17 кафизма 118 псалом

17 кафизма 118 псалом

Аллилу́иа.

1Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. 2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, 3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. 4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. 5 Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. 6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. 7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. 8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. 9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. 10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. 11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. 12 Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. 13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. 14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. 15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. 16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. 17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. 18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. 19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. 20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. 21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. 22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. 23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: 24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. 25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. 26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: 27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. 28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. 29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. 30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. 31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. 32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. 33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: 34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. 35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.

36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. 37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. 38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. 39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. 40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. 41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. 42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. 43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. 44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. 45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: 47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: 48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. 49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. 50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. 51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. 52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. 53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. 54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. 55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. 56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. 58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. 59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. 60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. 61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. 62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. 63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. 64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. 65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. 66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. 67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. 68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. 69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.

70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. 71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. 72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Слава:

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. 74 Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. 75 Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. 76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. 77 Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 78 Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. 79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. 80 Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. 81 Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. 82 Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; 83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. 84 Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; 85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. 86 Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. 87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. 88 По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. 89 Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. 90 В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. 91 Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. 92 Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. 93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 95 Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. 96 Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. 97 Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. 98 Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. 99 Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. 100 Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. 102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. 103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. 104 От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. 105 Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. 106 Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. 107 Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. 108 Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. 109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. 110 Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. 111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. 112 Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. 113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. 114 Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. 115 Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. 116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. 117 Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. 118 Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. 119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. 120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. 121 Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. 122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. 123 О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. 124 Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. 125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. 126 Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. 127 Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. 128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. 129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. 130 Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. 131 Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Слава:

132 При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. 133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. 134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. 135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. 136 Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. 137 Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. 138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. 139 Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. 140 Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. 141 Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. 142 Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. 143 Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. 144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. 145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. 146 Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. 147 Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. 148 Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. 149 Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 150 Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. 151 Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. 152 Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. 153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. 154 Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. 155 Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. 156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 157 Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. 158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. 159 Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. 160 Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. 161 Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. 162 Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. 163 Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. 164 Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. 165 Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. 166 Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. 167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. 168 Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. 169 Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. 170 Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. 171 Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. 172 Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. 173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. 174 Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. 176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Слава:

По 17-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 2:

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Слава: Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго и поми́луй мя, Бо́же.

И ныне: Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедро́т Оте́ц, и ми́лости Бог, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый eго́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый eго́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, eго́ влады́чества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х сил, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние дний мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́я изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Научи мя оправданиям Твоим…

Наталия Вялкина

НАУЧИ МЯ ОПРАВДАНИЯМ ТВОИМ…
Сегодня, преклонившись перед Святой Плащаницей Господа нашего Иисуса Христа и выйдя из Храма, я держала в уме вместе с молитвой строки написанного поэтом Алексеем Гушаном стихотворения. Так бывает, независяще от нас, в слова молитвы неожиданно вплетаются строки ранее прочитанного. У Бога случайностей нет. И я приняла, как данность, как молитву, звучащие строки поэта:
ГЛАВНАЯ СТРОЧКА
Слова бегут водой проточной,
Пишу и ставлю многоточье.
Пока не точку — многоточье
В стихотворенье бытия.
И на исписанном листочке,
Господь, найди хотя бы строчку.
Молю Тебя, хотя бы строчку,
Одну лишь строчку для Себя.
Алексей Гушан
…Слова бегут водой проточной…
Слова уст, а не сердца бегут водой проточной, не принося ни раскаяния, ни утешения, ни покоя, покуда Господь не остановит тщету нашего многословия передышкой тишины многоточия, дабы преклонить сердца к смиреннному осознанию нашего бытия.
…И на исписанном листочке…
Как на страницах книги жизни нашей, на исписанных листочках, обагренных греховными страстями и обеленных слезами покаяния, вторя молитвенным вздохам: «…Научи мя оправданиям Твоим…», звучит прошение поэта:
Господь, найди хотя бы строчку.
Молю Тебя, хотя бы строчку,
Одну лишь строчку для Себя.
Слава Богу за все! Низкий поклон поэту Алексею Гушану — дудочке Божьей!

© Copyright: Наталия Вялкина, 2018
Свидетельство о публикации №118040805444

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Наталия Вялкина

Рецензии

Написать рецензию

Здравствуйте, Наталия!
У меня на днях тоже случилось, как мне кажется, похожее стихотворение.
***
Что такое молитва? — Дай… дай… дай…
Словно колокол звонит: — Помоги… Спаси…
Мы настолько малы и ничтожны в духе своем, настолько не прошибаемы добром и праведностью… Настолько согбенны своей не полно ЦЕННОСТЬЮ. Так как же в
нас появляются такие слова:
— Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день…
— научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми…
И, наконец: — Господи, благодарю тебя…
Получается, что молитва — это суть наша. И рано или поздно мы осознает это. И сами время от времени повторяем такие же, или очень похожие на них, слова. Я,
например, даже думала, что первая произнесла и застолбила их. А потом оказалось, что это Молитва Оптинских Старцев.
Попробуйте прочитать ее. И покажется, что Вы знали и слушали все это давным-давно. Когда деревья были большими. Но тогда это еще не стало Вашим. А теперь вот нашлось и уже никогда не потеряется:
— Господи! благодарю тебя…
—————
Наталия, если получится, откликнитесь. Важно понять, что я написала. Нина
Нина Баландина 23.04.2018 09:37 • Заявить о нарушении

+ добавить замечания

Здравствуйте, Нина, несколько раз прочитала Вашу рецензию. Несомненно, Вы правы, все давно до нас написано.

В молитвах, в Поэзии других поэтов. Мы можем, привнести лишь малую толику «своего» чувствования. Зашла на Вашу страничку, теперь буду заходить почаще. Мне близка глубина, в которую Вы безстрашно окунаете свои и душу, и сердце. С теплом, Наташа.
Наталия Вялкина 25.04.2018 08:53 Заявить о нарушении

+ добавить замечания

Написать рецензию Написать личное сообщение Другие произведения автора Наталия Вялкина

ПСАЛТИРЬ ЦАРЯ И ПРОРОКА ДАВИДА

Псалом 118

1Аллилуиа.

Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.

2 Блаженны исследующие свидетельства Его, всем сердцем они взыщут Его.

3 Ибо не делающие беззакония пошли по путям Его.

4 Ты заповедал заповеди Твои сохранить твёрдо.

5 О, если бы направились пути мои к сохранению повелений Твоих!

6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои.

7 Я прославлю Тебя в правоте сердца, когда научусь судам правды Твоей.

8 Повеления Твои сохраню; не оставь меня до конца.

9 В чём исправит юноша путь свой? В сохранении слов Твоих.

10 Всем сердцем моим я взыскал Тебя, не отринь меня от заповедей Твоих.

11 В сердце моём я скрыл изречения Твои, чтобы не согрешить пред Тобою.

12 Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим.

13 Устами моими я возвестил все суды уст Твоих.

14 На пути свидетельств Твоих я насладился, как во всяком богатстве.

15 О заповедях Твоих буду рассуждать и уразумею пути Твои.

16 В повеления Твои буду вникать, не забуду слов Твоих.

17 Воздай рабу Твоему, оживи меня, и сохраню я слова Твои.

18 Открой очи мои, и уразумею чудеса из закона Твоего.

19 Поселенец я на земле: не скрой от меня заповедей Твоих.

20 Возжелала душа моя стремиться к судам Твоим во всякое время.

21 Ты укорил гордых; прокляты уклоняющиеся от заповедей Твоих.

22 Сними с меня поношение и презрение, ибо свидетельств Твоих я взыскал.

23 Ибо вот, сели князья и на меня клеветали, раб же Твой рассуждал о повелениях Твоих.

24 Ибо и свидетельства Твои – занятие моё, и советники мои – повеления Твои.

25 Приникла к земле душа моя; оживи меня по слову Твоему.

26 Пути мои я возвестил, и Ты услышал меня; научи меня повелениям Твоим.

27 Дай мне понять путь повелений Твоих, и буду рассуждать о чудесах Твоих.

28 Задремала душа моя от нерадения: укрепи меня в словах Твоих.

29 Путь неправды удали от меня и законом Твоим помилуй меня.

30 Путь истины я избрал и судов Твоих не забыл.

31 Я прилепился к свидетельствам Твоим; Господи, не постыди меня!

32 Путь заповедей Твоих я пробежал, когда Ты расширил сердце моё.

33 Положи мне, Господи, законом путь повелений Твоих, и буду искать его постоянно.

34 Вразуми меня, и исследую закон Твой, и сохраню его всем сердцем моим.

35 Направь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я её возжелал.

36 Склони сердце моё к свидетельствам Твоим, а не к стяжательству.

37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; на пути Твоём оживи меня.

38 Поставь рабу Твоему слово Твоё в страх Твой.

39 Удали поношение моё, которого я боюсь, ибо суды Твои благи.

40 Вот, я возжелал заповедей Твоих, в правде Твоей оживи меня.

41 И да придёт на меня милость Твоя, Господи, спасение Твоё по слову Твоему.

42 И я отвечу поносящим меня слово, ибо уповаю на слова Твои.

43 И не отними от уст моих слова истины до конца, ибо на суды Твои я уповал.

44 И буду хранить закон Твой всегда, вовек и во век века.

45 И ходил я на просторе, ибо заповедей Твоих взыскал,

46 и говорил о свидетельствах Твоих пред царями и не стыдился,

47 и упражнялся в заповедях Твоих, которые возлюбил крепко,

48 и поднял руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил, и рассуждал о повелениях Твоих.

49 Вспомни слова Твои к рабу Твоему, которыми Ты вселил надежду в меня.

50 Это утешило меня в унижении моём, что слово Твоё оживило меня.

51 Гордые до крайности преступали закон, но я от закона Твоего не уклонился.

52 Вспомнил суды Твои от века, Господи, и утешился.

53 Печаль объяла меня от грешников, оставляющих закон Твой.

54 Как песни были мне повеления Твои на месте странствия моего.

55 Вспомнил я ночью имя Твоё, Господи, и сохранил закон Твой.

56 Это случилось со мной, ибо повелений Твоих я взыскал.

57 Удел мой Ты – Господи; я сказал: сохранить постараюсь закон Твой.

58 Помолился я пред лицом Твоим всем сердцем моим; помилуй меня по слову Твоему.

59 Обдумал я пути Твои и обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим.

60 Я приготовился и не смутился, чтобы сохранить заповеди Твои.

61 Верви грешников обвили меня, – и закона Твоего я не забыл.

62 В полночь я вставал прославлять Тебя за праведные суды Твои.

63 Общник я всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои.

64 Милости Твоей, Господи, полна земля: повелениям Твоим научи меня.

65 Благостно поступил Ты с рабом Твоим, Господи, по слову Твоему.

66 Доброте, и благонравию, и знанию научи меня, ибо заповедям Твоим я поверил.

67 Прежде чем смирился, я погрешил, потому слово Твоё сохранил.

68 Благ Ты, Господи, и в благости Твоей научи меня повелениям Твоим.

69 Умножилась против меня неправда гордых, я же буду всем сердцем моим исследовать заповеди Твои.

70 Сгустилось, как молоко, сердце их, я же в Твой закон углубился.

71 Благо мне, что ты смирил меня, чтобы мне изучить повеления Твои.

72 Благ для меня закон уст Твоих больше тысяч золота и серебра.

Слава:

73 Руки Твои сотворили меня и создали меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.

74 Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо на слова Твои я уповал.

75 Я познал, Господи, что правда – суды Твои, и по истине Ты смирил меня.

76 Да будет же милость Твоя утешением мне, по слову Твоему к рабу Твоему.

77 Да придёт ко мне сострадание Твоё, и буду жить, ибо закон Твой – занятие моё.

78 Да постыдятся гордые, ибо неправедно сотворили беззаконие против меня, я же буду рассуждать о заповедях Твоих.

79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие свидетельства Твои.

80 Да будет сердце моё непорочно в повелениях Твоих, чтобы мне не постыдиться.

81 Изнемогает о спасении Твоём душа моя, и на слово Твое я уповал.

82 Изнемогли очи мои о слове Твоём; я говорю: «Когда Ты утешишь меня?»

83 Ибо стал я, как мех на морозе, повелений Твоих не забыл.

84 Сколько дней раба Твоего? Когда сотворишь мне суд против гонящих меня?

85 Поведали мне законопреступники рассуждения, но не как закон Твой, Господи.

86 Все заповеди Твои – истина; стали гнать меня неправедно, помоги мне.

87 Едва не покончили со мной на земле, но я не оставил заповедей Твоих.

88 По милости Твоей оживи меня, и сохраню свидетельства уст Твоих.

89 Вовек, Господи, слово Твоё пребывает на небесах.

90 В род и род истина Твоя: Ты основал землю, и она пребывает.

91 По велению Твоему пребывает день, ибо всё служит Тебе.

92 Ибо если бы не был закон Твой занятием моим, тогда погиб бы я в унижении моём.

93 Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты меня оживил.

Середина кафизмы

94 Твой я, спаси меня, ибо повелений Твоих я взыскал.

95 Стали ждать меня грешники, чтобы меня погубить, я же понял свидетельства Твои.

96 Всякого свершения предел я узрел, широка заповедь Твоя весьма.

97 Как возлюбил я закон Твой, Господи, целый день он – занятие моё.

98 Более врагов моих Ты умудрил меня заповедью Твоею, ибо она – моя вовек.

99 Лучше всех учащих меня я стал понимать, ибо свидетельства Твои – занятие моё.

100 Лучше старцев я стал понимать, ибо заповедей Твоих взыскал.

101 От всякого злого пути удержал я ноги мои, чтобы сохранить слова Твои.

102 От судов Твоих не уклонился, ибо Ты дал мне закон.

103 Как сладки гортани моей слова Твои, лучше мёда устам моим.

104 От заповедей Твоих я разум стяжал, потому возненавидел всякий путь неправды.

105 Светильник ногам моим закон Твой и свет стезям моим.

106 Я поклялся и постановил сохранить суды правды Твоей.

107 Я унижен был до предела, Господи, оживи меня по слову Твоему.

108 Добровольные жертвы уст моих прими же благосклонно, Господи, и судам Твоим научи меня.

109 Душа моя постоянно в руках Твоих, и закона Твоего я не забыл.

110 Устроили грешники мне западню, но я от заповедей Твоих не отклонился.

111 Унаследовал я свидетельства Твои вовек, ибо они – радость сердца моего.

112 Склонил я сердце моё, чтобы исполнить повеления Твои вовек, ради воздаяния.

113 Законопреступников возненавидел, а закон Твой я возлюбил.

114 Помощник мой и заступник мой – Ты, на слова Твои я уповал.

115 Отступите от меня, творящие зло, и буду исследовать заповеди Бога моего.

116 Поддержи меня по слову Твоему, и буду жить, и не постыди меня в ожидании моём.

117 Помоги мне, и буду спасён, и буду вникать в повеления Твои всегда.

118 В ничто Ты вменил всех отступающих от повелений Твоих, ибо неправедно помышление их.

119 Преступниками счел я всех грешников земли, потому возлюбил свидетельства Твои.

120 Пригвозди страхом пред Тобою плоть мою, ибо от судов Твоих я убоялся.

121 Сотворил я суд и правду, не предай меня обижающим меня.

122 Прими раба Твоего ко благу, чтобы не оклеветали меня гордые.

123 Изнемогли очи мои ради спасения Твоего и слова правды Твоей.

124 Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и повелениям Твоим научи меня.

125 Я раб Твой, вразуми меня, и познаю свидетельства Твои.

126 Время действовать Господу: разрушили закон Твой,

127 потому возлюбил я заповеди Твои больше золота и топаза;

128 потому ко всем заповедям Твоим я направлялся, всякий путь неправды возненавидел.

129 Дивны свидетельства Твои, потому стала исследовать их душа моя.

130 Явление слов Твоих просвещает и вразумляет младенцев.

131 Открыл я уста мои и привлек в себя Дух, ибо заповедей Твоих вожделел.

Слава:

132 Воззри на меня и помилуй меня по суду любящих имя Твоё.

133 Стопы мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие.

134 Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои.

135 Яви свет лица Твоего рабу Твоему и научи меня повелениям Твоим.

136 Источники вод излили очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего.

137 Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои.

138 Ты заповедал правду – свидетельства Твои и истину – твёрдо.

139 Изнурила меня ревность по Тебе, ибо забыли слова Твои враги мои.

140 Огнём очищено слово Твоё вполне, и раб Твой возлюбил его.

141 Весьма молод я и презрен, – повелений Твоих не забыл.

142 Правда Твоя – правда вовек, и закон Твой – истина.

143 Скорби и беды настигли меня; заповеди Твои – занятие моё.

144 Свидетельства Твои – правда вовек; вразуми меня, и буду жить.

145 Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи, повелений Твоих взыщу.

146 Воззвал я к Тебе, спаси меня, и сохраню свидетельства Твои.

147 Поспешил я в неурочный час и воззвал: – на слова Твои уповал.

148 Открылись очи мои до рассвета, чтобы углубляться в слова Твои.

149 Голос мой услышь, Господи, по милости Твоей, по суду Твоему оживи меня.

150 Приблизились гонящие меня беззаконно, от закона же Твоего удалились.

151 Близок Ты, Господи, и все пути Твои – истина.

152 От начала я познал из свидетельств Твоих, что навек Ты их основал.

153 Воззри на унижение моё и избавь меня, ибо закона Твоего я не забыл.

154 Рассуди дело моё и избавь меня, по слову Твоему оживи меня.

155 Далеко от грешных спасение, ибо повелений Твоих не взыскали.

156 Велико сострадание Твоё, Господи, по суду Твоему оживи меня.

157 Много изгоняющих меня и теснящих меня, – от свидетельств Твоих я не уклонился.

158 Увидел неразумных и изнемогал, ибо они слов Твоих не сохранили.

159 Узри, что я заповеди Твои возлюбил, Господи, по милости Твоей оживи меня.

160 Начало слов Твоих – истина, и навек – все суды правды Твоей.

161 Князья стали гнать меня безвинно, но от слов Твоих убоялось сердце моё.

162 Возрадуюсь я о словах Твоих, как находящий много добычи.

163 Неправду возненавидел я и возгнушался ею, закон же Твой возлюбил.

164 Семь раз в день восхвалил я Тебя за суды правды Твоей.

165 Великий мир – любящим закон Твой, и нет им преткновения.

166 Ожидал я спасения Твоего, Господи, и заповеди Твои возлюбил.

167 Сохранила душа моя свидетельства Твои, и возлюбила их крепко.

168 Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи.

169 Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему вразуми меня.

170 Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь меня.

171 Изольют уста мои песнь, когда Ты научишь меня повелениям Твоим.

172 Произнесёт язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои – правда.

173 Да будет рука Твоя во спасение мне, ибо заповеди Твои я избрал.

174 Возжелал я спасения Твоего, Господи, и закон Твой – занятие моё.

175 Будет жить душа моя и восхвалит Тебя, и суды Твои помогут мне.

176 Заблудился я, как овца пропавшая; взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл.

Слава:

После кафизмы 17
Трисвятое по Отче наш:

Тропари, глас 2: Согрешил я пред Тобою, Спаситель, как блудный сын; прими меня, Отче, кающегося, и помилуй меня, Боже!

Слава: Взываю к Тебе, Христе Спаситель, гласом мытаря: «Будь милостив ко мне, как к нему, и помилуй меня, Боже!»

И ныне: Богородица, не презри меня, нуждающегося в Твоём заступничестве, ибо на Тебя уповает душа моя, и помилуй меня!

Господи, помилуй (40) и молитва:

Владыка Господи, Вседержитель и Творец всего мира, Отец сострадания и Бог милости, из земли создавший человека и наделивший его образом Твоим и подобием, дабы и в нём прославилось величественное имя Твоё на земле; отверженного же за преступление Твоих заповедей, вновь к ещё лучшему воссоздавший его во Христе Твоём, и возведший на небеса! Благодарю Тебя, что Ты умножил на мне величие Твоё, и не предал меня до конца врагам моим, ищущим низвергнуть меня в пропасть ада, и не допустил меня погибнуть среди беззаконий моих. Ныне же, многомилостивый и любящий добро Господи, не желающий смерти грешника, но обращения его ожидающий и принимающий, поверженных поднимающий, сокрушённых исцеляющий, обрати и меня к покаянию, и поверженного подними, и сокрушённого исцели! Вспомни о Твоём сострадании и непостижимой Твоей от века благости и забудь мои безмерные беззакония, которые я делом, и словом, и мыслью совершил. Разрушь ослепление сердца моего, и даруй мне слёзы умиления для очищения ума моего от скверны. Услышь, Господи, внемли, Человеколюбец, очисти, Милосердный, и от мучительства царствующих во мне страстей несчастную мою душу освободи. И пусть более не удерживает меня грех, и да не превозможет меня враждебный демон, и к воле своей да не склонит меня. Но Ты, избавивший меня сильною Твоею рукою от его владычества, Благой и Человеколюбивый Господи, царствуй во мне и благоволи, чтобы я весь принадлежал Тебе и в будущем жил по Твоей воле. И даруй мне, по неизреченной Твоей благости, сердца очищение, уст хранение, прямоту поступков, мысль смиренную, мир помыслов, спокойствие душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, доброту, кротость, веру непритворную, воздержание крепкое, и исполни меня всех добрых плодов, по дару Святого Твоего Духа. И не доведи меня лишь до половины дней моих, и не похить душу мою неисправной и неготовой, но исполни меня Твоим совершенством. И так выведи меня из нынешней жизни, чтобы, беспрепятственно миновав начальников и властителей тьмы, по благодати Твоей, увидел и я неприступной Твоей славы красоту невыразимую вместе со всеми святыми Твоими, в которых свято и прославлено всесвященное и величественное имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *