3 и 6 часы литургии текст

3 и 6 часы литургии текст

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 16:

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва, тропарь дне.

И ны́не: Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Кондак святаго, или прилучившагося праздника.

Го́споди, поми́луй, (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю: прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 16

Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От Лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видита правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси нощию, искусил мя еси, и не обретеся во мне неправда. Яко да не возглаголют уста моя дел человеческих, за словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз воззвах, яко услышал мя еси, Боже, приклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаяй уповаюшия на Тя от противящихся деснице Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока; в крове крилу Твоею покрыеши мя, от лица нечестивых, острастших мя. Врази мои душу мою одержаша, тук свой затвориша; уста их глаголаша гордыню. Изгонящии мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклонити на землю. Объяша мя яко лев готов на лов, и яко скимен, обитаяй в тайных. Воскресни, Господи, предвари я, и запни им: избави душу мою от нечестиваго, оружие Твое от враг руки Твоея. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытишася сынов, и оставиши останки младенцем своим. Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явити ми ся славе Твоей.

Псалом 24

К Тебе, Господи, воздвигох душу мою. Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеют ми ся врази мои. Ибо вся терпящии Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконнующии вотще. Пути Твои, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою, и научи мя; яко Ты еси Бог, Спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко отвека суть. Грех юности моея и неведения моего не помяни; по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоея, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающим на пути. Наставит кроткия на суд, научит кроткия путем Своим. Вся путие Господни милость и истина, взыскающим завета Его и свидения Его. Ради имене Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа? Законоположит ему на пути, его же изволи. Душа его во благих водворится, и семя его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя. Сохрани душу мою, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя.

Незлобивии и правии прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя.

Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу:

Тропарь дня

(О чтении тропарей на часах см. выше в последовании 9-го часа)

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся: молися, Владычице, со святыми апостолы, помиловати души наша.

Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших; Бог наш, Бог спасати.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Кондак праздника

(О чтении кондаков на часах см. выше в последовании 9-го часа)

Господи, помилуй. (40 раз)

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ, Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним, благослови отче.

Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

Молитва святого Мардария

Владыко Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе, Едино Божество, едина сила, помилуй мя грешнаго, и имиже веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего; яко благословен еси во веки веков. Аминь.

†2 ноября 2005г. — 10 лет со дня кончины Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского

«Еврейская газета», попирая чувства православных, опубликовала статью о презентации новой книги Владимира Ильюшенко «Ксенофобия. Национализм. Фашизм. Лики русского национализма». Что ж, исчерпывающее название — полный набор ярлыков, которые вешают на всех, кому дорога Россия. «Как отдельную (и очень опасную) проблему, — нашёптывает «Еврейская газета», — В. Ильюшенко выделяет то, что некоторые представители РПЦ стали союзниками радикальных националистов… Отдельный очерк посвящён творчеству скончавшегося в 1995 году митрополита С.-Петербургского Иоанна, чьи взгляды, как показывает публицист, находятся очень близко к нацистским».

Подобные высказывания, оскорбляющие выдающегося религиозного писателя, иерарха Церкви и миллионы его прихожан, учеников, последователей — не редкость в наше время разнузданной русофобии. Опровергать их — ниже нашего достоинства.

Через десятилетие после смерти митрополита Иоанна мы всё яснее осознаём высоту его духовных свершений. Об этом рассказывает новая книга нашего постоянного автора — председателя Православного общества писателей Санкт-Петербурга Николая Коняева, которая вышла в издательстве «Алгоритм». Полное её название: «Документальное повествование о жизненном пути, деяниях и посмертных чудесах высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского».

Публикуем отрывки из заключительной главы книги «Последние дни владыки», рассказывающие о скорбных и символичных событиях десятилетней давности.

В ночь на 2 ноября в келье митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна долго не гас свет.

Уходящий день — 19 октября по церковному календарю — день памяти святого мученика Уара, перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского, день прославления новомучеников Российских, был для владыки хлопотным и беспокойным.

Накануне, по неизвестной причине — её так и не удалось выяснить! — сгорел свечной цех возле семинарии на Обводном канале. Епархия осталась без своих свечей.


В Сорочинске с родителями

Пришло приглашение на презентацию пятилетней годовщины банка «Санкт-Петербург». Нужно было решить — ехать туда или нет. Первый порыв — отказаться от приглашения — вступал в противоречие с доводами рассудка. На презентации будут богатые люди, в помощи которых после разорительного пожара епархия остро нуждалась. Кроме того, владыке сообщили, что на презентации появится и мэр города Анатолий Собчак… Уже два года, после осени девяносто третьего, владыка не мог встретиться с ним. А встреча была необходима, потому что уже два года никак не решался, казалось бы, уже решённый вопрос о возвращении епархии Александро-Невской Лавры.

В этот последний свой день владыка помылся. Переоделся в чистое. Как солдаты или моряки перед последним боем…


С духовным отцом — Митрополитом Мануилом

Безусловно, митрополит Иоанн — один из крупнейших церковных писателей двадцатого века. Как отмечал Константин Душенов, митрополит соединил в своих книгах «современную Россию с её многовековой исторической и религиозной традицией». После долгих лет немоты Церкви все услышали, как может говорить пастырь о любви к Богу, Отечеству и Народу.

«Русь соборная» — очерки христианской государственности. «Самодержавие духа» — очерки русского самосознания.

«Стояние в вере» — исследование истории церковных расколов. «Голос вечности» — сборник проповедей и поучений. «Одоление смуты» — сборник публицистических статей. Эти работы, составившие объёмистый пятитомник, в основном были написаны митрополитом Иоанном за последние пять лет в Санкт-Петербурге.

2 ноября. 1912-й день митрополита Иоанна в нашем городе. И каждый из этих почти двух тысяч дней был загружен хозяйственной и организационной работой. Не стал исключением и последний день жизни. На три часа дня 2 ноября было назначено епархиальное совещание. В резиденцию митрополита съезжались настоятели Санкт-Петербургских храмов. О том, каким великим внутренним спокойствием и столь же великой внутренней доброжелательностью к людям обладал покойный владыка, знают все, встречавшиеся с ним. И эти свойства души и характера помогали митрополиту Иоанну в его воистину великих свершениях.

За пять лет и три месяца, которые он управлял епархией, возобновлено пять мужских монастырей — Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Коневский Рождество-Богородичный, Зеленецкий Свято-Троицкий, Большой Тихвинский Успенский и Свято-Троицкая Сергиева пустынь в Стрельне. Незадолго до кончины владыка благословил возобновление Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря. Стал действующим Введено-Оятский монастырь, учреждены и ещё две женские монашеские общины: Свято-Введенская Корнилиево-Паданская и Свято-Покровская Тервеническая. Число действующих храмов в епархии увеличилось более чем в три раза.

Возобновились богослужения в Казанском, Андреевском, Троице-Измайловском, Петергофско-Петропавловском и Царскосельском Фёдоровском соборах, в старинных церквах святых праведных Симеона и Анны, святого Пантелеймона, Благовещенской, Спасо-Конюшенной, храмах Богоявления Господня и Вознесения Христова… Открылись храмы во многих районных городах, не имевших раньше ни одной действующей церкви, открывались церкви при больницах и тюрьмах. Многие церкви строились заново… В среднем каждый год при митрополите Иоанне открывалось или строилось около двадцати храмов.

С именем владыки Иоанна связано чудесное обретение мощей преподобного Серафима Саровского и святителя Иоасафа Белгородского.

Молился Владыка Иоанн перед тем, как отправиться на презентацию, куда так не хотелось ему ехать.

— Благословите меня… — попросил Владыка у вышедших проводить его к машине домочадцев. И склонил голову. Просьба была столь неожиданной, что все растерялись.

— Господь вам поможет, владыко, — сказала его духовная дочь, — подскажет, что сказать, а про что смолчать…

Видно было, что владыку томят какие-то нехорошие предчувствия… Очень неуютно было, холодно и тревожно. И не только владыке.

— Мы здесь совсем чужие, — сказал, глядя на собравшихся банкиров, приехавший с владыкой протоиерей Павел Красноцветов.

— Если у власти будут такие, как Собчак, — сказал владыка, — России будет совсем плохо. Это люди с двойным дном.

Он произнёс эти слова вслух, но как бы обращаясь к самому себе.

Подобно бедному и назойливому просителю, митрополита томили в каком-то непонятном ожидании в неуютном, продуваемом сквозняками холле «Северной короны». Ждали прибытия Собчака.

Некоторые утверждают сейчас, что подобные Собчаку правители в своей русофобской мелочно-злобной ненависти к России и православию превосходят чекистов, расстреливавших десятками и сотнями русских священников.

Митрополит Иоанн яснее других понимал это…

«… Нынешние реформаторы-экстремисты, унаследовавшие худшие черты террористического «большевистского» самосознания, уже стоившего России невероятных жертв, ведут дело к созданию… чудовищной по своему цинизму системы власти — коррумпированной и бесконтрольной, скрывающей за псевдодемократической риторикой полное презрение к закону».

В холле наступила тишина и стало как будто ещё холоднее. В вестибюле гостиницы появился Собчак. Со своей женой, Людмилой Нарусовой, он шёл навстречу владыке. Супруга его — героиня многочисленных разоблачительных репортажей программы «600 секунд», пристраивалась тогда в депутаты Государственной думы по партийным спискам объединения «Наш дом — Россия».

— Благословите, владыка, — сказала она.

Стоявшие рядом с митрополитом Иоанном вспоминали потом, что когда владыка поднял руку для благословения, возникло такое ощущение, словно он увидел что-то неожиданное. Он смотрел не на Нарусову, не на Собчака, а куда-то сквозь них. Глаза его были широко открыты, и в них застыл ужас. Пальцы его, сжимавшие митрополичий посох, разжались. Владыка, подхваченный сзади келейником Петром, медленно начал оседать, валясь на пол.

Митрополичий посох успела подхватить сопровождавшая его Наталья Александровна, не дала ему упасть. Чета Собчаков, взвизгнув, отскочила от умирающего владыки…

Смерть человеческого тела не является смертью души. Душа продолжает жить, уходя в жизнь вечную. Таким образом, и смерть — это то, к чему человек идёт, забывая порою, куда он идёт на самом деле. И как бы искусно ни притворялся человек, в момент своей смерти он всё равно неизбежно становится тем, кем был на самом деле, потому что невозможно притвориться, вступая в жизнь вечную…

Да восхвалим всегда Пресвятое имя Твое

Елена Меньших 2

Очень ценно молится в 3 часа ночи. Обычно многие просыпаются в это время, ибо голос Ангела хранителя будит, но очень немногие молятся… повернутся на другой бок и опять спят. А Господь взыскивает за такое небрежение к молитвенному часу. Если уж проснулся, так поревнуй о молитве, прочитай хотя лежа:» Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа…» или » Милосердия двери», » Взбранной Воеводе», или Богородице Дево, радуйся». Это благой час Царицы Небесной, и она вознаградит верных Ей.
Схиигумен Савва Остапенко.
Молитва об исцелении от недуга пьянства.
Молитва ко Пресвятой Богородице пред иконой именуемой «Неупиваемая Чаша»
Царице наша Преблагая, Надеждо наша Пресвятая Богородице, Приятелище сирых и странных Заступнице, бедствующих Помощеи озлобленных Покрове. Зрише нашу беду, зрише нашу скорбь отовсюду искущениями одержимы есми, а заступающаго несть. Ты убо сама помози нам, яко немощны, окорми, яко странны, настави нас яко заблуждших, уврачуй и спаси нас яко безнадежных. Не имамы иныя помощи, ни инаго предстатильства, ни утешения, токмо Тебе О Мати всех скорбных и обременённых, Призри на нас грешных и во озлоблении сущих покрый нас честным Твоим омофором. Да избавлени будем от зол обышедших нас, наипаче же пианства.

Да восхвалим всегда Пресвятое имя Твое. Аминь.
Да восхвалим всегда Пресвятое имя Твое,
Преблагая Царице наша Заступница сирых.
Уврачуй и спаси нас бедствующих Покрове,
Помози — яко немощны, яко заблуждших…
Уврачуй яко странны, призри нас грешных:
О Мати всех скорбных и обременённых.
Призри Христа ради, избави от пианства,
Покрой нас честным Твоим омоформом.
Настави нас, ибо заступающего несть,
Отовсюду искушениями одержимы есми.
Зрище нашу беду, зрище нашу скорбь,
Не имымы иныя помощи, яко немощны…
Не остави нас в трудныя дни,
Да восхвалим Пресвятое имя Твое.
Аминь.
Славное солнечное воскресенье! Вволю покаталась на лошадях и галопом и рысью, обожаю верховую езду с детства. Отец после обвала на шахте получил увечье и инвалидность. Слава Богу в лесхозе взяли конюхом, и дети всё свободное время пропадали на конюшне. В те славные времена были и орловские рысаки, и тяжеловозы для работы, но не в этом суть. С собой был приёмничек с записями на флешке с моими песнями и песнями в исполнении Верочки Пеньковой. У меня было немного времени и я в сквере напротив Федерального университета присела на лавочку. Смотрела на облака и пела. Выглянуло солнышко, пошло облачко ярко сиреневого свечения, я трижды перекрестилась, продолжая петь — «На Руси так прекрасны берёзы». После поездки на Аркаим, перестала мучить астма, голос чистый и звонкий. Боковым зрением вижу, что ко мне идёт худощавый мужчина. Продолжаю петь под флешку, он подошёл, протянул мне иконку, сказал: » Я Вас, Благословляю,»- перекрестил и тут же ушёл.
Икона.
Благословение Епископа Архангельского и Холмогорского Тихона. Православный крест с распятием Под крестом написано — В центре Креста находится частица ризы Господа нашего Иисуса Христа. «Спасителева Риза Алексия Митрополита»
Вот молитва с обратной стороны иконы.
Молитва Честному Кресту.
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе пропятого Господа Нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и дарававшаго Тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата.
О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай нам со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.
Нам специально пишут всякие гадости о нас и о Боге, а я прощаю, ибо не ведают что творят…
Волею судьбы восьмой месяц живу в Екатеринбурге, опекаю престарелую и больную тётю супруга. Проснулась в пол второго ночи и написала эти стихи.
Только трезвая Русь — сможет стать Великой Россией!!!
10.08.2015.
Господь стучится в наше сердце,
Но часто мы Его не слышим.
Блажен Христу открывший дверцу —
Получит он рожденье Свыше!
Лана Сапиенс.

© Copyright: Елена Меньших 2, 2015
Свидетельство о публикации №115081000312

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Елена Меньших 2

Рецензии

Написать рецензию

Господь стучится в наше сердце,
Но часто мы Его не слышим.
Блажен Христу открывший дверцу —
Получит он рожденье Свыше!
Елена, всегда слышать Божий Голос
и всегда слушаться Его желаю!
С христианской любовью,
Лана Сапиенс 10.08.2015 23:44 • Заявить о нарушении

+ добавить замечания

Согласна, моя хорошая!
с искренним уважением и христианской любовью.
Елена Меньших 2 11.08.2015 06:07 Заявить о нарушении

+ добавить замечания

На это произведение написаны 4 рецензии, здесь отображается последняя, остальные — в полном списке.

Написать рецензию Написать личное сообщение Другие произведения автора Елена Меньших 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *