сэнс. Які лад жыцця трымае цябе ў няволі? Якія раны дзяцінства перашкаджаюць табе ў жыцці? Дзе ты адчуваеш сябе звязаным уяўленнямі, якія навязалі табе іншыя людзі? Давярай твайму ўласнаму шляху. Зламай разам са св. Барбараю вежу твайго старога ладу жыцця. Ідзі сваім шляхам да свабоды і жыцця. Нават калі вежа са сваімі тоўстымі сценамі, здаецца, не дае табе шанцу на ўласны шлях, давярай сіле, якая ёсць у табе пад бранёю ўнутранага і знешняга прымусу. Давярай анёлу, які суправаджае цябе і вывядзе з твайго зняволення, каб вылечыць твае раны і падараваць першапачатковую прыгажосць.

Анзэльм Грун

Пераклад з нямецкай мовы Алены Шымак.
Паводле: Anselm Grьn. Fьnfzig Helfer in der Not. Die Heiligen fьrs Leben entdecken. — Freiburg, 2002.
Працяг будзе.

Краткое житие святой великомученицы Варвары.

празднование 4/17 декабря.

Святая великомученица Варвара была дочерью знатного язычника Диоскора, жила с отцом в городе Илиополе Финикийском, в царствование Максимиана Галерия (305—311). Она рано лишилась матери. Овдовев, Диоскор сосредоточил все свое внимание на воспитании единственной дочери. Варвара радовала его способностями и красотой. Он поселил дочь в башне, скрывая ее от посторонних глаз. К ней имели доступ только языческие учителя и служанки.

В уединении Варвара наблюдала жизнь природы, красота которой вносила в ее душу неизъяснимое утешение. Она стала задумываться над тем, Кто создал всю эту красоту? Бездушные идолы, сделанные человеческими руками, которым поклонялся ее отец, не могли быть источником жизни. Руководимая Духом Святым, Варвара пришла к мысли о Едином, Животворящем Боге, Создателе вселенной.

Многие знатные и богатые юноши, слыша о красоте и целомудрии Варвары, добивались ее руки. Диоскор предложил дочери выбрать себе жениха, но Варвара решительно отказалась. Диоскор огорчился настойчивостью дочери и уехал из Илиополя, рассчитывая, что в его отсутствие Варвара будет скучать и переменит свое решение. Он предоставил ей полную свободу, надеясь, что беседы с разными людьми и новые знакомые повлияют на дочь и она согласится вступить в брак.

Вскоре после отъезда отца Варвара познакомилась с девушками-христианками, которые рассказали ей о Боговоплощении Иисуса Христа и Его искупительной жертве, о всеобщем воскресении и будущем суде живых и мертвых, о вечных муках грешников и идолопоклонников и блаженстве праведников. В сердце Варвары, давно жаждавшей слышать слово истины, загорелась любовь ко Господу Иисусу Христу и желание быть христианкой. Промыслом Божиим в то время в Илиополе находился пресвитер из Александрии. От него Варвара научилась основам христианской веры и приняла святое Крещение.

Перед отъездом Диоскор приказал построить баню с двумя окнами в честь солнца и луны. Варвара же упросила рабочих сделать три окна, во образ Троичного Света. Рядом с баней была купель, обнесенная мраморной оградой. На восточной стороне ограды Варвара начертала пальцем крест, который запечатлелся на камне, как будто был выбит железом. След стопы святой отпечатался на каменной ступени, и из него забил источник целебной воды.

Вскоре вернулся Диоскор и, узнав о распоряжении Варвары, остался им недоволен. При объяснении с ней он с ужасом узнал, что его дочь — христианка. Диоскор в ярости выхватил меч и хотел ударить им Варвару, но она бросилась бежать. Когда Диоскор стал догонять ее, дорогу Варваре преградила гора. Святая обратилась к Богу за помощью. Гора расступилась, и она вошла в расселину, по которой вышла на вершину горы. Там Варвара укрылась в пещере.

Диоскор нашел дочь с помощью пастуха, жестоко избил ее, а затем закрыл в небольшой темной комнате и стал морить голодом и жаждой, чтобы заставить отречься от христианской веры. Не добившись этого, он предал свою дочь в руки правителя Мартиана, гонителя христиан.

Мартиан долго старался уговорить святую Варвару поклониться идолам. Он обещал ей всякие земные блага, а затем, видя ее непреклонность, отдал на истязания: святую Варвару били воловьими жилами до тех пор, пока земля вокруг не обагрилась кровью. После избиения раны натерли власяницей. Едва живую Варвару бросили в темницу. В полночь темницу осиял несказанный Свет, и Сам Господь Иисус Христос явился к страждущей великомученице, исцелил ее раны, ниспослал ее душе радость, утешил надеждою блаженства в Небесном Царстве.

На следующий день великомученица Варвара вновь предстала перед судилищем Мартиана. Видя ее исцеленной от ран, правитель не вразумился и вновь предложил ей принести жертву идолам, убеждая, что это они исцелили ее.

Но святая Варвара прославила Господа Иисуса Христа — истинного целителя душ и телес. Ее подвергли еще большим мукам.

В толпе стояла христианка Иулиания, которая с возмущением стала обличать жестокость Мартиана и объявила перед всеми, что она тоже христианка. Ее схватили и начали истязать так же, как и великомученицу Варвару. Мучениц подвесили и стали бить воловьими жилами и скрести железными скребками. Затем великомученице Варваре отрезали сосцы и обнаженную повели по городу. Но Ангел Господень прикрыл великомученицу: ее наготу не увидели смотревшие на это истязание.

Правитель приговорил обеих мучениц к усечению мечом. Над святой великомученицей Варварой казнь совершил ее отец. Это произошло около 306 года. Мартиан и Диоскор сразу после казни получили возмездие от Бога: они погибли от удара молнии. В предсмертной молитве святая великомученица Варвара просила Господа, чтобы Он избавлял всех, прибегающих к ее помощи, от нечаянных бед, от внезапной смерти без покаяния и изливал бы на них Свою благодать. В ответ она услышала голос с Неба, обещавший исполнить просимое. Тела святых мучениц похоронил Галентиан; впоследствии он же устроит над их могилой церковь.

В VI в. мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь.

По промыслу Божию, дочь византийского императора Алексия I Комнина (1081 —1118), княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Святополком Изяславовичем (во святом Крещении Михаилом), привезла с собой в Киев в 1108 году мощи святой великомученицы Варвары, где они и ныне почивают во Владимирском соборе.

Свята́я Варва́раИлиопольская (умерла в 306 году) — христианская великомученица.

Верующими почитается как защитница от внезапной и насильственной смерти. В Католической церкви входит в число четырнадцати святых помощников. Почитается православной, католической, коптской и англиканской церквями как святая.

В честь святой Варвары названо множество географических пунктов (Санта-Барбара, Айия-Варвара), а также астероид(234) Барбара, открытый в 1883 году.

В Православной Церкви её память совершается 4(17) декабря, в Католической Церкви4 декабря.

Святая Варвара жила в III веке в городе Илиополе Финикийском. Её отец — Диоскур (Диоскор) — был представителем аристократии в Малой Азии при императоре Максимиане. Отличалась особенной красотой и была заперта своим отцом в башне, чтобы скрыть её от посторонних глаз. В период заточения святая Варвара, изучая окружающий мир, который был виден ей из окон, пришла к мысли о существовании Единого Создателя. Когда отец в целях её замужества разрешил ей выходить из башни, Варвара познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение.

Когда её отец-язычник Диоскур узнал о христианском вероисповедании дочери, он разозлился и отвёл дочь к правителю города Мартиану. Варвару заставляли отречься от христианской веры. Но она отказалась. Её подвергли жестоким мучениям: бичевали воловьими жилами, раны растирали власяницей, опаляли огнём. Правитель города Мартиан дал отцу право свершить суд над дочерью. Язычник Диоскур согласился стать палачом своей дочери: он обезглавил святую Варвару. Позднее Диоскура и правителя Мартиана постигло возмездие, оба они были сожжены молнией.

Вместе со святой Варварой была казнена святая Иулиания, открыто объявившая себя христианкой во время пыток святой Варвары.

В VI векемощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь. Как гласит православное предание, в 1108 году царевна Варвара Комнина, дочь византийского императора Алексея Комнина, перед отъездом на Русь попросила в дар у своего отца целебные мощи. Муж её, великий князьСвятополк Изяславич (в крещении — Михаил), выстроивший годом ранее в Киеве каменную церковь, с почестями положил там целебные мощи великомученицы и основал Михайловский Златоверхий мужской монастырь. Во время нашествия Батыя мощи были сокрыты, а затем вновь возвращены на прежнее место (историки оспаривают некоторые факты: у Алексея Комнина не было дочери по имени Варвара, а женой Святополка, чьё имя неизвестно, скорее всего, была дочь чешского князя).

В 1644 году при киевском митрополите Петре Могиле часть перста великомученицы была дана канцлеру Польского королевства Георгию Осолинскому. В те же времена левая рука, находившаяся долгое время в Греции, была перенесена в город Луцк, где положена в монастырской церкви в честь Воздвижения Креста Господня. В 1650 году великий гетман литовский Януш Радзивилл, взяв приступом Киев, получил две частицы мощей от перстов и от ребра святой. Часть от перстов досталась его жене, а затем киевскому митрополиту Иосифу Тукальскому, а после его смерти попала в город Батурин, в монастырь Николая Чудотворца, где мощи благоговейно почитались как источающие чудесные исцеления.

В 1656 году киевский митрополит Сильвестр передал часть мощей антиохийскому патриархуМакарию.

В начале XVIII века киевским митрополитомИоасафом (Кроковским) был составлен акафист святой великомученице Варваре, который и поныне поётся пред её святыми мощами.

При разрушении Златоверхого Михайловского монастыря в 1930-х годах мощи святой Варвары были изъяты и переданы в музей. Ныне они покоятся во Владимирском соборе в Киеве, принадлежащем .

Левая стопа святой находится в Свято-Варваринском соборе г. Эдмонтон (Канада), — она была вывезена из Киева в 1943 году епископом Пантелеимоном (Рудыком), который с 1952 года служил в Канаде.

Святая великомученица Варвара

Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) при императоре Максимине (305-311 гг.) в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, рано лишившись своей супруги, был страстно привязан к своей единственной дочери.

Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил для дочери специальный замок, откуда она выходила только с разрешения отца (кондак 2). Созерцая с высоты башни красоту Божиего мира. Варвара часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней воспитательницы говорили, что мир создан богами, которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти боги могли создать такое пресветлое небо и такую красоту земную? Един должен быть такой Бог, Которого создала не рука человеческая, но Сам Он, имеющий собственное бытие». Так святая Варвара училась от творений видимого мира познавать Творца, и на ней сбывались слова пророка «Поучихся во всех делех твоих, в творении руку твоею поучахся» (Пс. 142, 5) (икос 2).

Со временем к Диоскору все чаще стали приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Отец, давно мечтавший о замужестве Варвары, решил завести с ней разговор о браке, но, к своему огорчению, услышал от нее решительный отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со временем настроение дочери изменится и у нее появится склонность к замужеству. Для этого он разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в общении с подругами она увидит другое отношение к замужеству.

Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с местными христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и Воскресении. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом из Александрии находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера к себе и просила совершить над ней Таинство Крещения. Священник изложил ей основы святой веры и затем крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная благодатью Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою жизнь.

За время отсутствия Диоскора при его доме велось строительство каменной башни, где рабочие по приказанию хозяина намеревались соорудить два окна с южной стороны. Но Варвара, зайдя однажды посмотреть строительство, упросила их сделать третье окно — во образ Троичного Света (икос 3). Когда же вернулся отец, то он потребовал у дочери отчета о сделанном, «Три лучше чем два, — говорила Варвара, — ибо у неприступного, неизреченного Света, Троичного, Три Окна (Ипостаси или Лица)». Услышав от Варвары христианские веро-учительные наставления, Диоскор пришел в ярость. Он бросился на нее с обнаженным мечом, но Варвара успела выбежать из дома (икос 4). Она укрылась в горной расселине, которая чудным образом расступилась перед ней.

К вечеру Диоскор по указанию одного пастуха все же нашел Варвару и с побоями притащил мученицу в дом (икос 5). Наутро он отвел Варвару к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратится к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца. Но святая мудрою речью обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно бить воловьими жилами, и после этого растирать глубокие раны жесткой власяницей.

В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, когда ее ум был занят молитвой, ей явился Господь и сказал: «Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в Царстве Моем». На следующий день все были удивлены, увидев Варвару, — на ее теле не осталось никаких следов недавних истязаний (икос 6). Видя такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания, открыто исповедала свою веру и объявила желание пострадать за Христа (кондак 8). Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу, а затем повесили на дереве и долго пытали (кондак 9). Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове молотком (икос 7). От таких пыток невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию правителя, мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор (икос 10). Но безжалостного отца вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел.

Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081—1118 гг.), княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где они находятся и теперь — в кафедральном соборе святого князя Владимира.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *